torstai 16. elokuuta 2018

MaitoCoach tukee ja tuuppaa!


Nykypäivän yrityskulttuurissa, startupeista suuriin yhtiöihin, yritysten johtamisessa on mukana mittava hallitusammattilaisten joukko. Hallitusammattilaiset tuovat yritykseen verkostoja, tietoa, suhdannenäkymiä, hiljaisia signaaleja ja rautaista ammattilaisuutta. Yritykselle kuin yritykselle kullanarvoista henkistä pääomaa.
Hallitusammattilaisuus on vakiintunutta toimintaa yrityssektorilla, mutta melko lailla upouutta maatilojen arjessa. Tämän päivän kehittyvien maatilojen tarpeisiin toiminta istuisi kuitenkin loistavasti paikoilleen.
Kehittyvät tilat kohtaavat yhä enemmän haasteita talouden, strategisen suunnittelun, henkilöstöhallinnon ja johtamisen asioissa. Tulevaisuuden suuntaviivat vaativat rohkeita ja kauaskantoisia ratkaisuja, joiden teossa ulkopuolinen näkökulma ja muutama ”tyhmä kysymys” tarvitaan ajatuksen jalostamiseen ja oikeiden päätösten tekemiseen. Mikäli joku ulkopuolinen luottohenkilö pystyisi sparraamaan yrittäjää tällaisissa asioissa, millaiseksi maitotilan johtaminen muodostuisikaan?
Tällaisia sparraajia ei vielä ole valmiina, mutta tulossa on! Etelä-Pohjanmaalla on käynnistynyt MaitoCoach -hanke, jossa hallitusammattilaisten käytön toimintamallia hahmotellaan ja muotoillaan maitotilojen arkeen sopivaksi. Uusi ajatus vaatii kuitenkin hieman ajatusmallien myllytystä ja toimialatonta benchmarkkausta. Kysymyksiä on paljon, mutta vastaukset ovat vielä odottamassa löytäjäänsä. Vastausten metsästyksessä Suomen Yrittäjäopistolla on apunaan Maitoyrittäjät, laaja joukko maitotiloja, jatkojalostajia sekä monialaisia asiantuntijoita, joiden kanssa ajatusmylly jauhaa tuloksia seuraavan vuoden aikana.

Löytöretkemme alkaa tästä! Tervetuloa mukaan seuraamaan matkan suuntaa ja kehittymistä!

Lue lisää SYOagrin tulevista koulutuksista, hankkeista sekä mm NEUVO2020 -palvelusta: https://www.syo.fi/aikuiskoulutus/yrittajyys/maatilayrittaja-syoagri

Jenni Koski
Yritystoiminnan kouluttaja
jenni.koski@syo.fikeskiviikko 13. kesäkuuta 2018

Soteen tai ei -viritä yrityksesi tulevaan muutokseen

Sote puhuttaa edelleen. Sen tiimoilta käyty keskustelu alkaa kiinnostavuudeltaan olla alan yrittäjien osalta aika vähäistä. Se on ymmärrettävää. Päätösten poliittinen vatkaaminen ei aina tunnu järkevältä eikä yhteisen hyvän löytäminen ole helppoa.

Hyvinvointipalvelujen tuottajista osa on kuitenkin ottanut askelia tulevaan uudistukseen. Ajatus on ollut tämän suuntainen: - Tulipa muutoksia suuntaan tai toiseen, me olemme valmiimpia niihin kuin muut! Miten sitten valmistua johonkin, josta kaikilla on mielipide, mutta kukaan ei pysty sanomaan mitään varmaa? Ainakin oman yritystoiminnan kehittäminen vie valmiuteen, josta ei voi muutosten tullessa olla haittaa. Vision kirkastaminen, strategian miettiminen, yrityksen toimintojen kehittäminen sekä mahdollisen tulevan osaamisen analysointi ovat jokaisen yrityksen perusasioita, jotka tahtovat jäädä usein sen arjen pikajunan alle.

