perjantai 21. maaliskuuta 2014

Uutta ohjelmointikoulutuksessa


Jatkuvasti muuttuvan ohjelmistotuotannon toimialan kehitystä seuraten myös SYOtecin ohjelmointikoulutus on uudistunut. Sisältöä on selkeytetty ja suoraviivaistettu aiemmasta huomattavasti siten, että se yhä paremmin tukee myös tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinnon suorittamista. Uudessa ohjelmointikoulutuksessa painopistealueita on kolme
-          Suunnittelu, määrittely ja projektointi
-          C# ohjelmointi sekä
-          Tietovarastot ja niiden käyttö
Lisäksi uusina elementteinä ovat mukaan tulleet puhtaat verkkokurssit, joita 20 opiskelumoduulin sisällöstä löytyy kuusi kappaletta. Tällä tavoin on pyritty kasvattamaan koulutuksen ajasta ja paikasta riippumattomuutta, josta varsinkin työelämässä mukana oleville on etua ajanhallinnan helpottamisessa. Oppimisympäristöt ovat täysin uudistuneet tarjoten yhä monipuolisempia ja kattavampia mahdollisuuksia opiskeluiden suorittamiseen.
Työelämä kaipaa yhä suuremmassa määrin ohjelmistotuotannon projekti- ja määrittelyosaamista, kun ohjelmistojen määrä kasvaa ja tarpeet monipuolistuvat. Yhä useampi henkilö on tekemisissä ohjelmistotuotantoprojektien parissa ja varsinaisen ohjelmointityön lisäksi ymmärtämystä ohjelmistotuotannon erityispiirteistä kaivataan. Projektityötä tukemaan on suunniteltu neljä erillistä opintomoduulia, joista kolme on täysin uusia. Nyt opiskelijat pääsevät tutustumaan mm. ketteriin menetelmiin sekä it-palvelunhallinnan perusteisiin.
C# ohjelmointikoulutuksessa keskitytään nyt pääasiallisesti Windows-käyttöliittymäohjelmistojen suunnitteluun siten, että työkaluvalikoimiin on tullut monipuolisuutta mm. pilvipalveluita hyödyntäen. Itse ohjelmoinnin määrää on kasvatettu aikaisemmasta ja perusteisiin on tullut lisää laajuutta mm. verkkokoulutusten määrän kasvaessa. Windows Presentation Foundation ja Team Foundation Server ovat yhä kiinteämpi osa koulutusta ja varsinkin jälkimmäinen on tukemassa ensimmäistä osiota vahvasti projekti- ja versiohallintoineen. Yksitoista erillistä koulutusmoduulia antavat vahvan pohjan ohjelmointityön opiskelulle ja vaikka et ohjelmoijaksi tähtäisikään, ymmärrys ohjelmistotyöstä voi tukea nykyistä toimenkuvaasi ja osaamistasi vahvasti.
Aiemminkin vahvasti mukana ollut tietovarastointi on myös terävöitynyt siten, että painopistettä on siirretty ohjelmistoon liittyvistä osista lähemmäs itse ohjelmointityötä. Myös tietovarastojen käsittelyssä on mukana yhä perusteosia ohjelmointia aloittaville. Viisi tiivistä moduulia antavat hyvän pohjan tietojen käsittelyyn ja ylläpitämiseen nykyaikaisissa tietokantaympäristöissä.
Tutustu tarkemmin uusiin opiskelusisältöihin ja tule mukaan ohjelmointia opiskelemaan!

Blogin kirjoitti 
Kari Kananoja, it- kouluttaja
p. 010 841 4044
kari.kananoja (at) syotec.fi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti