maanantai 2. joulukuuta 2013

Perustutkinto työharjoittelussa

Tiesitkö, että perustutkinnot sopivat myös alavaihtoa suunnitteleville? Suomen Yrittäjäopistolla Liiketalouden perustutkinto, merkonomi mahdollistaa suorittajalle hyvin erilaiset opintopolut ja ”oman näköisen” tutkinnon suorittamisen.

Valmistavan koulutuksen suhteen melkein kaikki on mahdollista. Lisäoppia valmistavassa koulutuksessa voin hakea käytännössä liki rajattomasti: talousasioista verkkokauppaan ja visuaalisesta myyntityöstä tietojenkäsittelyyn. Voit mainiosti hankkia täysin maksutta hyvin monipuolisen osaamisen liiketalouden ja kaupan alalta.

Tutkinnon suorittamisen osalta rajoitteita on enemmän, koska tutkinto suoritetaan oikeissa työtehtävissä. Alan vaihtoa suunnittelevalle tutkinnon suorittaminen aidoissa työtehtävissä on mielestäni loistava mahdollisuus hankkia työkokemusta erilaisista työpaikoista ja töistä! Työharjoittelupaikkojen osalta me Suomen Yrittäjäopistolla voimme auttaa, mutta moni löytää alan työharjoittelupaikkoja omasta lähipiiristään: Enon metallifirman toimistolta tai parhaan kaverin lahjatavaraliikkeestä.

Mikäli työharjoittelupaikkaa ei löydy, meillä on tarjota koko joukko yrityksiä, jotka tekevät yhteistyötä kanssamme. Näissä yrityksissä on mahdollista suorittaa tutkintoa vaikkapa osana työharjoittelua.
Ota siis rohkeasti yhteyttä, niin aletaan suunnitella sinun polkuasi perustutkintoon!

Elina Korkeasalo, koulutuskoordinaattori
p. 050 342 9304 tai elina.korkeasalo(at)syo.fiPs. Tutkinnon rakennetta on kehitetty Opetushallituksessa. Uusia tutkinnon osia on tullut syksyn aikana lisää, mikä omalta osaltaan entisestään lisää tutkinnon valinnaisuutta. Tulevaisuudessa meillä voit suorittaa Liiketalouden perustutkinnon eli merkonomin tutkinnon myös pankki- ja rahoituspalveluihin tai vakuutus- ja eläkepalveluihin painottaen!maanantai 18. marraskuuta 2013

Ohjelmointikoulutus uudistuu

Tietotekninen maailma muuttuu ja kehittyy kiihtyvällä vauhdilla. Uusia laitteita ja applikaatioita syntyy kuin sieniä sateella ja tämä vaikuttaa vääjäämättä myös täällä Suomessa. Työelämä, sen sisältö ja toimintatavat ovat jatkuvassa muutospaineessa. Tämä näkyy myös ohjelmistotuotannossa, jonka työtehtävissä painopiste on yhä enemmän muuttumassa projektiosaamiseen ja työnhallintaan. Myös koodareilta vaaditaan tänä päivänä yhä parempaa hallinnollista osaamista.

Yrittäjäopiston uusi Ohjelmoijakoulutus vastaa nyt osaltaan tähän haasteeseen siten, että ammattitutkinnon valmistavan koulutuksen sisällön painopistettä on selvästi muutettu aiemmasta. Projektihallinnan osuutta on selvästi lisätty siten, että uudessa koulutuksessa käydään tarkemmin läpi projektityön perusteet, ohjelmistoprojektien erityispiirteet ja dokumentit sekä mm. ketterien menetelmien käyttö ohjelmistoprojektien hallinnassa. Mukaan on otettu myös Microsoftin nykyaikaiset tuotteet ohjelmistotyön hallinnan ja suunnittelun pohjaksi nimenomaan ohjelmoijan näkökulmasta.

Tällä tavalla pyrimme vastaamaan koulutukselle syntyneen haasteen siitä, miten ohjelmistoprojekteissa mukana olevat koulutustarpeensa näkevät. Samalla itse C# -kielen opiskelua on fokusoitu tarkemmin ja sisältöä on suoraviivaistettu siten, että eri osa-alueiden lyhyiden opintokokonaisuuksien sijaan keskitytään enemmänkin perus-C#:iin, käyttöliittymiin sekä tietovarastointiin ja sen mahdollisuuksiin. Näin vähemmillä aiheilla saadaan enemmän koulutusaikaa haluttuihin aiheisiin.

Hyvää Joulun odotusta toivotellen,
Kari Kananoja, ohjelmistokoulutusvastaavakari.kananoja@syo.fi
p. 010 8414 044

keskiviikko 13. marraskuuta 2013

Millaisen kokemuksen asiakas saa palvelustasi?

Asiakkaan kokonaisvaltainen palvelu on yksi tärkeimmistä kilpailukeinoista – palvelulla erotutaan. On tärkeää, että asiakas saa yrityksessä miellyttävän palvelukokemuksen ja asiakkaalle jää tunne, että hänen tarpeensa on huomioitu. Oletko pohtinut, millaisen palvelukokemuksen asiakas saa yrityksessäsi asioidessaan?

Asiakkaan näkökulmasta palvelukokemus pitää sisällään muutakin kuin varsinaisen kohtaamisen asiakasta palvelevan henkilön kanssa. Miten esimerkiksi asiakkaan viihtyminen on huomioitu tai kuinka helpoksi ostaminen on tehty? Jääkö asiakkaalle tunne, että hän haluaa käyttää yrityksen palveluja uudelleen? Pienenkin asiakkaan tarpeeseen istuvan uuden ratkaisun löytäminen auttaa yritystäsi erottumaan.

Asiakkaan palvelukokemusta voidaan suunnitella etukäteen ja kehittää. Työkaluna tähän toimii palvelumuotoilu, jonka avulla löydetään tiedostamattomia asiakastarpeita, suunnitellaan ja kehitetään asiakkaan palvelukokemusta asiakasnäkökulmasta muotoilun menetelmin.

Tule kuulemaan käytännönläheisiä esimerkkejä ja vinkkejä, miten saada asiakkaat sitoutumaan palvelumuotoilun avulla. Palvelumuotoilusta potkua bisnekseen – järjestetään Kauhavalla maanantaina 9.12. klo 12.30 – 15.30. Kouluttaja toimii palvelumuotoilun guru Satu Miettinen.

Nähdään joulukuussa!