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto tarjoaa hyvät mahdollisuudet kehittää omaa yritysjohtajuutta sekä oman yrityksen toimintaa. Jokainen saa lähteä kehittämään itselle ja yritykselleen tärkeitä asioita ja keskittyä olennaiseen. YJEAT-tutkintoa suorittamaan tulleet yrittäjät ovat kehittäneet monipuolisesti omia ja yrityksensä valmiuksia toimia tulevissa sote-haasteissa. Varmaa on se, että jos omat kuviot ovat kunnossa pärjää paremmin kuin jos toiminta perustuu ns. tuurilla tuloksiin -strategiaan.

Palautteena tutkinnon suorittajilta saa kommenttia esimerkiksi: - Olen saanut hyvät eväät yhteistyöhön ja sen kehittämiseen. -Hemmetin hyvää persiille potkimista! Monelle koulutuksen kohokohtia ovat lähipäivät, joihin kokoonnutaan noin  kerran kuussa. Mieleenpainuvia hetkiä ja tärkeää antia onkin siellä koettu vertaistuki eri toimialojen yrittäjien ja viranhaltijoiden kesken.

Tervetuloa kehittämään yritystäsi/yksikköäsi ja valmistautumaan tuleviin muutoksiin! Katso yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon -valmennukset sote-alan toimijoille täältä.

Kim Leppänen
yritystoiminnan kouluttaja
kim.leppanen@syo.fi


keskiviikko 6. kesäkuuta 2018

Älä anna kiireen yllättää

Kiurut huutavat ja töyhtöhyypät tekevät näyttäviä syöksylentojaan pelloilla. Koivut puskevat hiirenkorviaan ja leskenlehti kukkii. Maatalousyrittäjän kiireisin ajanjakso alkaa ja on pakko painaa pitkää päivää. Ehditkö huomaamaan luonnon ihmeet kesken kylvötöiden tai rehunteon?
 
Pari vinkkiä kiireen poistamiseen 
 
Kiire on organisoimatonta työtä. Kiire ei ole tehokkuutta. Joskus kiireellä yritetään vain tehdä itsestä tärkeä ja korvaamaton. Näillä vinkeillä voit hiljentää sisäisen kiirehtijäsi:
 
  • Osan tehtävistä voi siirtää toiseen ajankohtaan tai osan töistä voi tehdä joku muu. Kaikkea ei edes ole pakko tehdä. Kun tekee vähemmän saa enemmän aikaan. Tekemistä on silloin liikaa, jos ei ehdi nukkua tai nauttia elämästä. 
  • Eräällä isännällä on tapana istahtaa alas aina,  kun tuntuu kiireiseltä tai siltä, että tekemistä on liikaa. Istahtaessaan isäntä kirjaa paperille kaikki ne asiat, jotka pitää tehdä. Kun asiat on kirjannut paperille, ne jäsentyvät myös mieleen. Tämän jälkeen voitkin huomata, että asiat ovat nyt tärkeysjärjestyksessä ja hoituvat kyllä. Seuraavan kerran kun olet kiireinen, istahda muutamaksi minuutiksi alas ja kokeile tätä keinoa.
  • Paras keino jatkuvan kiireen poistamiseen on tehdä oman työpanoksen hinta näkyväksi! Kun tiedät omalle työllesi hinnan, voit tehdä vertailua oman ja vieraan työvoiman sekä töiden ulkoistamisen kesken. Oman työpanoksen hinta siis linkittyy vahvasti oman ajankäytön hallintaan sekä jaksamiseen. Jaksamisongelmat tulevat, jos omalle työlle ei esimerkiksi investointilaskelmissa aseteta oikeaa hintaa. Jaksaminen on otettava huomioon jokaisessa tilan kehitysvaiheessa.
 
Keinoja hyvinvoinnin lisäämiseen

Monet tutkimukset osoittavat, että luonto lisää hyvinvointia. Luonnossa töitä tekevän maatalousyrittäjän pitäisi siis tutkimusten mukaan voida todella hyvin. Todellisuus on toinen. Saamme jatkuvasti lukea ja kuulla mediasta maatalousyrittäjien voimien vähenemisestä ja huonosta olosta. Mitä pitäisi tehdä?

