torstai 18. huhtikuuta 2013

Myynti ja markkinointi yritysyhteistyössä – miltä näytämme ulospäin?

TYLI – Yhdessä kiinni tarjouksiin

Useamman yrityksen muodostaman yritysverkoston yhteinen myynti ja markkinointi voi olla melkoinen haaste – ja mahdollisuus. Sovitettavia palasia riittää; on mietittävä yhteiset tavoitteet, määriteltävä verkoston asiakas ja tehtävä yhteinen suunnitelma asiakkaan tavoittamiseksi. Lisäksi on jaettavat vastuut toimenpiteiden käytännön toteuttamisesta huomioiden samalla mukana olevien yrittäjien ydinosaaminen ja resurssit. On laadittava yhteiset pelisäännöt ja rakennettava asiakkaan silmissä yhtenäinen ja toimiva kokonaisuus. Jos tavoitteena on osallistua yhdessä suurempiin kilpailutuksiin, eroaa verkoston myynti ja markkinointi melkoisesti yksittäisen yrityksen myynti- ja markkinointitoimenpiteistä.

TYLI – yhdessä kiinni tarjouksiin -hankkeessa järjestetään Hämeenlinnassa 17.5 seminaari aiheesta myynti ja markkinointi yritysyhteistyössä – miltä näytämme ulospäin? Ilmoittaudu mukaan ja tule kuulemaan mielenkiintoisia asiantuntijapuheenvuoroja ja käytännönläheisiä case-esimerkkejä siitä, mitä myynti ja markkinointi yritysyhteistyössä on, mitä haasteita se pitää sisällään ja miten siinä onnistutaan.

Ajankohta: 17.5.2013, klo. 8.45–15.30
Paikka: Wetterin auditorio, Hämeenlinna
Ilmoittautumiset seminaariin: tuija.varvas@syo.fi tai 0505906316
Lisätietoja Yhdessä kiinni tarjouksiin -hankkeesta osoitteessa www.tyli.fi

Terveisin,
Maiju
Maiju Tuomaala, Yritystoiminnan kouluttaja

p. 0108414075
maiju.tuomaala(at)syo.fi

maanantai 8. huhtikuuta 2013

Ensin ETKO ja sitten vielä jatkot - SYOagri

Koulutukset eivät tule ikinä valmiiksi!

Koulutuksien toteuttamista tulee jatkuvasti kehittää. Opiskelijoiden tarpeet ja toimintaympäristö muuttuvat yhä nopeammalla tahdilla. Samalla oppimista edistävät opetusmuodot kehittyvät ja erialiset viestintätekniikat antavat uusia mahdollisuuksia koulutusten toteuttamiseen.
Suomen Yrittäjäopisto oli mukana Opetushallituksen rahoittamassa ETÄKOULU  ETKO –hankkeessa kehittämässä maatalousalan yrittäjyysopintoja yhdessä Ahlman ammattiopiston (Tampere) sekä Ammattiopisto Lappian (luonto- ja kulttuuriala Tervolassa) kanssa.

Hankkeen tavoitteena oli tehostaa opetusta ja opintojen läpiviemistä uuden viestintätekniikan sekä uusien opetusmenetelmien avulla. Hankkeessa testattiin uusia tapoja hyödyntää opetuksessa ja ohjauksessa kannettavia tietokoneita, Internet-yhteyksiä, verkko-oppimisympäristöjä ja video-neuvotteluvälineitä. Erityisesti oli tavoitteena tehostaa verkon kautta tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. ETKO -hankkeen toisena tavoitteena oli kehittää maatalousalan yrittäjyyden tutkintotilaisuuksien järjestämistä. Oppilaitosten yhteistyönä kerättiin maatalousalan liiketoimintasuunnitelman laatimisesta materiaalipankki oppilaitosten yhteiseen käyttöön.
SYOagri keskittyi hankkeessa tutustumaan tarkemmin opiskelijan etäohjaukseen TeamViewer- verkkotyökalun ja puhelimen avulla. TeamViewer on yksi tarjolla olevista verkkotyökaluista, joilla voidaan ohjata etänä tietokoneita, järjestää tapaamisia ja jakaa näyttöjä ruudunkaappausta hyväksi käyttäen. Etäohjaus suoritettiin puhelimen ja tietokoneen TeamViewer- ohjelman avulla. Koulutuksessamme on käytössä yrityskohtaiselle liiketoimintasuunnitelmalle ja talouslaskelmille valmiit pohjat, jotka helpottavat etäohjauksen tekemistä.

KOKEMUKSET
•    Etäohjaus mahdollistaa entistä useammat ohjaushetket opiskelijan kanssa.
•    Vahva ohjaus ylläpitää opiskelumotivaatioita ja vahvistaa yrittäjäominaisuuksien käytännön omaksumista.
•    Etäohjaus paransi opiskelijan opiskelumotivaatiota.
•     Opiskelumotivaation paraneminen on yhteydessä opintojen loppuun suorittamiseen.
•    Etäohjauksella on mahdollisuus tukea opiskelijan käytännön liiketoimintaa.
•    Tekniikka ei ole este etäohjauksen onnistumiselle.
•    Oppilaitosten on myös mahdollista säästää kustannuksissa.
•    Etäohjauksen käyttö on asenteista ja uskalluksesta kiinni.
•    Oppilaitosyhteistyö on erittäin tarpeellista ja palkitsevaa.

Jatkamme opetuksen kehittämistä ja yhteistyötä Ahlman – instituutin kanssa. Olemme hakeneet uutta hanketta OPH:lta maatalousalan yrittäjyystutkintojen suoritusprosessin kehittämiseen. Tavoitteena on luoda entistä yksilöllisempiä ja joustavampia toimintamalleja tutkintojen suorittamiseen.
Tilojen koon kasvaessa yrittäjien sitoutuminen maatilaan ja yritystoimintaan on kasvanut, mutta toisaalta aikaa koulutukselle löytyy yhä vähemmän. Investoinnit ovat suuria, mutta osaaminen liittyy yleensä itse maataloustyöhön, eikä liiketoiminnan pyörittämiseen. Nykypäivän menestyvällä maatilalla korostuvat eri yrittäjäominaisuudet aivan eri tavalla kuin aikaisimpina vuosina. Maatalouden yrittäjyyskoulutusmahdollisuuksien lisääminen ja tukeminen auttaa maatiloja selviämään ja toimimaan menestyksellisesti. maatalouselinkeinojen yhä haasteellisemmalla toimintakentällä. Haluamme edelleenkin kasvaa ja kehittyä aikaansa seuraavana maatalousalan yrittäjyyskoulutusten toteuttajana.

Hyvää toukotöiden odotusta!
SYOagri- tiimi