Maiju Tuomaala, yritystoiminnan kouluttaja
maiju.tuomaala(at)syo.fi
p. 050 449 1187

perjantai 8. marraskuuta 2013

Konefoorumilta kuultua

Tämän päivän maatalousyrittäjä saa ja joutuu painimaan ns. raskaassa sarjassa. Tämä tarkoittaa sitä, että yrittäjän toimenkuva on varsin monipuolinen: hän on yrittäjä, puoliso, vanhempi, esimies, omistaja, johtaja, tuotantotyöntekijä, ostaja, myyjä, yhteistyökumppani, sijoittaja... Tämän kokonaisuuden hallinta vaatii entistä enemmän johtamistaitoja. 

Maatalousyrittäjälle on tarjolla vuoden kierron aikana useita konemessuja, joiden tarkoituksena on tarjota helpotusta, tehokkuutta sekä työviihtyvyyttä maatilan töihin - ja sitä kautta myös parantaa toiminnan kannattavuutta. Kun maatilalle on ensin luotu visio, eli tavoitetila esimerkiksi seuraavalle viidelle vuodelle, asetettu välitavoitteet ja suunniteltu toimenpiteet tavoitetilan saavuttamiseksi on helpompi lähteä konemessuillekin tutustumaan siihen tarjontaan, mitä kone- ja laiteinvestointeja tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseksi.

Maatilan on tuotettava yrittäjäperheelle toimeentulo, tämän saavuttamiseksi navetan toimintojen täytyy olla kunnossa. Varsinkin robottitilalla kokonaisuus on niin iso, että sen hallitsemiseksi tarvitaan työkaluja. Tähän tarkoitukseen tarjotaan tuotannonhallinnanjärjestelmää mobiiliversiona. Rutiinityöstä eli lypsystä vapautuvaa aikaa voisi järjestelmän avulla käyttää enemmän tehokkaaseen työhön karjan lähellä, sillä laitteella voi heti syöttää järjestelmään tiedot karjasta. Tuo järjestelmä helpottaa yrittäjän tai työtekijän työtä myös muutoin: siihen voin kirjata tietoa karjan toiminnan tehokkuudesta, yksittäiselle lehmälle tehtäviä toimenpiteitä, ajankohtaisia ja ennakoivia huoltotöitä sekä muita päivittäisiä tehtäviä ja työohjeita esimerkiksi lomittajille.

Maatilalla on myös useita toimintoja, jotka vaativat valvontaa ja tarkistuksia. Tähän on tarjolla modulirakenteinen ja hajautettu ohjausjärjestelmä, jolla voidaan hallita ja ohjata navetan olennaisimpia toimintoja, myös etänä. Järjestelmä voidaan räätälöidä tilakohtaisten tarpeiden mukaisesti esimerkiksi ruokinnan, valaistuksen sekä seosrehun tekemisen ohjaukseen.

Tuotantokustannusten nousupaineet ovat jatkuneet pitkään ja rasittavat tilan taloutta aikaisempaa enemmän. Uusi tekniikka tuo helpotusta tähänkin asiaan, mutta se myös maksaa. Tarkoituksenmukaista onkin laskea onko yleensä automaation hankintaan riittävät perusteet vai käytetäänkö urakoitsijaa, jolla valmius on olemassa. Peltoviljelyssä voidaan gps-automaatiotekniikan avulla saada aina optimoidut ajolinjat, jolloin viljely tarkentuu ja tehostuu. Lisäksi lannoite- ja siemenkulut laskevat, polttoainekulut alenevat, työ nopeutuu ja helpottuu.

Tähän oli koottuna konefoorumeilta vain muutamia esimerkkejä, joilla saadaan maatilayrityksen toimintoihin helpotusta. Nämä ratkaisut eivät ole jokaisen tilan ratkaisuja, vaan yrittäjä itse tekee hankintapäätökset pitää omalle tilalleen laatiman vision eli tavoitetilan ja asetettujen tavoitteiden kautta. Tällä tavoin suunniteltuna saadaan omaan työhön myös enemmän järjestelmällisyyttä, pitkäjänteisyyttä ja mielekkyyttäkin, kun tehdään työtä tavoitteellisesti. SYOagri käynnistää vielä kuluvanakin vuonna useita maatilayrittäjille suunnattuja valmennuskokonaisuuksia, joissa visiota ja toimintatapoja on mahdollista kirkastaa. Tutustu tarjontaan osoitteessa: www.syoagri.fi

Yrittäjyys ja yrittäjät luovat pohjaa tulevaisuudelle ja takaavat Suomen menestymisen jatkossakin.


Mikko Väntänen
yritystoiminnan kouluttaja / konsultti

p: 0405649826
mikko.vantanen@syo.fi

keskiviikko 30. lokakuuta 2013

Perustutkintojen äärellä – Merkonomi ja datanomi –tutkinnot Suomen Yrittäjäopistossa

Perustutkinto– sana ei ehkä kuulosta kovin trendikkäältä. Mutta kaikkihan on aloitettava jostakin. Suomen Yrittäjäopistossa lähdet suorittamaan perustutkintoja henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti ja etenet sitä polkua, mikä vastaa parhaiten omiin tavoitteisiisi.  Sinun ei tarvitse enää suorittaa sitä, mitä jo osaat. Poimit henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti vain ne opinnot, mitkä nostavat osaamisesi tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimusten tasolle.

Tämä on nyt vain tällainen perustutkinto

Eräs opiskelija sanoi minulle, kun tein hänelle henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa, että ei olisi ikään uskonut lähtevänsä opiskelemaan vain perustutkintoa. Tämä vain –sana särähti korvaan. Mutta kun asiaa tarkemmin mietin, ajattelin, että näin moni varmasti ajatteleekin. Merkonomi tai datanomi -nimikkeet eivät ehkä kuulosta niin hienolta kuin korkeakouluopintojen lyhenteet tai englanninkieliset koulutusnimikkeet. Perustutkinnon suorittaminen antaa kuitenkin pohjan lähteä toteuttamaan itseäsi ja etsimään sitä juttua, mikä sinua siltä alalta kiinnostaa. Voit hakea itsellesi sitten tämän jälkeen erilaisia koulutuksia siltä erikoisalalta, mihin koet mielenkiintoa ja innostusta.

