torstai 6. maaliskuuta 2014

Tietoa ja varmuutta käytännön johtamistyöhön!Hämeenlinnassa käynnistyy jälleen huhtikuussa Työnjohtajakoulutus, joita Suomen Yrittäjäopistossa on järjestetty jo vuodesta 2006 lähtien. Valmennuksessa keskitytään ennen kaikkea vuorovaikutustaitojen parantamiseen ja erilaisten ihmisten johtamiseen. Työkaluna tässä on koulutuksen alussa jokaiselle osallistujalle tehtävä toimintatapaprofiili: Ihmisosaaja onnistuu aina. Sen avulla jokainen voi paremmin hahmottaa sekä omaa että muiden toimintaa erilaisissa työtilanteissa.

Koulutukseen on jo ilmoittautunut osallistujia monelta toimialalta eri puolelta Etelä-Suomea. Uskonkin, että monipuolisessa ryhmässä jaetaan sekä hyviä käytäntöjä, onnistumisen tunteita että puretaan vaikeitakin esimieskokemuksia. Logistiikka-alan yrityksessä toimiva työnjohtaja totesikin edellisen valmennuksen lopulla kurssin aikana huomanneensa, että kaikki työnjohtajat tuskailevat samankaltaisten ongelmien kanssa. Samainen mies koki, että keskustelu näistä ongelmatilanteista antaa itsevarmuutta toimia vastaavissa tilanteissa tulevaisuudessa. Kouluttajana huomaan, että ryhmän vertaistuki nähdään vuosi vuodelta yhä tärkeämmäksi paineistuvassa ja nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Koulutuksessa käydään läpi myös esimiehen oikeuksia ja velvollisuuksia mm. työlainsäädäntöön liittyen. Helposti unohtuu, että nämä asiat koskevat myös ns. kymppejä, eivät vain virallisesti nimettyjä esimiehiä. Tärkeäksi on koettu myös koulutuksen ajanhallintaan liittyvät vinkit ja käytännön harjoitukset. Koulutuksen aikana moni esimies oivaltaa, kuinka paljon ajasta meneekin muuhun kuin työnjohdolliseen työhön, jonka kuitenkin pitäisi olla tärkein osa työroolia.

Työnjohtajakoulutuksessa onkin erinomainen mahdollisuus pysähtyä miettimään yrityksen toimintaa ja omaa roolia kokonaisvaltaisemmin sen sijaan että käyttää aikaa tulipalojen sammuttamiseen. Työnjohtajalla tai kympillä onkin usein hyvin haasteellinen tehtävä toimia välittäjänä ylemmän johdon ja työntekijätason välillä.

Kouluttajana olen erityisen ilahtunut siitä, että vuoden aikana näen jokaisen vuorovaikutustaitojen huimasti kehittyvän. Tämä ei vaadi hokkuspokkus-temppuja hernepussin heittoineen, vaan osaamisen kehittämiseen rohkaisevan, myönteisen ilmapiirin, jossa jokaisen näkemystä kunnioitetaan. Viime ryhmän yhdessä palautteessa osallistuja totesikin: ”Erittäin hyvää on se, että koulutus on ns. vapaata, jossa keskustellaan, jokainen saa sanoa sanottavansa ja siinä samalla tulee hyviä tapauksia, kokemuksia ja neuvoja/vinkkejä omiin töihin.”

Haluatko sinä tulla kehittämään osaamistasi mukavassa ryhmässä? Ryhmässä on vielä pari paikkaa vapaana.

Lue aiheesta lisää sivustoltamme http://www.syo.fi/liiketalous-ja-kauppa/johtaminen/tyonjohtajakoulutus. Hämeen yrittäjäsanomissa oli juttu edellisen ryhmän opiskelijasta, Harri Anttilasta. Tai soita minulle, niin jutellaan lisää!

Leena Lemola on yritystoiminnan kouluttaja/konsultti
Suomen Yrittäjäopistolla

Kevätterveisin,
Leena Lemola,
p. 050 342 9323
leena.lemola(at)syo.fi
Työnjohtajakoulutuksen vastuukouluttaja

Lue lisää työnjohtajakoulutuksesta  >>tästä

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti