maanantai 27. toukokuuta 2013

Terveisiä SYOagri-tiimistä!

Suomen Yrittäjäopiston järjestämistä yrittäjäkoulutuksista valmistunut keväällä lähes sata maatilayrittämisen ammattilaista.

Vuosi 2013 potkaistiin SYOagri-tiimissä vauhdilla käyntiin, sillä tiedossa oli kiireinen kevät. Suomen Yrittäjäopiston järjestämistä, maatilayrittäjille suunnatuista liiketoimintavalmennuksista sekä maatilan johtamisvalmennuksesta oli tutkintoa suorittamassa ennätysmäärä opiskelijoita ympäri Suomen. Keväällä päättyikin yhteensä kuusi yrittäjän ammattitutkintoon ja yksi yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon valmistavaa koulutusta, tuoden lähes sadalle SYOagri-tiimin opiskelijalle tutkinnon. Opiskelijoiden antamat palautteet koulutusten sisällöistä ovat olleet eriomaisia.

Maatilayrittäminen on muuttunut yhä haasteellisemmaksi, mistä johtuen alan yrittäjyyskoulutuksen merkitys on myös kasvanut. Tällä hetkellä Suomen Yrittäjäopisto tarjoaa maatilayrittäjille kahdenlaista koulutusta ympäri Suomen. Yrittäjän ammattitutkintoon valmistava maatilayrittäjän liiketoimintavalmennus tähtää opiskelijan talousosaamisen, suunnitelmallisuuden ja yrittäjäominaisuuksien vahvistamiseen. Tämän lisäksi järjestämme Yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon valmiudet antavaa maatilan johtamisvalmennusta, jonka tavoitteena on opiskelijan johtamistaitojen sekä projektinhallinnan kehittäminen. Myös yrittäjät itse ovat todenneet koulutuksen tarpeelliseksi, jotta pystyvät vastaamaan alan haasteisiin ja menestymään yrittäjyydessään. Näin ollen maatilayrittäjille suunnatuissa valmennuksissa opiskeleekin Suomen Yrittäjäopistossa noin 250 opiskelijaa 15 ryhmässä ympäri Suomen ja syksyllä starttaa ryhmiä lisää.

Tässä välissä kuitenkin kauan odotettu kesä tekee vihdoin tuloaan. Koulutusorganisaatiossa kesäaika tietää aikaa kehittää toimintaansa. Nyt tulevan kesän aikana SYOagri-tiimi keskittyykin koulutuksiensa sisällön kehittämiseen, jotta ne vastaisivat entistä paremmin maatilayrittämisen haasteisiin. Lisäksi huomiota kiinnitetään materiaalien, oppimisympäristöjen ja oppimismetodien kehittämiseen, jotta ne palvelevat opiskelijoita vielä osuvammin. Kaikki tämä tehdään sekä opiskelijoidemme että yhteistyötahojemme ääntä kuunnellen, mikä takaa koulutuksiemme ajantasaisen ohjelman.
Lisätietoa koulutuksistamme ja niiden sisällöstä löydät osoitteessa www.syoagri.fi.  Olemme myös mukana Suomen Yrittäjäopiston osastolla Farmari-messuilla Seinäjoella 3.-6.7.2013. Tule moikkaamaan meitä sinne. Samalla voit osallistua osastollamme kilpailuun, jonka pääpalkintona arvotaan tablet-tietokone.
Nähdään siellä!

Aurinkoisin terveisin,
SYOagri –tiimin puolesta

Pitkänen Heli
koulutuskoordinaattori
p. 0108414089
heli.pitkanen(at)syo.fi

tiistai 21. toukokuuta 2013

Sähköisen taloushallinnon hyödyt yrityksille

Sähköisestä taloushallinnosta ja paperittomasta toimistosta on puhuttu jo reilut 10 vuotta. Monelta yrittäjältä on tainnut usko jo loppua koko sähköiseen taloushallintoon. Valoa alkaa näkyä, sillä sähköisen taloushallinnon ohjelmien kehittymisen myötä alkaa oikeasti näyttää siltä, että lähes paperiton toimisto voisi olla todellisuutta.

Sähköisen taloushallinnon keskeinen elementti on verkkolasku, joka välitetään konekielisessä muodossa myyjäyrityksen (laskuttajan) taloushallinnonohjelmasta ostajalle. Mikäli ostajayrityksellä on myös käytössä sähköinen järjestelmä, siirtyy lasku suoraan ostajayrityksen (vastaanottajan) taloushallinnon ohjelmaan. Verkkolaskusta saadaan tietokoneen näytölle laskua muistuttava näkymä, joka helpottaa laskun tarkastamista/hyväksyntää. Tarvittaessa lasku voidaan myös tulostaa. Laskun välittämiseen tarvitaan operaattori, joita Suomesta löytyy toistakymmentä.

Verkkolaskun myötä sähköisestä taloushallinnosta on alettu käyttää myös nimitystä automaattinen taloushallinto, sillä tehty verkkolasku voidaan automaattisesti siirtää kirjanpitoon, sekä lähettäjällä, että vastaanottajalla. Samoin sähköinen taloushallinnon järjestelmä mahdollistaa tiliotteiden sähköisen ja automaattisen käsittelyn. Pankista haettu sähköinen tiliote voidaan siirtää myös suoraan kirjanpitoon.

