perjantai 21. maaliskuuta 2014

Uutta ohjelmointikoulutuksessa


Jatkuvasti muuttuvan ohjelmistotuotannon toimialan kehitystä seuraten myös SYOtecin ohjelmointikoulutus on uudistunut. Sisältöä on selkeytetty ja suoraviivaistettu aiemmasta huomattavasti siten, että se yhä paremmin tukee myös tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinnon suorittamista. Uudessa ohjelmointikoulutuksessa painopistealueita on kolme
-          Suunnittelu, määrittely ja projektointi
-          C# ohjelmointi sekä
-          Tietovarastot ja niiden käyttö
Lisäksi uusina elementteinä ovat mukaan tulleet puhtaat verkkokurssit, joita 20 opiskelumoduulin sisällöstä löytyy kuusi kappaletta. Tällä tavoin on pyritty kasvattamaan koulutuksen ajasta ja paikasta riippumattomuutta, josta varsinkin työelämässä mukana oleville on etua ajanhallinnan helpottamisessa. Oppimisympäristöt ovat täysin uudistuneet tarjoten yhä monipuolisempia ja kattavampia mahdollisuuksia opiskeluiden suorittamiseen.
Työelämä kaipaa yhä suuremmassa määrin ohjelmistotuotannon projekti- ja määrittelyosaamista, kun ohjelmistojen määrä kasvaa ja tarpeet monipuolistuvat. Yhä useampi henkilö on tekemisissä ohjelmistotuotantoprojektien parissa ja varsinaisen ohjelmointityön lisäksi ymmärtämystä ohjelmistotuotannon erityispiirteistä kaivataan. Projektityötä tukemaan on suunniteltu neljä erillistä opintomoduulia, joista kolme on täysin uusia. Nyt opiskelijat pääsevät tutustumaan mm. ketteriin menetelmiin sekä it-palvelunhallinnan perusteisiin.
C# ohjelmointikoulutuksessa keskitytään nyt pääasiallisesti Windows-käyttöliittymäohjelmistojen suunnitteluun siten, että työkaluvalikoimiin on tullut monipuolisuutta mm. pilvipalveluita hyödyntäen. Itse ohjelmoinnin määrää on kasvatettu aikaisemmasta ja perusteisiin on tullut lisää laajuutta mm. verkkokoulutusten määrän kasvaessa. Windows Presentation Foundation ja Team Foundation Server ovat yhä kiinteämpi osa koulutusta ja varsinkin jälkimmäinen on tukemassa ensimmäistä osiota vahvasti projekti- ja versiohallintoineen. Yksitoista erillistä koulutusmoduulia antavat vahvan pohjan ohjelmointityön opiskelulle ja vaikka et ohjelmoijaksi tähtäisikään, ymmärrys ohjelmistotyöstä voi tukea nykyistä toimenkuvaasi ja osaamistasi vahvasti.
Aiemminkin vahvasti mukana ollut tietovarastointi on myös terävöitynyt siten, että painopistettä on siirretty ohjelmistoon liittyvistä osista lähemmäs itse ohjelmointityötä. Myös tietovarastojen käsittelyssä on mukana yhä perusteosia ohjelmointia aloittaville. Viisi tiivistä moduulia antavat hyvän pohjan tietojen käsittelyyn ja ylläpitämiseen nykyaikaisissa tietokantaympäristöissä.
Tutustu tarkemmin uusiin opiskelusisältöihin ja tule mukaan ohjelmointia opiskelemaan!

Blogin kirjoitti 
Kari Kananoja, it- kouluttaja
p. 010 841 4044
kari.kananoja (at) syotec.fi

perjantai 14. maaliskuuta 2014

Onko sinunkin tulevaisuutesi taloushallinnossa?

Tämän kevään osalta alkavat kaikki taloushallinnon koulutuksemme olla käynnissä ja on pikkuhiljaa aika kääntää katseet tuleviin startteihin.

Ensi viikolla käynnistyy vielä Hämeenlinnassa Palkkahallinnon ammattilainen, siihenkin ryhmään tulijoita olisi ollut enemmän kuin pystyimme ryhmään opiskelijoita ottamaan. Olemme joutuneet pitkin kevättä ”myymään ei-oota”: Osaava Kirjapitäjä START-ryhmät samoin kuin molemmat Palkkahallinnon ryhmät täyttyivät ennätysajassa. Taloushallinnon osaajista on kouluttajankin näkökulmasta työmarkkinoilla pulaa!

Etelä-Pohjanmaalla on vielä mahdollisuus päästä mukaan Kauhajoella Suupohjan ammatti-instituutin kanssa yhteistyössä toteutettavaan taloushallinnon ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen. Siinä tavoitteena on suorittaa talousassistentin osaamisalan opinnot sekä tutkinto. Koulutus alkaa vapun jälkeen ja kestää vuoden 2015 loppuun saakka.

