torstai 25. lokakuuta 2018

Ohjaajan viisi vinkkiä opiskelijalle

Moni aikuinen jättää opintoihin hakeutumatta, koska ei usko, että niille olisi riittävästi aikaa. Olen huomannut toimiessani aikuisten merkonomiopiskelijoiden ohjaajana, että on erilaisia tapoja  selvitä aikatauluhaasteista. Vaikeuksienkin keskeltä on tutkinto saatettu maaliin. Tähän blogiin olen koonnut käytännössä hyväksi havaittuja vinkkejä aikuiselle opiskelijalle. 

1. Motivaatio
Ilman motivaatiota ei löydy panostusta. Kun hakeutuu koulutukseen, tulee olla selkeät tavoitteet. Mitä hyötyä uudesta osaamisesta ja mahdollisesti tutkinnosta on? Miksi tutkinnon suorittaminen on minulle tärkeää? Näihin kysymyksiin kannattaa kirjoittaa vastaukset, koska varsinkin vaikeimpina hetkinä, niihin joutuu palaamaan.

2. Asenne ja realistiset tavoitteet
Päätavoitteen lisäksi on hyvä asettaa välitavoitteita ja tuulettaa niihin pääsystä. Välitavoitteet voivat olla esimerkiksi yksittäisiä oppimistehtäviä tai opintojaksoja. Unohda siis täydellisyyden tavoittelu ja pääset helpommalla.

3. Kalenteri, aikataulutus
Opinnot vaativat aikaa ja aika on poissa aina jostain muusta. Opinnoille pitää siis tehdä tilaa.  Esimerkiksi verkossa opintoja suorittava opiskeli sunnuntaisin ja vuorotyötä tekevä opiskeli iltavuoropäivinä aamuisin. Monen perheellisen opinnot ovat myös kulkeutuneet lasten harrastuspaikoille. 

4. Tuki ja tsempparit
Vertaistuki ja tsempparit ovat tärkeitä. Vertaistuen ei tarvitse välttämättä tulla samojen opintojen parista vaan se voi olla esimerkiksi ystävä, joka opiskelee omia opintojaan. Muista myös pyytää apua.

5. Ennakointi
Kun on vähänkin etuajassa tai vähintään aikataulussaan, ei yksi koko perheen läpikäyvä norovirus vie opintoja ojaan - ei välttämättä edes pientareelle.  Muista myös olla yhteydessä ohjaajaan, jos ongelmia aikataulun kanssa tulee. Ennakointi oman opiskelusuunnistelman kanssa kannattaa ja näin ei tarvitse murehtia suorittamatta jääneitä opintoja.


Loppuun haluan sanoa kaikille aikuisille opiskelijoille, että olkaa välillä armollisia itsellenne. Aikuisopiskelu on useasti yksi elämänvaiheista, se ei kestä ikuisesti. Tsemppiä!


Liiketoiminnan perustutkinto suoritetaan Suomen Yrittäjäopistolla kokonaan verkossa. Lue lisää tutkinnosta täältä


Susanna Kulmala
yritystoiminnan kouluttaja
susanna.kulmala(a)syo.fi


 

keskiviikko 10. lokakuuta 2018

Tunteet kuriin! Konetöitä yhteistyöllä


Syksy on konehankintojen aikaa. Konevalmistajat järjestävät messujaan, maatalousyrittäjillä on aikaa vertailla koneita ja tuet maksetaan. Aika usein konehankintoihin vaikuttaa tunteet. -Ostin uuden traktorin, koska mä voin! Tilillä sattui olemaan sen verran ylimääräistä, että sait jo osan maksettua suoraan, ja loput menivätkin sitten rahoitukseen. Seuraavat viisi vuotta rahoitusyhtiö lähettää motivointikirjeitä. Mutta oletko miettinyt ,voisiko työt hoitaa muuten kuin omilla koneilla? Tässä muutama vinkki, jotka kannattaa selvittää ennen kuin ostaa oman koneen.