Perustutkintoihin valmistavassa koulutuksessa on tarjolla laajasti opintoja. Esimerkiksi laskutuksesta verkko-kaupan pyörittämiseen, toimistotöistä ict-tukeen ja kirjanpidosta toimistoautomaatio -ohjelmiin. Opinnoissa pääsee näkemään monipuolisesti sitä, mitä liiketalous tai tieto- ja viestintätekniikka voi pitää sisällään.  Kaikista ei tule myyjiä, toimistosihteereitä, it-tukea tai järjestelmäneuvojaa.  Oma henkilökohtainen opintopolku mahdollistaa sinulle opiskelun omien tavoitteiden mukaisesti.

Tutkinto valmiiksi, uusi ammatti

Kun kysyy opiskelijoiden koulutuksen tavoitteita, aika yleinen vastaus on, että haluaa tutkinnon ja tutkintotodistuksen. Usein osaamista opiskelijoilta löytyy paljonkin, työkokemusta monelta vuodelta, mutta tutkintotodistusta ei osaamisesta ole.

Paras palkinto ohjaustyöstä on, kun näkee opiskelijan kehityskaaren opiskelun aikana.  Opiskelijat voivat kertoa, että koulutus on kehittänyt heitä ammatillisesti, he ovat saaneet uusia näkökulmia ja työkaluja työn tekemiseen tai sitten heidän työnkuvansa on muuttunut kokonaan koulutuksen myötä.

Kun tekee päätöksen lähteä opiskelemaan, on silloin halu kehittää itseään. Tämä päätös myös vaikuttaa varmasti siihen, että on motivoitunut myös omien työtehtävien kehittämiseen, uusien mahdollisuuksien kartoittamiseen tai sitten tutkintotodistuksen saamisen jälkeen jatko-opintojen suorittaminen.

Perustutkinnot – tätä päivää

Perustutkinnot kehittyvät ja tutkintojen perusteetkin voivat muuttua. Tästä esimerkkinä merkonomi –tutkintoon tulevat uudet tutkinnon osat,  mm pankki- ja rahoituspalvelut sekä vakuutus- ja eläkepalvelut.

Verkko-opinnot ja muut nykyaikaiset menetelmät ovat perustutkinnoissa arkipäivää. Merkonomilla verkko-opintoja on tarjolla jo runsaasti ja datanomi –koulutuksessakin tämä asia kehittyy koko ajan.

Innostu, tee kivijalka valmiiksi ja lähde kehittymään Suomen Yrittäjäopistoon liiketalouden- tai tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon! Saatat yllättyä, mitä perus –sanan sisälle kätkeytyykään 

Perustutkintojen ääreltä
Taina Hietamäki, opinto-/näyttökoordinaattorip: 010 8414 090
taina.hietamaki@syo.fi

sunnuntai 13. lokakuuta 2013

Luovat ratkaisut tuotteistamisessa

Asiakkaat vaativat jatkuvaa uudistumista! Tuotteiden tai niiden ominaisuuksien, liitännäispalveluiden, pakkauksen tai jakelun on uudistuttava jos yritys aikoo saada uusia asiakkaita tai säilyttää kanta-asiakkaansa.  Keksijöitä riittää ja idean voi saada kuka tahansa. Harvalukuisia ovat kuitenkin ne, jotka onnistuvat tekemään ideastaan monistuvan tuotteen. Tämä pätee niin palveluihin kuin tuotteisiin.

Luovat ratkaisut ja ideat ovat tänä päivänä yrityksen tärkeimpiä kilpailukeinoja. Luovuutta ei voi hallita, mutta sitä voi synnyttää ja edesauttaa.

Suomen Yrittäjäopiston hallinnoima TEKO-hanke järjestää tiistaina 26.11.2013 Seinäjoella Framissa klo 12.30 – 15.30 luovan tuotteistamisen seminaarin. Iltapäivän aikana pohdimme tuotteistamisen merkitystä markkinoinnin sekä asiakkaan ostamisen helpottamisen näkökulmista.  Päivän pääesiintyjänä toimitusjohtaja Seija Lukkala Globe Hope Oy:stä.

Tiedätkö, mikä on Globe Hope?

Globe Hope on innovatiivinen suomalainen designyritys, joka valmistaa ekologisia designtuotteita kierrätys- ja ylijäämämateriaaleista. Yksilöllisiä vaatteita, laukkuja ja asusteita tuottava yritys muokkaa edellisestä käyttötarkoituksestaan tarpeettomaksi jääneitä materiaaleja ja luo niistä uutta.

Tervetuloa mukaan!

Iloisin terveisin,
Tiina Rintamäki

p.s. iltapäivän osallistumismaksu on vain 20 € (sisältää kahvitarjoilun). Ilmoittautumiset viimeistään 18.11.2013 sähköpostiosoitteeseen: lauri.kivela(at)syo.fi

sunnuntai 6. lokakuuta 2013

KENEN TOIMESTA PYÖRÄT PYÖRIVÄT?

Suomen talouden yksi tukijaloista on kuljetusala, joka pitää pyörät pyörimässä - satoi tai paistoi.
Vähittäiskaupan pursuavat vihannes - ja ruokatiskit täyttyvät joka yö osaavien elintarvikekuljettajien toimesta.  Kuluttaja näkee vain logistisen ketjun tulokset - taustaprosessit pysyvät suurelle yleisölle piilossa.  Runko- ja jakelukalusto terminaalijärjestelmineen on logistista  täsmäketjua. Järjestelmä palvelee teollisuutta ja kauppaa tarkkojen aikataulujen puitteissa.  Metsäteollisuuden ja valmistavan teollisuuden raaka-aineiden kuljetukset hoidetaan laadukkaasti ja ajallaan usein vaikeissa olosuhteissa. Erikoiskuljetukset pyörivät ja rakentajat saavat tarvikkeensa rakennusaikataulujen puitteissa.  Kuljetuslogistiikka on elintärkeä osa Suomen kansantaloutta. Ilman sitä kansantaloutemme pysähtyisi.

