torstai 20. helmikuuta 2014

Yrittäjä, vie osaamisesi maailmalle

Kasvua ja kehittymistä tavoitellessaan pk-yrittäjäkin saattaa pienillä kotimaan markkinoilla tulla viimein rajalle, jolla etenemismahdollisuudet käyvät vähiin. Yksi vaihtoehto on lähteä hakemaan laajentumista kansainvälisesti.

Joidenkin asiantuntijoiden mielestä havaittavissa hentoja merkkejä maailmantalouden vähittäisestä elpymisestä – ja toivoa on, että tämä koskee myös euroaluetta. Mikäli näin on, luottamus vientiin kasvaa, mikä vaikuttaa edelleen alihankkijoiden tilanteen kohentumiseen. Vaikka suomalaisten yritysten laajempana kotikenttänä voidaan nähdä koko EU-alue, on siellä kuitenkin kansallisia markkinoita, jotka eroavat toisistaan monin tavoin. Yksinkertaista kansainvälistyminen ei siis ole, mutta suomalaisilla yrityksillä on sellaista osaamista, tuotteita ja palveluita, joiden viemisen eteen maailmalle kannattaa tehdä työtä.

Kansainvälistymisen suunnittelussa tärkeää on valmistelu ja liikkeelle lähdettäessä myös verkostoituminen. Pk-yrityksillä harkittu yhteistyö puoltaa paikkaansa haastaville markkinoille pyrittäessä. Se voi tarjota parempia mahdollisuuksia rahoituskysymyksiin, viranomaissuhteiden hoitamiseen ja liiketoiminnan riskien hallintaan.

Mutta miten pk-yritys sitten ponnistaa maailmankartalle?

Maailmalle johtavalle polulle voi astua vaikkapa Hämeenlinnassa maaliskuun lopulla Kasva ja kansainvälisty -tapahtumassa. Siellä yrityksille avautuu innostavia näköaloja laajempiin ympyröihin ja ikkunoita kasvuun kansainvälistymisen keinoin. Suuntaa voi ottaa Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubbin ja Hämeenlinnan kaupunginjohtaja Timo Kenakkalan puheenvuoroista tai rohkaistua yrityspaneelissa esiintyvien Hämeen alueen yritysten kokemuksista maailmalla. Tapahtuman Ratkaisutorilla voi verkostoitua ja luoda uusia kontakteja sekä saada käytännön neuvoja alueen kansainvälistymispalveluja tarjoavilta toimijoilta.

Yrittäjä, vie osaamisesi maailmalle. Kansainvälistymisen polulle ei tarvitse astua yksin.

Kasva ja kansainvälisty –tapahtuman 31.3.2014 Hämeenlinnan Verkatehtaalla järjestävät yhteistyössä Hämeen kauppakamari, Hämeen Yrittäjät, Hämeen ELY-keskus, Kehittämiskeskus Oy Häme , Forssan seudun kehittämiskeskus Oy, Innopark, Hämeen ammattikorkeakoulu, Koulutuskuntayhtymä Tavastia ja Suomen Yrittäjäopisto.

Tapahtuman sivulle

Ilmoittaudu mukaan tapahtumaan
Suomen Yrittäjäopisto
Ulla Haukijärvi
koordinaattori, kv-hankkeet
p.010 8414 047
ulla.haukijarvi@syo.fi

torstai 13. helmikuuta 2014

IT-osastot myllerryksessä, sisältö ratkaisee!

ICT-ala maailmalla ja Suomessa on kokenut melkoisen muutoksen viime vuosina. Ei pelkästään globaalit asiat, vaan myös kotoisen Nokia Oyj:n liiketoimintakentän muutokset ja kamppailu on heijastunut monen suomalaisen elämään. Samaan hengenvetoon voisi todeta, että tietotekniikka on arkipäiväistynyt ja sitä käytetään nykyään vauvasta vaariin. Tämä arkipäiväistyminen koskee niin puhelimia, tabletteja, älytelkkareita kuin tietojärjestelmiäkin. Kilpailukykynsä varmistaakseen yritykset tarvitsevat jatkuvasti entistä tehokkaammin tuotettuja tuotteita ja palveluita. Tällä kaikella on heijastus myös ICT-alan töitä tekevien tietotyöläisten elämään ja työnkuvaan.

Tämän myllerryksen keskellä tavalliset ihmiset yrittävät kuitenkin elää päivästä toiseen. Sanoisin kuitenkin, että ICT-ala on pysyvästi muuttunut, paluuta vanhaan ”hyvään” aikaan ei ole. Vuonna 2008 koko globaali talous lähti alamäkeen ja monet yritykset joutuivat ”sopeuttamaan” liiketoimintansa muuttuneeseen markkinatilanteeseen. Talouden alamäki loi myös täysin uudentyyppisen toimintakentän ICT-alalle. Yritykset olivat tuolloin tilanteessa jossa niiden oli pakko sopeuttaa myös ICT kustannuksia uudelle muuttuneelle tasolle, tämä muutos loi tarpeen ja mahdollisuuden täysin uudentyyppiselle liiketoiminnalle, joka tunnetaan nykyään nimellä pilvipalvelut.

Pilvipalveluiden ideana on tarjota yrityksille ICT-palvelut käyttöön on-demand tyylisesti, eli tarvittaessa, nopeasti ja kustannustehokkaasti, ilman omaa infraa ja taseeseen sitoutunutta pääomaa. Pilvipalvelut mielletään usein amerikkalaisiin tuotteisiin, jotka viimeaikoina ovat olleet myös paljon NSA-urkintakohun keskiössä. On kuitenkin hyvä muistaa, että näitä tuotteita saa myös kotimaasta ja kotimaisilta ICT-taloilta. Pilvipalveluiden puristuksessa yrityksien omat IT-osastot ovat joutuneet miettimään ja perustelemaan toimintaansa yritysjohdolle uudelleen. Enää ei ole oleellista oman raudan omistaminen, vaan yritys kaipaa ketteryyttä ja kustannustehokkuutta tietojärjestelmiltään. Yritysjohto olettaa että uusien pilvipalvelutuotteiden tuotteiden käyttäminen ratkaisee heidän kustannuspaineensa ja tarpeensa. IT-osastot tuskailevat sitten yritysjohdon ja loppukäyttäjien tarpeiden kanssa, yrittäen täyttää molempien asettamat vaatimukset.

Pilvipalveluiden tuoma muutos aiheuttaa toki paineita ja stressiä IT-osastoille, itse näkisinkin asian kuitenkin uutena mahdollisuutena.  Yrityksien IT-osastojen tulisi olla jatkossa liiketoimintaa jatkuvasti kuunteleva yksikkö, joka aidosti tukee yrityksen liiketoimintaa. Tietojärjestelmien fyysisen hallinnan sijaan tulisi panostaa itse järjestelmien käyttämiseen, integrointiin, sisältöön sekä kehittämiseen kohti suuntaa joka auttaa liiketoimintaa tehostamaan niiden omaa sisäistä toimintaa ja mahdollistamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Mitä väliä sillä on että tuleeko se tietojärjestelmä omista laitteista vaiko palveluna? Sisältö kaiken ratkaisee! On myös vapauttavaa IT-osastoille huomata että enää ei tarvitse päivystää 24/7 jotta fyysinen rauta pysyy toiminnassa.