Koulutuksen jälkeen osallistujat – alanvaihtajat tai alalla jo aiemmin työskennellet – ovat saaneet valmiudet taloushallinnon monipuolisissa tehtävissä toimimiseen sekä tutustuneet ProCountor-ohjelman käyttöön. Koulutus lähtee liikkeelle taloushallinnon perusteista ja syventää osallistujien tietoja ja taitoja esimerkiksi reskontranhoidossa, laskutuksessa ja kirjanpidon tehtävissä toimimiseen.

Kiinnostuitko? Älä aikaile vaan ota yhteyttä tai tule infotilaisuuteen 1.4. Kauhajoelle!

Tiina Luoma on Yritystoiminnan kouluttaja/koordinaattori
Suomen Yrittäjäopistolla
Tiina Luoma
Yritystoiminnan kouluttaja/koordinaattori
p. 010 841 4018
tiina.luoma(at)syo.fi
www.syo.fi

Lue lisää taloushallinnon koulutuksistamme >>tästä

torstai 6. maaliskuuta 2014

Tietoa ja varmuutta käytännön johtamistyöhön!Hämeenlinnassa käynnistyy jälleen huhtikuussa Työnjohtajakoulutus, joita Suomen Yrittäjäopistossa on järjestetty jo vuodesta 2006 lähtien. Valmennuksessa keskitytään ennen kaikkea vuorovaikutustaitojen parantamiseen ja erilaisten ihmisten johtamiseen. Työkaluna tässä on koulutuksen alussa jokaiselle osallistujalle tehtävä toimintatapaprofiili: Ihmisosaaja onnistuu aina. Sen avulla jokainen voi paremmin hahmottaa sekä omaa että muiden toimintaa erilaisissa työtilanteissa.

Koulutukseen on jo ilmoittautunut osallistujia monelta toimialalta eri puolelta Etelä-Suomea. Uskonkin, että monipuolisessa ryhmässä jaetaan sekä hyviä käytäntöjä, onnistumisen tunteita että puretaan vaikeitakin esimieskokemuksia. Logistiikka-alan yrityksessä toimiva työnjohtaja totesikin edellisen valmennuksen lopulla kurssin aikana huomanneensa, että kaikki työnjohtajat tuskailevat samankaltaisten ongelmien kanssa. Samainen mies koki, että keskustelu näistä ongelmatilanteista antaa itsevarmuutta toimia vastaavissa tilanteissa tulevaisuudessa. Kouluttajana huomaan, että ryhmän vertaistuki nähdään vuosi vuodelta yhä tärkeämmäksi paineistuvassa ja nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Koulutuksessa käydään läpi myös esimiehen oikeuksia ja velvollisuuksia mm. työlainsäädäntöön liittyen. Helposti unohtuu, että nämä asiat koskevat myös ns. kymppejä, eivät vain virallisesti nimettyjä esimiehiä. Tärkeäksi on koettu myös koulutuksen ajanhallintaan liittyvät vinkit ja käytännön harjoitukset. Koulutuksen aikana moni esimies oivaltaa, kuinka paljon ajasta meneekin muuhun kuin työnjohdolliseen työhön, jonka kuitenkin pitäisi olla tärkein osa työroolia.

Työnjohtajakoulutuksessa onkin erinomainen mahdollisuus pysähtyä miettimään yrityksen toimintaa ja omaa roolia kokonaisvaltaisemmin sen sijaan että käyttää aikaa tulipalojen sammuttamiseen. Työnjohtajalla tai kympillä onkin usein hyvin haasteellinen tehtävä toimia välittäjänä ylemmän johdon ja työntekijätason välillä.

Kouluttajana olen erityisen ilahtunut siitä, että vuoden aikana näen jokaisen vuorovaikutustaitojen huimasti kehittyvän. Tämä ei vaadi hokkuspokkus-temppuja hernepussin heittoineen, vaan osaamisen kehittämiseen rohkaisevan, myönteisen ilmapiirin, jossa jokaisen näkemystä kunnioitetaan. Viime ryhmän yhdessä palautteessa osallistuja totesikin: ”Erittäin hyvää on se, että koulutus on ns. vapaata, jossa keskustellaan, jokainen saa sanoa sanottavansa ja siinä samalla tulee hyviä tapauksia, kokemuksia ja neuvoja/vinkkejä omiin töihin.”

Haluatko sinä tulla kehittämään osaamistasi mukavassa ryhmässä? Ryhmässä on vielä pari paikkaa vapaana.

Lue aiheesta lisää sivustoltamme http://www.syo.fi/liiketalous-ja-kauppa/johtaminen/tyonjohtajakoulutus. Hämeen yrittäjäsanomissa oli juttu edellisen ryhmän opiskelijasta, Harri Anttilasta. Tai soita minulle, niin jutellaan lisää!

Leena Lemola on yritystoiminnan kouluttaja/konsultti
Suomen Yrittäjäopistolla

Kevätterveisin,
Leena Lemola,
p. 050 342 9323
leena.lemola(at)syo.fi
Työnjohtajakoulutuksen vastuukouluttaja

Lue lisää työnjohtajakoulutuksesta  >>tästä