maanantai 5. joulukuuta 2016

Yrittämisen yhteiskunta
Pienyrittäjät ovat olleet keskeisin asiakasryhmämme alusta saakka eli liki 50 vuotta. Näiden yrittäjien verkosto on tärkeässä roolissa suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin luomisessa. On tärkeää, että myös tämän joukon koulutuksesta huolehditaan ja siihen osoitetaan resursseja. Maailman yhdentyessä myös pienen yritykset joutuvat kohtaamaan kansainvälisen kilpailun. Menestyminen tässä kilpailussa vaatii osaamista ja osaamisen ylläpitoa. Tämä koskee sekä jo toimivia että vasta alalle tulevia uusia yrittäjiä. Ei pidä myöskään ajatella niin, että kasvava kilpailu koskee vain vienti- tai muuten ulkomailla toimivia yrityksiä. Kilpailu kiristyy myös lähiympäristössä.


Maassamme puhutaan laajasti rakennemuutoksesta. Käsitteeseen sisältyy paljon asioita ja näkökulmia. Joka tapauksessa meneillään oleva rakennemuutos sisältää vanhojen rakenteiden purkamista, mm. hallinnon virtaviivaistamista, yksityisten palveluyritysten toimintakentän laajentamista ja ylipäätään yksityisen yrittäjyyden toimintamahdollisuuksien kasvua. Vanhuksista huolehtiminen, lasten päiväkodit, terveydenhoito ja kuntoutus ja monet muut sektorit tulevat kasvattavaan yksityistä sektoria.


Lehtemme Yrittämisen valmiutta sai vuonna 1978 kirjeen tasavallan presidentti Urho Kekkoselta. Kirjeessä presidentti ilmaisee kannustuksensa yrittäjyydelle. Hän mainitsee meneillään olevan laman ja peräänkuulutti aloitteellisuutta ja uskoa omiin mahdollisuuksiin. Sanoma on edelleen mitä ajankohtaisin.Kirjeessään presidentti onnittelee 10 vuoden ikään ehtinyttä Yrittäjäopistoa hyvin tehdystä työstä. Aikaa on kulunut. Ensi vuonna Suomi täyttää 100 vuotta ja Yrittäjäopistokin seuraavana vuonna 50. Vuodet kuluvat, ihmiset vaihtuvat, yrittäminen ja yrittäjäkoulutus jatkuvat.

Ylermi Försti
Rehtori
Suomen Yrittäjäopisto