Tee yhteistyötä toisten tilojen kanssa. Usein konehankinnat perustellaan sillä, että alueella ei ole urakoitsijoita tai tarvitaan isommat koneet, jotta työt joutuvat. Alueella ei ehkä ole urakoitsijaa, mutta löytyisikö silti joku tekemään työt omalla kalustollaan? Voisiko työt tehdä yhdessä toisen tilan kanssa? Toisella olisi äes ja toisella kylvökone. Toinen tila hoitaisi niiton ja toinen paalauksen. Ei tarvitsisi itse tehdä jokaista työvaihetta. Aikaa ja rahaa säästyisi, molemmilta. Aika usein eletään siinä omalla maatilalla omissa ympyröissä eikä osata edes kysyä toiselta maatilayrittäjältä: -Hei, tehtäisiinkö nämä työt yhdessä? Jos ensimmäinen vastaa ei toinen voikin jo jäädä miettimään ja tarttua tarjoukseen. Yhteistyön täytyy olla molempia osapuolia hyödyttävää ja molempien pitää saada sillä lisäarvoa toiminnalleen.

Käytä urakoitsijaa. Jos lähellä ei ole urakoitsijoita, niin kauempana ainakin on. Nykyään kaluston liikuttaminen on helppoa. Urakoitsijoiden työt voivat olla laajalla alueella. Hyvän asiakkaan luokse tullaan kauempaakin. Oma toiminta kannattaakin tehdä palvelua tarjoavalle houkuttelevaksi. Kun työt ovat sujuvia ja henkilökunta tilalla osaavaa ja ystävällistä sekä yrityksen toiminta ammattimaista, olet tehnyt omasta yrityksestäsi sidosryhmille tavoittelemisen arvoisen asiakkaan. Asiakkaiden sijaitseminen laajemmalla alueella voi tuoda hyötyjä myös urakoitsijalle. Peltotyöt sijoittuvat vähän eri aikoihin ja urakoitsijan sesonkiaika pitenee sekä tasoittuu.

Etsi lopettava tila kumppaniksi. Monella kotieläintuotannon lopettelevalla tilalla, jolla ei ole jatkajaa, jää hyvä konekalusto. Koneita ei heti pysty myymään veroseuraamusten takia. Kiinnostaisiko tällaista yrittäjää lähteä vielä kesäaikaan tekemään peltotöitä? Osaaminen ja töihin omistautuminen on tällaisilla entisillä maatilayrittäjillä yleensä huippuluokkaa. Intoa ja jaksamista vielä löytyy tehdä jotakin ennen eläkepäiviä.

Ihmisellä on tapana sitoa itse omat kätensä. Syitä yhteistyön puutteeseen keksitään monia. Ei löydetä urakoitsijaa tai se tulee väärään aikaa. Yhteistyö hyödyttää vain toista osapuolta tai ei löydetä sopivaa yhteistyökumppania. Urakoitsijakin tekee työt eri tavalla kuin meillä on tapana. Yhteistyön aloittaminenkin vaatii suunnitelmallista toimintaa. Oma toiminta pitää tehdä sellaiseksi, että yhteistyölle on mahdollisuuksia. Prosessit pitää hioa toimiviksi, jotta yhteistyö on kannattavaa. Ennen kaikkea oma mieli pitää kääntää avoimeksi ja yhteistä toimintaa hakevaksi. Omassa poterossaan odottelemalla ei yhteistyötä synny vaan tarvitaan aktiivista otetta. Tee omasta yrityksestäsi haluttu yhteistyökumppani!

Usein yhteistyön synnyttämiseen tarvitaan ulkopuolinen taho. Tarvitaan paikka, jossa potentiaaliset yhteistyökumppanit löytävät toisensa tai jossa voidaan yhteistyökuviot tai vaikka sopimukset hioa toimiviksi. Suomen Yrittäjäopiston maatilayrittäjien valmennukset on tällainen paikka. Voit löytää meillä uuden yhteistyökumppanin tai tehdä jo olemassa olevan yhteistyökumppanin kanssa toiminnasta entistäkin parempaa! Katso lisätietoja


Vuokko Kraatari
yritystoiminnan kouluttaja
vuokko.kraatari(a)syo.fi
@VuokkoKraatarikeskiviikko 3. lokakuuta 2018

Palkansaaja huomioi! Verokortti 2019 uudistuu


Ensi vuonna palkansaajan päätoimen verokortti ja sivutuloverokortti ovat historiaa. Vuosikymmenten taival tulee tiensä päähän. Uudet verokortit tulevat edelleen voimaan helmikuun alusta eli siltä osin nykyinen käytäntö jatkuu.

Laskentatapa muuttuu
Helmikuussa 2019 voimaan tulevat palkansaajan perusverokortit ovat vain yhden tulorajan verokortteja. Verokortit tulevat siis olemaan niitä nykyisiä vaihtoehto B:n verokortteja, joiden käyttöä palkansaajan on tähän mennessä tullut erikseen vaatia. Näin ollen jatkossa ennakonpidätys lasketaan verokortissa näkyvään tulorajaan saakka perusprosentin mukaan ja jos tuloraja ylittyy, niin loppuvuodesta ylittävältä osalta lohkaistaan ennakonpidätys lisäprosentin mukaan. Nyt automaattisesti käytössä ollut vaihtoehto A: ennakonpidätyksen toimittaminen palkkakauden tulorajan mukaan, poistuu kokonaan.

Ulkonäkö muuttuu
Verokortista häviää verottajan vihreä väri ja tilalle tulee mustavalkoinen A4-kokoinen verokortti. Perusverokortti ja muutosverokortti tulevat olemaan samannäköisiä: ero löytyy kortin nimestä ja toki tarkemmin katsottuna faktatiedoista.

Käytäntö muuttuu
Vuoden 2019 verokortin esittäminen riittää, verokorttia ei enää tarvitse antaa työnantajalle (toki ennakonpidätystietojen sähköinen suorasiirtomenettely jatkuu nykyisen käytännön mukaisesti). Verokortti on jatkossa kopioitavissa ja saman verokortin voi esittää samanaikaisesti usealle maksajalle. Tällöin palkansaajan vastuulla on itse seurata tulorajan täyttymistä (ei koske eläkkeitä). Työnantajan ei tarvitse jatkossa merkitä verokortille vuoden aikana kertyneitä tuloja esim. työsuhteen päättyessä, kuten tähän saakka on menetelty.

Sivutuloverokortti ja muut poistujat
Ensi vuonna poistuu päätoimen ja sivutoimen välinen jako, mikä merkitsee sivutuloverokorttien käytön loppua. Poistuvien verokorttien listalla ovat myös portaikkoverokortti ja freelanceverokortti.

Mistä verokortti?
Vuoden 2019 verokortit postitetaan vielä palkansaajille vuodenvaihteessa. Työnantaja voi halutessaan osallistua suorasiirtomenettelyyn, jossa työnantaja pyytää ennakonpidätystiedot Verohallinnolta sähköisesti. Palkansaaja voi myös hakea ja tulostaa verokortin Verohallinnon sähköisestä asiointipalvelusta, OmaVerosta. Myös muutosverokortin tekeminen onnistuu aikanaan OmaVerossa.

Mitä huomioitavaa tässä sitten on?
Huoli ennakonpidätyksen suuruuden oikeellisuudesta on nyt entistä enemmän ja tietyissä tapauksissa täysin palkansaajan omilla harteilla. Alkuvuoden perusprosentin mukaiset ennakonpidätykset kostautuvat loppuvuoden lisäprosentin mukaisilla ennakonpidätyksillä, jos vuosituloraja on ollut liian alhainen. Erityisesti riski kasvaa, jos palkansaajalla on vuoden aikana useampia työnantajia tai suoritusten maksajia. Sanotaan, että ”Savossa vastuu on aina kuulijalla”, tässä asiassa vastuu on palkansaajalla (Kaikki kunnia savolaisille pohjalaiselta! 😊). Kannattaa siis olla tilanteen tasalla ja hakea tarvittaessa muutosverokortti ajoissa.

...Toki jotain sentään säilyy ja pysyy
Ennakonpidätys on 60 %:ia, jos työnantaja ei ole saanut ennakonpidätystietoja!

Lisätietoja
Tarkempia tietoja löydät osoitteesta: https://urly.fi/137x
Jos palkanlaskijana asia kiinnosti, niin verkkokaupassamme ja taloushallinnon koulutuksissamme pääset sorvin ääreen. Asiat tulevat käytännössä esille ensi vuoden kursseillamme esim. osoitteessa:  https://kauppa.syo.fi/ tai https://urly.fi/137v  ja https://urly.fi/137u


Aila Kuivila
yritystoiminnan kouluttaja
aila.kuivila(a)syo.fi