Kuljetusala on pienyrittäjävaltaista. Kansallinen hyvinvointimme on riippuvainen suomalaisen kuljetusyrittäjyyden ja kuljetuslogistiikan osaajien panoksesta.  Tämän osaamisen ja ammattitaidon varmistamisen ja periyttämisen aika on nyt. Lähivuosina myös kuljetuslogistiikassa omistajanvaihdoksia on ruuhkaksi asti. Suuret ikäluokat eläköityvät, uusi yrittäjäsukupolvi on harjaantumassa haasteisiin koulutuksenkin keinoin.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET JA UUSIEN PELISÄÄNTÖJEN PAINEET

Kuljetusala on viime aikoina ollut lainsäätäjän erityisen huomion kohteena.  Kuljetusyrittäjän harteille on jo nyt asetettu reilut 200 asetusta ja lakia, ja lisää tulee.
Tässä muutamia esimerkkejä. Asetuksella ajoneuvojen käytöstä tiellä (407/2013) säädetään  raskaiden ajoneuvojen  mitta- ja massamuutoksista. Tämän asetuksen vaikuttavuus mm. kuljetushintoihin on vielä epäselvää. Säädöksen voimaanastumiselle säädettiin onneksi viiden (5) vuoden siirtymäsäännös, mutta kasvavat mitat ja painot tulevat aiheuttamaan rasituksia Suomen  tie- ja siltarakenteille ja vaativat välittömiä korjaustoimia. 
Myös Tavarakuljetuslakia uudistettiin. Tilaajan vastuu kuljetusprosessissa kasvoi ja kuljetusten toimijoiden hyvämaineisuus punnitaan nyt tiukentuneiden lupanormien valossa. 
Tässä vain muutamia lakiuudistuksia, jotka kuljetusyrittäjän on toiminnassaan huomioitava.

TERVETULOA KOULUTUKSEEN !

Me Suomen Yrittäjäopiston kuljetustiimissä olemme sisäistäneet kuljetusalalle asetetut tavoitteet.   Kuljetusyritysten toiminnan kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen on mielestämme saavutettavissa.  Koemme yhteistyön ja kuljetusyritysten verkottumisen tärkeänä. Yhteistyön ja valmennuksen kautta uudet ideat ja mahdollisuudet voidaan ottaa käytäntöön. Tulevan lainsäädännön kustannusmuutokset on neuvoteltava kuljetussopimuksiin. Työtä ja haasteita meillä riittää!

Kutsummekin sinut, arvoisa kuljetusyrittäjä ja kuljetusalan ammattilainen, yhteistyön kanssamme. Tarjolla on alalletulokoulutusta, ammattipätevyyden jatkokoulutusta sekä yrityksen kehittämiseen suunnattuja valmenuksia.

Katso tarkemmin kotisivuiltamme www.syo.fi.

Viedään yhdessä alaa nousuun !

Juhani Salminen, yritystoiminnan kouluttaja /valmentaja
puh 050-5573655, juhani.salminen@syo.fi

tiistai 24. syyskuuta 2013

Pätevöidy myyjänä

Oletko kiinnostunut myyntityöstä ja haluat kehittää myyntityössä tarvittavia tietoja ja taitoja? Tai toimitko jo myyntitehtävissä vastaten tuoteryhmistä, asiakkuuksista tai palvelukokonaisuuksista? Kaipaatko ideoita myyntityön tekemiseen ja haluatko kehittää myyntityössä tarvittavia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja? Haluatko vahvistaa osaamistasi ja hankkia myynnin ammattitutkinnon?

Jos vastauksesi on kyllä, lähde mukaan Seinäjoella 24.10 starttaavaan koulutukseemme.
Koulutus kestää noin puolitoista vuotta ja se toteutetaan monimuotoisesti ja käytännönläheisesti. Pääosa oppimisesta tapahtuu työpaikalla käytännön työtehtävissä, jota täydentää noin kerran kuukaudessa järjestettävät lähiopiskelupäivät. Koulutuksen aikana käsitellään myyntityötä, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, yritysviestintää, markkinointi- ja kampanjasuunnittelua, myymälän visuaalisen ilmeen suunnittelua sekä toiminnan kannattavuutta.
Olet sitten vanha konkari tai vasta myyntityötä aloittava, ilmoittaudu mukaan! Laadimme jokaiselle henkilökohtaisen, aiemman osaamisen huomioivan opintopolun myynnin ammattitutkinnon suorittamiseen.


Tervetuloa mukaan
Maiju Tuomaala,
yritystoiminnan kouluttaja

p: 010 8414 075
maiju.tuomaala@syo.fi

keskiviikko 4. syyskuuta 2013

Liput salkoon!Tänään liputetaan suomalaisen yrittäjyyden kunniaksi. Vuodesta 1997 alkaen on eri tavoin juhlittu suomalaista yrittäjyyttä yrittäjän päivänä. Perinteen aloittanut yrittäjä Riitta Antinmäki halusi parantaa yleistä yrittäjien työn arvostusta järjestäessään ensimmäisinä vuosina yrittäjän päivän tilaisuuksia.

Hän onnistui tehtävässään, sillä vuodesta 2010 alkaen Suomalaisen yrittäjyyden päivä on tunnustettu viralliseksi merkkipäiväksi. Uskon, että juhlapäivän ja yrittäjyyden positiivisen vireen myötä yhä useampi myös tiedostaa mikro- ja pk-yritysten merkityksen Suomen kansantaloudelle.

Tänään 5.9. liput nostetaan salkoihin eri puolella Suomea juhlistamaan yrittäjiä. Virallinen juhla vietetään Helsingissä, mutta pienimuotoisempia yrittäjien tapaamisia ja verkostoitumistilaisuuksia järjestetään eri puolella Suomea. 

Tänä vuonna yrittäjän päivää juhlitaan elinikäisen oppimisen viikolla. Aiemmin juhlittiin aikuisopiskelijaa, nykyään korostetaan työelämän jatkuvaa oppimista. Uuden oppimista työuran alkuvaiheessa nuorisotakuun muodossa, mutta myös opiskelun merkitystä kokeneempien konkarien työurien pidentämisessä. Kyse on siis todellakin elinikäisestä oppimisesta.

Yrittäjä, siinä missä kuka tahansa, on elinikäinen oppija. Keinoja lisäopin hankkimiseen on tarjolla enemmän kuin koskaan. Olemme kehittäneet uusia oppimisympäristöjä, jotka mahdollistavat sen, ettei koulunpenkkiä tarvitse turhaan kuluttaa. Opiskella voi verkossa kotisohvalta tai voimme tulla yritykseen kouluttamaan ja ohjaamaan kehittämistyössä. Opinnoista on tehty mahdollisimman joustavia ja asiakaslähtöisiä henkilökohtaisilla opintopoluilla: lisäoppia haetaan vain tarpeelliseen. 

Kannustamme osaltamme kaikkia elinikäiseen oppimiseen tarjoamalla keinoja, jotka mahdollistavat uuden oppimisen muun elämän – perheen, työn, harrastusten – keskellä.  Tutustu valmennuksiimme ja innostu kanssamme oppimaan.

Onnea ja menestystä kaikille yrittäjille sekä elinikäisille oppijoille!
 
Kati Mattila,
yrittäjän puoliso ja ikuinen opiskelijakati.mattila@syo.fi
p: 010 8414 034

keskiviikko 28. elokuuta 2013

Opiskelijahaku perustutkintoihin käy vilkkaana

”Olen jo pitkään miettinyt, että haluaisin opiskella ja saada itselleni tutkinnon, mutta en ole oikein uskaltanut”, ”Olen jo 40-vuotias, enkä tiedä uskallanko enää aloittaa mitään opintoja ja opinko enää mitään”, ”En osaa oikein mitään, kielet ovat aina olleet minulle vaikeita, enkä oikein osaa käyttää tietokonettakaan”. Edellä mainitut kommentit ovat tulleet minulle tutuiksi niinä useina vuosina, jotka olen toiminut liiketalouden perustutkinnon parissa meillä Yrittäjäopistolla.

Kun tulet meille opiskelemaan perustutkintoa, ei sinun tarvitsekaan osata mitään. Perustutkinto on alalle tulo-tutkinto eli aloitetaan alusta. Ensin selvitetään opintopolkusi eli katsotaan mistä tutkinnon osista koko tutkintosi koostuu. Ovatko työtehtäväsi tai työharjoittelupaikan tehtävät asiakaspalvelun ja myynnin alalta tai taloushallinnon alalta? Henkilökohtaistaminen on tämän päivän sana ja tarkoittaa sitä, että jo ennen opintojen alkua katsotaan jokaisen kanssa, mitä opetusta tarvitset, jotta selviydyt tutkinnon suorittamisesta. Jollakin se tarkoittaa sitä, että opiskelet kaiken tarjottavan valmistavan koulutuksen eli osallistut opetukseen, joka toteutuu joko lähiopetuspäivinä Kauhavalla tai verkko-opintoina. Toisessa ääripäässä on henkilö, joka osaa jo kaiken tutkinnon suorittamisessa vaadittavan, mutta tutkinto puuttuu. Silloin tehdään vain tutkinnon suorittamisen suunnitelma ja osaaminen osoitetaan omalla työpaikalla omissa työtehtävissä. Kyseessähän on näyttötutkinto. Useimmilla opiskelijoillamme opetukseen osallistuminen on jotain näiden kahden ääripään välillä.

Ihminen ei ole koskaan liian vanha oppimaan, jos vain intoa, energiaa ja motivaatiota löytyy. Lähestyn itse kuuttakymmentä ja miltei aina minulla on ollut jotkut opinnot meneillään työn ohessa. Syksyllä alkavat taas uudet haasteet.

En voi luvata sinulle helppoa tietä opintoihin tullessasi, mutta erittäin palkitsevan. Miten mukavalta tuntuukaan, kun selviytyy jostain, mikä on tuntunut hyvin haasteelliselta. Mitään ei maailmassa saa yrittämättä. Itse sinun pitää työt tehdä, mutta lupaamme kannustaa ja ohjata sinua parhaalla mahdollisella osaamallamme tavalla.

Tartu siis luuriin ja ota meihin täällä Yrittäjäopistolla yhteyttä ja tule mukaan muiden parinsadan perustutkinto-opiskelijamme joukkoon. Olemme useat samanlaisessa tilanteessa kuin sinä.

Olet lämpimästi tervetullut joukkoomme!  Seuraavat ryhmät starttaavat syyskuussa, mutta muista, että meihin voi olla yhteydessä milloin vain. Onhan olemassa tuo aiemmin mainittu henkilökohtaistaminen, eli saattaa olla, että et opiskele ryhmän mukana, vaan aivan omia polkujasi.

Yhteydenottoasi odottava
Pekkisen Tuija
yritystoiminnan kouluttaja / koordinaattori


tuija.pekkinen@syo.fi
p. 010 8414 019

keskiviikko 21. elokuuta 2013

Terveisiä SYO:n työvoimakoulutuksista


Viime keväänä Suomen Yrittäjäopisto toimi kouluttajana työvoimakoulutuksissa yhdeksällä eri paikkakunnalla akselilla Kouvola – Rovaniemi. Koulutusten pääpaino oli taloushallinnon, myynnin ja projektiosaamisen koulutuksissa, mutta toteutimme myös ensimmäisen maahanmuuttajille suunnatun yrittäjäkoulutuksen Oulussa. Kokemukset olivat hyviä ja innokas monikulttuurinen porukka suoritti hienosti myös yrittäjän ammattitutkintoja tai osatutkintoja. Jatkoa seuraa syyskuussa, kun toinen maahanmuuttajille suunnattu yrittäjäkoulutus starttaa englanninkielisenä.
Suomen Yrittäjäopiston kouluttajat tekevät hienoa työtä työvoimakoulutettavien parissa innostaen ja kannustaen heitä opiskelussa ja työnhaussa. Kouluttajien heittäytyminen työhönsä näkyy kiitettävissä opiskelijapalautteissa. Ilmapiiri koulutuksissa on hyvä ja kannustava. Työvoimakoulutuksissa yhteistyö paikallisen TE-toimiston, kouluttajan, opiskelijan ja työssäoppimispaikan välillä on tiivistä ja palkitsevaa, sillä työvoimakoulutuksiimme osallistuneista arvioilta 70 % työllistyy heti tai pian koulutuksen päätyttyä.
Kuten muissakin koulutuksissamme, myös työvoimakoulutuksissa toimimme joustavasti ja räätälöimme koulutuksen kohderyhmälle sopivaksi. Henkilökohtaistamisen kautta jokaisen aiempi osaaminen ja myös lisäohjaustarpeet tulevat selvitettyä.
Kesälomien jälkeen on katse suunnattu syksyn koulutuksiin ja jälleen aherramme seitsemällä eri paikkakunnalla ympäri Suomen.  Alkavina koulutuksina, joihin vielä voi hakea ovat myynnin ammattitutkinto Ylivieskassa, yrittäjäkoulutus maahanmuuttajille Oulussa, korkeasti koulutettujen oman osaamisen tuotteistaminen ja myynti Varkaudessa sekä taloushallinnon osaaja Uudessakaupungissa. Tutustu koulutustarjontaamme www.syo.fi ja ota yhteyttä.


Ulla-Mari Heiskanen
koulutuskoordinaattori
ulla.heiskanen@syo.fi
p: 010 8414 017

keskiviikko 14. elokuuta 2013

Taloushallintoa työelämän tarpeisiin

Syyskuussa käynnistyvät Seinäjoella ja Hämeenlinnassa Osaava Kirjanpitäjä –koulutukset. Vasta-alkajille suunnatut Osaava kirjanpitäjä Start –ryhmät ovat jo pitkään olleet varasijoja myöten täynnä. Kysyntää alan koulutuksille siis riittää. Osaltaan tähän vaikuttaa hyvä työllisyystilanne – kuluneen vuoden aikana on saanut tiheään lukea lehdistä alan työpaikkailmoituksia. Start-koulutus tuo mahdollisuuden monen kaipaamaan alanvaihtoon, sillä koulutuksessa opiskellaan kirjanpitoa alkeista lähtien käytännönläheisesti.

Osaava kirjanpitäjä Pro –koulutuksissa on vielä muutamia paikkoja vapaana. Koulutuksessa syvennetään valmiuksia sisäisen laskennan, kirjanpidon, verotuksen ja tilinpäätöksen erityistilanteiden hoitamiseen. Työelämässä nämä taidot ovat valtteja muun muassa kirjanpitäjän, talouspäällikön ja controllerin työtehtävissä, joissa vaaditaan laaja-alaista osaamista ja ymmärtämistä talouden eri osa-alueista. Koulutuksessa nostetaan esille alan uusimmat tuulet ja nopeasti muuttuvat säädökset, joiden hallinta onkin alan ammattilaiselle tärkeää.

Kirjanpidon koulutuksissa huomioidaan jokaisen lähtötilanne ja oppimistarpeet. Tarvittaessa opintopolkuja räätälöidään yksilöllisesti, millä varmistetaan koulutuksen sopivuus jokaisen opiskelijan tarpeisiin.

Yrittäjäopistossa on mahdollisuus suorittaa taloushallinnon ammattitutkinto näyttötutkintona, mikäli työskentelee taloushallinnon tehtävissä. Tutkinnon voi suorittaa joko taloushallinnon koulutusten yhteydessä tai ilman koulutusta, mikäli tutkinnossa vaadittava osaaminen on hallussa. Taloushallinnon ammattitutkinto on uudistunut hiljattain ja uusi tutkintorakenne antaa mahdollisuuksia valita tutkinnon osia joustavasti omien työtehtävien sisällön mukaan. Suoritettu alan ammattitutkinto on virallinen osoitus ammattitaidosta työskennellä taloushallinnon työtehtävissä.

Tervetuloa uudistamaan osaamistasi kanssamme!


Tiina Luoma on yritystoiminnan kouluttaja / koordinaattori
Suomen Yrittäjäopistolla
tiina.luoma(at)syo.fi
p. 010 841 4018

keskiviikko 7. elokuuta 2013

PALUU ARKEEN

Suomen suvi on näyttänyt meille taas kerran moninaiset kasvonsa. Olemme saaneet nauttia niin helteen hellinnästä kuin välillä sateiden viilentävästä raikkaudesta. Kaikille jotakin. Kuka on viettänyt lomaansa kesämökin terassilla tai kuka on matkustellut maailmalla. Kaiken kaikkiaan ihana kesä, irtiotto arjesta! Meille jokaiselle kesä on oman näköinensä.

Akut täyteen ladattuina, käynnistämme vuoden 2013 toisen puoliskon täynnä uutta intoa, energiaa ja ideoita. Tässä yhteydessä onkin hyvä muistuttaa meitä jokaista paluusta arkiseen aherrukseen ja omaan työyhteisöön, jossa me kaikki yhdessä olemme vastuussa työyhteisön hyvinvoinnista ja omasta työssäjaksamisesta. Jokainen meistä voi vaikuttaa hyvän työyhteisön ja hyvän työpaikkahengen luomiseen. On tärkeää, että jokainen tekee työnsä huolella, tekemisen tavoista sovitaan ja ennen kaikkea sopimuksista pidetään kiinni, ilman, että sovitut päätökset muuttuvat päivittäin. Asioista tulee voida keskustella avoimesti, rauhallisesti ja säännöllisesti. Yksikään yhteisö ei toimi ilman luottamusta, avoimuutta ja erilaisuuden hyväksyntää. Yhteisön johtaja on luottamuksen rakentaja, jota muut seuraavat, sillä ”niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan”.

Työhyvinvointi ja työssäjaksaminen ovat muuta kuin pelkkiä työyhteisön virkistäytymispäiviä. Ne ovat ihmisen, työntekijän, arvostamista, yhteisöllisyyttä, joustavuutta ja vastuun ottamista tekemisistään. On uskallettava kohdata ihminen ihmisenä, löytää ihmisen, työntekijän, potentiaali onnistumiseen, hänen tiedot, taidot, näkemykset ja hänen tahtonsa tehdä työnsä niin hyvin kuin hän sen taitaa. Työyhteisön voimavarana ovat ihmiset, työntekijät. Meidän jokaisen tulee kunnioittaa itseämme ja toisiamme. Kunnioittaminen tarkoittaa sitä, että näemme ja tunnemme itsemme ja näemme toiset ihmiset sellaisina kuin he ovat. Erilaisina kuin me itse. Hyvä kohteleminen tarkoittaa sitä, että otamme huomioon toisen ihmisen, hänen tarpeensa ja erityisyytensä sekä hänen erilaisen omasta näkökulmasta poikkeavan näkemyksen asioihin. Meidän jokaisen on oltava oikeudenmukaisia ja otettava huomioon myös toisen ihmisen arvot. Näin syntyy luottamus, joka on välttämätön hyvän yhteistyön syntymiselle ja hyvälle työyhteisölle, jossa jokaisella on hyvä työskennellä ja saavuttaa siten työyhteisölle asetetut tavoitteet.

Olen itse ahminut kesän aikana useita työyhteisön työhyvinvointia ja työssäjaksamista käsitteleviä kirjoja ja saanut niistä moninaisia ajatuksen siemeniä toteutettavaksi myös omassa työssäni ja työyhteisössäni.

Kunnioitetaan erilaisuutta – siinä piilee työyhteisön voimavara!

Kaisu

Kaisu Aro on vararehtori Suomen Yrittäjäopistolla
Kaisu.aro(at)syo.fi
p. 050 3131 912

Tutustu Suomen Yrittäjäopiston kotisivuihin

maanantai 27. toukokuuta 2013

Terveisiä SYOagri-tiimistä!

Suomen Yrittäjäopiston järjestämistä yrittäjäkoulutuksista valmistunut keväällä lähes sata maatilayrittämisen ammattilaista.