Sähköisen taloushallinnon hyödyt ovat moninaiset.  Ensimmäisenä laskujen käsittely manuaalisesti vähenee. Parhaimmillaan lasku kirjataan vain yhden kerran myyjän toimesta, jonka jälkeen se siirtyy sähköisesti läpi järjestelmän myyjältä ostajalle. Tämä vähentää myös virheiden määrää. Toisena taloushallinto on jatkuvasti ajan tasalla, esim. yrityksen johdon on helppo seurata taloutta.  Kolmantena sähköiset taloushallinnon ohjelmat toimivat internetin välityksellä ja yritys ei tarvitse varsinaisia ohjelmia, tallennusjärjestelmiä, tietoturvausta, eikä arkistointia, sillä nämä hoitaa yleensä sähköisen palvelun tarjoaja. Internetpohjainen ohjelma mahdollistaa myös taloushallinnon hoitamisen vaikka kotikoneelta. Neljäntenä sähköinen taloushallinto vähentää paperin kulutusta ja säästää näin luontoa. Viidentenä tärkeänä hyötynä on se, että kun kaikki on tallennettu sähköisesti samaan järjestelmään, ne on myös helppo sieltä löytää. Mappien selailu on mennyttä aikaa.

Lisätietoa sähköisestä taloushallinnosta:

www.yrittajat.fi/fi-FI/verotjarahat/taloushallinto/sahkoinentaloushallinto/

www.tieke.fi

Kirja: Kohti digitaalista taloushallintoa Lahti & Salminen 2008, Sanoma Pro OySähköisin terveisin,
Kirsi Övermark
yritystoiminnan kouluttaja / konsultti
p. 0108414079
kirsi.overmark(at)syo.fi

perjantai 10. toukokuuta 2013

Opetusta verkossa – tulevaisuuden näkymiä

TEKO-hankkeen päätösseminaari 17.5.2013 Kauhavalla

TEKO- hanke on edennyt siihen vaiheeseen, että on päätösseminaarin aika. 17.5 pidettävässä seminaarissa katsotaan sitä, mitä TEKO:ssa on saatu aikaiseksi, mitä verkko-opetuksessa on nyt ajankohtaista sekä suunnataan katseita tulevaisuuteen – mitä vielä voimme saada aikaiseksi ja miten?

Tekijänoikeudet ja tutkinto verkossa

Oletko pohtinut sitä, mitä voit oppilaille tunneilla esimerkiksi sosiaalisesta mediasta näyttää tai mitä lainauksia tai kuvakaappauksia voit netistä opiskelijoille jaettaviin materiaaleihin laittaa. Ennen vanhaan riitti, kun opettaja muisti säännön ”valokopioida saa 20 sivua (ei yli puolet) julkaisusta”. Nykyisin erilaiset aineiston kopiointi-, jakelu- ja käyttötavat ovat moninkertaiset ja opettajan on vaikea muistaa ja hahmottaa kaikkia sääntöjä. Tämän vuoksi seminaariin olemmekin ottaneet aiheeksi tekijänoikeudet ja saaneet puhujaksi OTK, FT Ville Oksasen Aalto-yliopistosta, joka on ollut mm toisena kirjoittajana kirjassa Opettajan tekijänoikeus opas. Lisätietoja tästä teoksesta ja Ville ajatuksista voit lukea myös www.opettajantekijanoikeus.fi .

Tutkinto kokonaan verkossa? Kuulostaa hyvältä ja herää kysymys, onko se tosiaan mahdollista.  Mäntän seudun Koulutuskeskus esittelee seminaarissa heidän toteutustaan siihen, miten merkonomitutkinto suoritetaan kokonaan verkossa.  Oppilaitos on kovasti panostanut verkko-opetuksen kehittämiseen ja kertoo nyt, miten heillä verkossa toteutettava tutkinto saadaan aikaiseksi. Saamme kuulla kouluttaja Tiina Mätäsjärven ja Marko Lipsosen ajatuksia tästä aiheesta.

Suomen Yrittäjäopiston asiantuntijat; verkkotyökaluja ja TEKO:ssa sovellettuja menetelmiä

Työkaluja verkko-opetukseen löytyy vaikka kuinka paljon ja tarjolla on niin maksullisia kuin maksuttomiakin ohjelmia tai välineistöä. Mitä nämä hankinnat maksavat ja minkälaisia välineitä on tarjolla.  Kouluttaja Jukka Hokkanen valottaa omassa puheenvuorossaan näitä asioita.

TEKO-hankkeessa tehdystä kehitystyöstä sekä hankkeen tuloksista kuullaan projektipäällikkö Lauri Kivelän sekä kouluttaja Valtteri Ahon esityksessä. He kertovat siitä, miten Server Administrator –koulutuksessa on käytetty virtuaalipalvelimia ja minkälaisia kokemuksia tästä on saatu.

Näiden esitysten jälkeen onkin sitten aika paneelikeskustelun sekä ajatusten vaihdon. Toivottavasti saamme aikaan samanlaisia hyviä ja kehittäviä keskusteluja, kuten aiemmassa verkko-opetuksen seminaarissa saimme. Teidän kuuntelijoiden ajatukset sekä kysymykset ovat seminaarissa tärkeitä sekä tuovat esille niitä kysymyksiä, jotka askarruttavat siellä arkipäivän koulumaailmassa.

TEKO:ja tulevaisuuteen

Tätä kaikkea pitää sisällään TEKO-seminaari. Tervetuloa kuuntelemaan ja katsomaan tulevaisuuteen – mitä seuraavaksi voisimme tehdä -  mihin verkko-opetuksen TEKOja suunnata.

Taina Hietamäki, opinto-/näyttökoordinaattori
p. 010 8414 090
taina.hietamaki(at)syo.fi