Oma hyvinvointi on itsestä kiinni. Vain itse voi omaa hyvinvointiaan parantaa. Yrityksen johdon eli tässä tapauksessa maatilayrittäjän tehtävä on huolehtia työmäärästä ja työhyvinvoinnista, myös omastaan. Työmäärät pitää sovittaa sopiviksi. Jos työtä on liikaa, jostain on vähennettävä tai mietittävä prosessit uusiksi. Yrittäjä on itse yrityksensä tärkein resurssi. Koneisiin vaihdetaan öljyt ja niitä huolletaan, samoin yrittäjä tarvitsee huoltoa. Yrittäjän huolto voi olla esimerkiksi omasta fyysisestä kunnosta huolehtiminen tai viikon loma lämpimässä.

Suomen Yrittäjäopiston maatilayrittäjien valmennuksissa käsitellään myöskin maatilayritysten ajankäyttöä ja sen johtamista. Lähde sinäkin mukaan suunnittelemaan omaa ajanhallintaasi. Lue lisää


 
Vuokko Kraatari
yritystoiminnan kouluttaja
vuokko.kraatari@syo.fi

keskiviikko 30. toukokuuta 2018

Mikä on nopeuden merkitys liiketoiminnassa?

Liiketoimintaprosesseja kehitettäessä voiton maksimointitavoite kohtaa toisistaan poikkeavia vaatimuksia. Toisaalta kokonaiskustannuksien pitäisi olla mahdollisimman alhaiset ja myyntivolyymin mahdollisimman suuri.

Alhaiset kokonaiskustannukset edellyttävät matalia yksikkökustannuksia, jotka puolestaan edellyttävät suurta läpivirtausta, korkeaa kapasiteetin käyttöastetta ja pientä varastoa. Nämä puolestaan edellyttävät pientä prosessin vaihtelua ja nopeaa prosessin läpimenoaikaa. 

Suuri myyntivolyymi saavutetaan hyvällä asiakaspalvelulla ja toisaalta laadukkaalla tuotteella tai palvelulla. Hyvä asiakaspalvelu edellyttää nopeaa reagointia asiakastarpeeseen ja toisaalta laajaa tuote- tai palvelutarjontaa. Nopea reagointi asiakastarpeeseen perustuu nopeaan prosessin läpimenoaikaan, matalaan kapasiteetin käyttöasteeseen ja suureen varastoon. Laaja tuote- tai palvelutarjonta perustuu suureen varastoon ja aiheuttaa suureen prosessin vaihtelun. Nopea prosessin läpimenoaika on keskeinen tekijä pyrittäessä tuottamaan laadukasta tuotetta tai palvelua.

Alla oleva kaavio selventää tilannetta:
 

Toisin sanoen samaan aikaan liiketoimintaprosessin kehittäminen kohtaa seuraavia vaatimuksia:

1) korkea kapasiteetin käyttöaste vs. matala kapasiteetin käyttöaste
2) pieni varasto vs. suuri varasto
(Varasto = raaka-aine/komponenttivarasto + keskeneräinen tuotanto + valmisvarasto)
3) pieni prosessin vaihtelu vs. suuri prosessin vaihtelu

Nämä vaatimukset ovat keskenään loogisesti ristiriitaisia. Jos toista parantaa, toinen heikkenee.

Ainoastaan nopea prosessin läpimenoaika ei ole loogisessa ristiriidassa hierarkian ylemmillä tasoilla olevien tavoitteiden kanssa. Prosessin läpimenoajan nopeuttaminen siis tukee niin kustannusten alentamista kuin suuren myyntivolyyminkin tavoittelua eli voiton maksimointia. Tämän vuoksi liiketoimintaprosesseja kehitettäessä prosessin läpimenoajan pienentämiseen tulee yleensä* kiinnittää erityistä huomiota.

*On myös erityistilanteita jolloin prosessin nopeuden parantaminen ei ole liiketaloudellisesti järkevää. Tällöin prosessin kehittäminen maksaa enemmän kuin ei-optimaalisesti toimiva prosessi aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia.


Harri Uusi-Äijö
yritystoiminnan kouluttaja
harri.uusi-aijo@syo.fi


Kirjoittaja Harri Uusi-Äijö kuuluu Suomen Yrittäjäopiston asiantuntijoihin, lue lisää asiantuntijoistamme sekä heidän osaamisalueistaan: https://www.syo.fi/asiantuntijamme