Vuosi 2013 potkaistiin SYOagri-tiimissä vauhdilla käyntiin, sillä tiedossa oli kiireinen kevät. Suomen Yrittäjäopiston järjestämistä, maatilayrittäjille suunnatuista liiketoimintavalmennuksista sekä maatilan johtamisvalmennuksesta oli tutkintoa suorittamassa ennätysmäärä opiskelijoita ympäri Suomen. Keväällä päättyikin yhteensä kuusi yrittäjän ammattitutkintoon ja yksi yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon valmistavaa koulutusta, tuoden lähes sadalle SYOagri-tiimin opiskelijalle tutkinnon. Opiskelijoiden antamat palautteet koulutusten sisällöistä ovat olleet eriomaisia.

Maatilayrittäminen on muuttunut yhä haasteellisemmaksi, mistä johtuen alan yrittäjyyskoulutuksen merkitys on myös kasvanut. Tällä hetkellä Suomen Yrittäjäopisto tarjoaa maatilayrittäjille kahdenlaista koulutusta ympäri Suomen. Yrittäjän ammattitutkintoon valmistava maatilayrittäjän liiketoimintavalmennus tähtää opiskelijan talousosaamisen, suunnitelmallisuuden ja yrittäjäominaisuuksien vahvistamiseen. Tämän lisäksi järjestämme Yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon valmiudet antavaa maatilan johtamisvalmennusta, jonka tavoitteena on opiskelijan johtamistaitojen sekä projektinhallinnan kehittäminen. Myös yrittäjät itse ovat todenneet koulutuksen tarpeelliseksi, jotta pystyvät vastaamaan alan haasteisiin ja menestymään yrittäjyydessään. Näin ollen maatilayrittäjille suunnatuissa valmennuksissa opiskeleekin Suomen Yrittäjäopistossa noin 250 opiskelijaa 15 ryhmässä ympäri Suomen ja syksyllä starttaa ryhmiä lisää.

Tässä välissä kuitenkin kauan odotettu kesä tekee vihdoin tuloaan. Koulutusorganisaatiossa kesäaika tietää aikaa kehittää toimintaansa. Nyt tulevan kesän aikana SYOagri-tiimi keskittyykin koulutuksiensa sisällön kehittämiseen, jotta ne vastaisivat entistä paremmin maatilayrittämisen haasteisiin. Lisäksi huomiota kiinnitetään materiaalien, oppimisympäristöjen ja oppimismetodien kehittämiseen, jotta ne palvelevat opiskelijoita vielä osuvammin. Kaikki tämä tehdään sekä opiskelijoidemme että yhteistyötahojemme ääntä kuunnellen, mikä takaa koulutuksiemme ajantasaisen ohjelman.
Lisätietoa koulutuksistamme ja niiden sisällöstä löydät osoitteessa www.syoagri.fi.  Olemme myös mukana Suomen Yrittäjäopiston osastolla Farmari-messuilla Seinäjoella 3.-6.7.2013. Tule moikkaamaan meitä sinne. Samalla voit osallistua osastollamme kilpailuun, jonka pääpalkintona arvotaan tablet-tietokone.
Nähdään siellä!

Aurinkoisin terveisin,
SYOagri –tiimin puolesta

Pitkänen Heli
koulutuskoordinaattori
p. 0108414089
heli.pitkanen(at)syo.fi

tiistai 21. toukokuuta 2013

Sähköisen taloushallinnon hyödyt yrityksille

Sähköisestä taloushallinnosta ja paperittomasta toimistosta on puhuttu jo reilut 10 vuotta. Monelta yrittäjältä on tainnut usko jo loppua koko sähköiseen taloushallintoon. Valoa alkaa näkyä, sillä sähköisen taloushallinnon ohjelmien kehittymisen myötä alkaa oikeasti näyttää siltä, että lähes paperiton toimisto voisi olla todellisuutta.

Sähköisen taloushallinnon keskeinen elementti on verkkolasku, joka välitetään konekielisessä muodossa myyjäyrityksen (laskuttajan) taloushallinnonohjelmasta ostajalle. Mikäli ostajayrityksellä on myös käytössä sähköinen järjestelmä, siirtyy lasku suoraan ostajayrityksen (vastaanottajan) taloushallinnon ohjelmaan. Verkkolaskusta saadaan tietokoneen näytölle laskua muistuttava näkymä, joka helpottaa laskun tarkastamista/hyväksyntää. Tarvittaessa lasku voidaan myös tulostaa. Laskun välittämiseen tarvitaan operaattori, joita Suomesta löytyy toistakymmentä.

Verkkolaskun myötä sähköisestä taloushallinnosta on alettu käyttää myös nimitystä automaattinen taloushallinto, sillä tehty verkkolasku voidaan automaattisesti siirtää kirjanpitoon, sekä lähettäjällä, että vastaanottajalla. Samoin sähköinen taloushallinnon järjestelmä mahdollistaa tiliotteiden sähköisen ja automaattisen käsittelyn. Pankista haettu sähköinen tiliote voidaan siirtää myös suoraan kirjanpitoon.

Sähköisen taloushallinnon hyödyt ovat moninaiset.  Ensimmäisenä laskujen käsittely manuaalisesti vähenee. Parhaimmillaan lasku kirjataan vain yhden kerran myyjän toimesta, jonka jälkeen se siirtyy sähköisesti läpi järjestelmän myyjältä ostajalle. Tämä vähentää myös virheiden määrää. Toisena taloushallinto on jatkuvasti ajan tasalla, esim. yrityksen johdon on helppo seurata taloutta.  Kolmantena sähköiset taloushallinnon ohjelmat toimivat internetin välityksellä ja yritys ei tarvitse varsinaisia ohjelmia, tallennusjärjestelmiä, tietoturvausta, eikä arkistointia, sillä nämä hoitaa yleensä sähköisen palvelun tarjoaja. Internetpohjainen ohjelma mahdollistaa myös taloushallinnon hoitamisen vaikka kotikoneelta. Neljäntenä sähköinen taloushallinto vähentää paperin kulutusta ja säästää näin luontoa. Viidentenä tärkeänä hyötynä on se, että kun kaikki on tallennettu sähköisesti samaan järjestelmään, ne on myös helppo sieltä löytää. Mappien selailu on mennyttä aikaa.