Sanoisinkin että IT-osastot ovat tulevaisuudessa liiketoimintaosaamisen yksikköjä. Sellaisista IT-osaajista on jatkossa pulaa, jotka sekä hallitsevat tietotekniikan että ymmärtävät yrityksen liiketoiminnan ja aidosti pystyvät tukemaan sitä. Toisin sanoen nämä osaajat pystyvät ottamaan käyttöön uusimmat pilvipalvelut ja nitomaan ne yrityksen tarpeisiin turvallisesti ja tehokkaasti. Muistettava on kuitenkin, että myös niitä kotimaisia pilvipalveluiden konesaleja ylläpitämään tarvitaan edelleen osaajia, ei ehkä kuitenkaan samassa määrin kuin aikaisemmin…

Tuleekohan IT-osasto termistä yhtä vanhentunut käsite kuin ATK? Jatkossa puhuttaneen enemmän BI-osastosta, jossa BI tulee sanoista Business Intelligence, ei sanoista Business Infrastucture…

SYOtec on elänyt näiden muutosten keskellä jo 1980-luvulta alkaen.  Tavoitteenamme on aina ollut oppiminen, oli sitten kyse ATK:sta, IT:stä tai tulevaisuuden BI:stä. Tutustu uudistuviin koulutuksiimme ja lähde mukaan kehittämään osaamistasi vastaamaan tuleviin tarpeisiin!

Juha Tossavainen on IT-kouluttaja, konsultti
Suomen Yrittäjäopistolla
Juha Tossavainen,
ATK- / IT- / BI-kouluttaja ja konsultti
p. 040 779 6868
juha.tossavainen(at)syo.fi
www.syo.fi

keskiviikko 5. helmikuuta 2014

Uudet massat tarjoavat mahdollisuuksia kuljetusyrittäjille

Talvi on jo hyvällä mallilla ja uusien massojen kanssa on opittu elämään nyt neljä kuukautta. Loppuvuoden rekisteröintitilastot osoittavat kuljetusyrittäjien ottaneen tämän massauudistuksen mahdollisuutena, koska nyt on mahdollisuuksia rakentaa kuhunkin toimialaan sekä kuljetustehtävään sopivin yhdistelmä, jolla saataisiin mahdollisimman hyvä tulos.

Kuitenkin täytyy muistaa investoinnin kannattavuus, koska puhutaan suurista summista ja pitkäaikaisista kalustoinvestoinneista, joiden käytettävyys ei täysillä massoilla onnistu kaikilla alueilla. Valtion tehtävä onkin pitää huolta ja rakentaa infrastruktuuria niin, että kansallisomaisuutemme tiestö pysyisi liikennöitävässä kunnossa. Tätä ei kuitenkaan tehdä päivässä, vaan se vaatii huolellista suunnittelua myös valtiovallan puolelta.

Tälle vuodelle kuljettajia ja kuljetusyrittäjiä koskevia päivämääriä tai lakiuudistuksia ei olekaan kovin montaa. Tavaraliikenteen puolella kuljettajien ammattipätevyysvaatimus astuu voimaan 10. syyskuuta ja uuden tavaraliikennelain viimeiset muutokset astuvat voimaan 1. heinäkuuta.

Muistakaa käydä jatkokoulutuspäivät hyvissä ajoin, koska ammattipätevyyden voi hakea voimaan jo 10. maaliskuuta jälkeen, jolloin kuljettajan ammattipätevyys on voimassa 9.9.2019 saakka.

Yrittäjille astui vuoden vaihteessa voimaan mahdollisuus verovähennyksiin jatkokoulutuspäivien kustannuksista, joten nyt kannattaa laittaa kuljettajien ammattipätevyysasiat kuntoon.

Suomen Yrittäjäopistolla on jälleen tarjolla maaliskuussa alkavat alalletulokoulutukset sekä Etelä-Pohjanmaalla että Hämeenlinnassa. Lisäksi koulutuskalenteristamme löytyy monipuolisesti jatkokoulutuspäiviä. 

Varmistetaan yhdessä että kuluvasta vuodesta tulee erittäin hyvää ja menestyksekäs!


koko logistiikkatiimin puolesta toivottaen,
Juha Säippä


juha.saippa@syo.fi

p. 010 8414 084