Lisätietoa sähköisestä taloushallinnosta:

www.yrittajat.fi/fi-FI/verotjarahat/taloushallinto/sahkoinentaloushallinto/

www.tieke.fi

Kirja: Kohti digitaalista taloushallintoa Lahti & Salminen 2008, Sanoma Pro OySähköisin terveisin,
Kirsi Övermark
yritystoiminnan kouluttaja / konsultti
p. 0108414079
kirsi.overmark(at)syo.fi

perjantai 10. toukokuuta 2013

Opetusta verkossa – tulevaisuuden näkymiä

TEKO-hankkeen päätösseminaari 17.5.2013 Kauhavalla

TEKO- hanke on edennyt siihen vaiheeseen, että on päätösseminaarin aika. 17.5 pidettävässä seminaarissa katsotaan sitä, mitä TEKO:ssa on saatu aikaiseksi, mitä verkko-opetuksessa on nyt ajankohtaista sekä suunnataan katseita tulevaisuuteen – mitä vielä voimme saada aikaiseksi ja miten?

Tekijänoikeudet ja tutkinto verkossa

Oletko pohtinut sitä, mitä voit oppilaille tunneilla esimerkiksi sosiaalisesta mediasta näyttää tai mitä lainauksia tai kuvakaappauksia voit netistä opiskelijoille jaettaviin materiaaleihin laittaa. Ennen vanhaan riitti, kun opettaja muisti säännön ”valokopioida saa 20 sivua (ei yli puolet) julkaisusta”. Nykyisin erilaiset aineiston kopiointi-, jakelu- ja käyttötavat ovat moninkertaiset ja opettajan on vaikea muistaa ja hahmottaa kaikkia sääntöjä. Tämän vuoksi seminaariin olemmekin ottaneet aiheeksi tekijänoikeudet ja saaneet puhujaksi OTK, FT Ville Oksasen Aalto-yliopistosta, joka on ollut mm toisena kirjoittajana kirjassa Opettajan tekijänoikeus opas. Lisätietoja tästä teoksesta ja Ville ajatuksista voit lukea myös www.opettajantekijanoikeus.fi .

Tutkinto kokonaan verkossa? Kuulostaa hyvältä ja herää kysymys, onko se tosiaan mahdollista.  Mäntän seudun Koulutuskeskus esittelee seminaarissa heidän toteutustaan siihen, miten merkonomitutkinto suoritetaan kokonaan verkossa.  Oppilaitos on kovasti panostanut verkko-opetuksen kehittämiseen ja kertoo nyt, miten heillä verkossa toteutettava tutkinto saadaan aikaiseksi. Saamme kuulla kouluttaja Tiina Mätäsjärven ja Marko Lipsosen ajatuksia tästä aiheesta.

Suomen Yrittäjäopiston asiantuntijat; verkkotyökaluja ja TEKO:ssa sovellettuja menetelmiä

Työkaluja verkko-opetukseen löytyy vaikka kuinka paljon ja tarjolla on niin maksullisia kuin maksuttomiakin ohjelmia tai välineistöä. Mitä nämä hankinnat maksavat ja minkälaisia välineitä on tarjolla.  Kouluttaja Jukka Hokkanen valottaa omassa puheenvuorossaan näitä asioita.

TEKO-hankkeessa tehdystä kehitystyöstä sekä hankkeen tuloksista kuullaan projektipäällikkö Lauri Kivelän sekä kouluttaja Valtteri Ahon esityksessä. He kertovat siitä, miten Server Administrator –koulutuksessa on käytetty virtuaalipalvelimia ja minkälaisia kokemuksia tästä on saatu.

Näiden esitysten jälkeen onkin sitten aika paneelikeskustelun sekä ajatusten vaihdon. Toivottavasti saamme aikaan samanlaisia hyviä ja kehittäviä keskusteluja, kuten aiemmassa verkko-opetuksen seminaarissa saimme. Teidän kuuntelijoiden ajatukset sekä kysymykset ovat seminaarissa tärkeitä sekä tuovat esille niitä kysymyksiä, jotka askarruttavat siellä arkipäivän koulumaailmassa.

TEKO:ja tulevaisuuteen

Tätä kaikkea pitää sisällään TEKO-seminaari. Tervetuloa kuuntelemaan ja katsomaan tulevaisuuteen – mitä seuraavaksi voisimme tehdä -  mihin verkko-opetuksen TEKOja suunnata.

Taina Hietamäki, opinto-/näyttökoordinaattori
p. 010 8414 090
taina.hietamaki(at)syo.fi

torstai 18. huhtikuuta 2013

Myynti ja markkinointi yritysyhteistyössä – miltä näytämme ulospäin?

TYLI – Yhdessä kiinni tarjouksiin

Useamman yrityksen muodostaman yritysverkoston yhteinen myynti ja markkinointi voi olla melkoinen haaste – ja mahdollisuus. Sovitettavia palasia riittää; on mietittävä yhteiset tavoitteet, määriteltävä verkoston asiakas ja tehtävä yhteinen suunnitelma asiakkaan tavoittamiseksi. Lisäksi on jaettavat vastuut toimenpiteiden käytännön toteuttamisesta huomioiden samalla mukana olevien yrittäjien ydinosaaminen ja resurssit. On laadittava yhteiset pelisäännöt ja rakennettava asiakkaan silmissä yhtenäinen ja toimiva kokonaisuus. Jos tavoitteena on osallistua yhdessä suurempiin kilpailutuksiin, eroaa verkoston myynti ja markkinointi melkoisesti yksittäisen yrityksen myynti- ja markkinointitoimenpiteistä.

TYLI – yhdessä kiinni tarjouksiin -hankkeessa järjestetään Hämeenlinnassa 17.5 seminaari aiheesta myynti ja markkinointi yritysyhteistyössä – miltä näytämme ulospäin? Ilmoittaudu mukaan ja tule kuulemaan mielenkiintoisia asiantuntijapuheenvuoroja ja käytännönläheisiä case-esimerkkejä siitä, mitä myynti ja markkinointi yritysyhteistyössä on, mitä haasteita se pitää sisällään ja miten siinä onnistutaan.

Ajankohta: 17.5.2013, klo. 8.45–15.30
Paikka: Wetterin auditorio, Hämeenlinna
Ilmoittautumiset seminaariin: tuija.varvas@syo.fi tai 0505906316
Lisätietoja Yhdessä kiinni tarjouksiin -hankkeesta osoitteessa www.tyli.fi

Terveisin,
Maiju
Maiju Tuomaala, Yritystoiminnan kouluttaja

p. 0108414075
maiju.tuomaala(at)syo.fi