keskiviikko 29. elokuuta 2012

Sinustako Datanomi?


Parikymmentä innokasta hakijaa on jo ilmoittautunut mukaan tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen, joka starttaa parin viikon päästä. Halu itsensä kehittämiseen, tarve vastata työelämän haasteisiin ja työnantajien kannustava suhtautuminen työntekijöidensä kouluttautumiseen on lisääntynyt.  Tämän voimme päätellä syksyn hakijajoukosta.

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistavan koulutuksen sisältöä on juuri kehitetty vastaamaan entistä enemmän juuri työelämän tarpeita tutkinnon perusteet huomioiden. Koulutusohjelmaan on lisätty valinnaisuutta, monipuolisuutta ja verkko-opintoja.  Valinnaisena voi suorittaa vaikkapa osia liiketalouden perustutkinnosta. Verkko-opintojen lisääminen helpottaa työssäkäyvien opiskelijoiden osallistumista koulutukseen. Verkossa voit nimittäin opiskella ajasta ja paikasta riippumatta.

Vaikka tutkinto suoritetaankin näyttötutkintona työpaikoilla aidoissa työtehtävissä, valmistavaan koulutukseen voivat osallistua myös työttömät sekä alan vaihtajat. Yhteistyöverkostomme kautta mahdollistamme tutkinnon osien suorittamiseen työelämässä.
  
Vielä ehdit laittaa meille hakemuksesi ja aloittaa syksysi innostavassa opiskelijajoukossa!

Lisätietoja löydät: http://www.syo.fi/tietotekniikka
Ilmoittautumiset: http://www.syo.fi/ilmoittaudu

Terveisin SYOtec:n väki

Tapio Saunamäki on SYOtec:n yhteyshenkilö
Suomen Yrittäjäopistollatapio.saunamaki(at)syo.fi
p. 010 841 4009

Tutustu koulutuksiimme

perjantai 17. elokuuta 2012

Yhdessä kiinni tarjouksiin! Pienyrittäjillekin mahdollisuus voittaa isot kilpailutuksetIsoissa tarjouskilpailuissa suuryritykset tuntuvat järjestään voittavan sopimukset. Pienyrittäjät eivät edes tohdi osallistua kilpailutuksiin, joissa pitäisi hallita mm. laki- ja sopimustekstit, hinnoittelu ja markkinointi. Sopimukset velvoittavat moneen sellaiseen, mihin pienyrittäjän osaaminen ja aika eivät riitä. Useissa tarjouspyynnöissä edellytetään esimerkiksi kohtuullisen isoa henkilöstömäärää. Varsinkaan yksinyrittäjällä ei kuitenkaan ole tarjota tekemiseen kuin omat aivonsa ja käsiparinsa. Silti niin kilpailuttajat kuin yrittäjätkin toivoisivat, että sopimuskumppanit löytäisivät toisensa oman seutukunnan alueelta.  Olisi kaikkien etu, että paikalliset yrittäjät pääsisivät kiinni pitkäkestoisiin sopimuksiin ja voisivat näin uskaltautua myös palkkaamaan lisää henkilöstöä.

Seminaarisarjasta tietoa tarjousten laadintaan

Suomen Yrittäjäopisto järjestää Hämeenlinnassa syksyn 2012 ja kevään 2013 aikana seminaarisarjan TYLI - Yhdessä kiinni tarjouksiin! Seminaarien tavoitteena on lisätä yksin- ja pienyrittäjien tietoutta osallistua tarjouskilpailuihin kumppanuuksien avulla. Aihetta käsitellään mm. talouden, markkinoinnin ja sopimusoikeuden näkökulmista. Tärkeänä osana on miettiä, miten kumppanit/yritykset tarjouksiin osallistuvat; kuka ottaa päävastuun ja miten sopimustilanteessa vastuuroolitus jakautuu ja kuinka raha kulkee eri yritysten välillä. Asioista keskustellaan kansantajuisesti ja vaikeatkin termit puretaan sisällöiltään ymmärrettäviksi. Päivien aikana ideoidaan myös kanavaa tai tahoa, mitä kautta yrittäjät löytäisivät sopivat yhteistyökumppanit ja avun tarjousten tekoon. Seminaaripäivien aikana paikalla on eri aihealueiden asiantuntijoita, tilaajapuolen ja yrittäjäjärjestöjen edustajia, Suomen Yrittäjäopiston kouluttajia sekä itse yrittäjiä, jotka kertovat omista kilpailutus- ja sopimuskokemuksistaan. Päivien aikana on puheenvuoroja, koulutusta ja käytännön harjoituksia myönteisessä ja aktiivisessa ilmapiirissä.

Seminaarisarja on ESR-rahoitettua ja maksutonta osallistujille. Rahoitusta hallinnoi Hämeen Ely-keskus ja kuntarahoittajana on Kehittämiskeskus Oy Häme. Lisätietoa päivien aikatauluista, puhujista ja ohjelmasta saat hankkeen syyskuussa avautuvilta nettisivulta: www.tyli.fi tai allekirjoittaneelta.

yhteistyöterveisin,
Leena Lemola

Leena Lemola on projektipäällikkö (Tyli)
Suomen Yrittäjäopistollaleena.lemola(at)syo.fi
p.050 342 9323

Tutustu Tyli-hankkeeseen

torstai 9. elokuuta 2012

Tien päällä taas…


Meillä opistolla kesän tietää kääntyneen syksyksi, kun PowerTruck-messut lähestyvät. Tämäkään vuosi ei tee poikkeusta, sillä messuosaston rakentaminen on jo loppusuoralla.

Viikonlopun PowerTruck –messuilla tavataan luonnollisesti kuljetusalan toimijoita ja keskustellaan aktiivisesti kuljetusalan kuulumisista ja koulutustarjonnastamme sillä saralla. Ensimmäisenä vuorossa on Seinäjoen kuljetusyrittäjäkoulutus, joka käynnistyy elokuun lopulla. Sitä seuraa Tampereella käynnistyvä yrittäjäkoulutus, jossa tarkoituksena on vahvistaa jo toimivan kuljetusalan yrityksen toimintaa. Ammattipätevyyskoulutukset pyörivät luonnollisesti Pohjanmaalla ja Hämeessä syyskuusta alkaen. Hämeen kuljetusyrittäjäkoulutuksen vuoro on sitten marraskuulla.

PT-messuilla on vahvasti mukana myös muu koulutus- ja palvelutarjontamme – ovathan kyseiset messut merkittävä tapahtuma muillekin kuin kuljetusalan ammattilaisille. Yrittäjävalmennustemme osalta on tarjolla erilaisia kokonaisuuksia sekä yrityksen elinkaaren että yrittäjäkokemuksen näkökulmasta; syksyn aikana starttaa liki kaksikymmentä yrittäjien valmennusryhmää eri puolella Suomea. Valinnan varaa siis on, jos suunnittelet yrityksen perustamista tai olet jo kokenut yrittäjä-konkari, joka haluat yrityksesi kiihdyttävän kärkeen.

Merkonomin ja datanomin perustutkinnot käynnistyvät jälleen Kauhavalla syyskuun alkupäivinä. Taloushallinnon koulutuksiimme ilmoittautuminen on käynyt kiivaana koko kesän; näihin koulutuksiin opintopaikat ovat jo kortilla. Myös myynti- ja asiakaspalvelutaitojen kehittämiseen keskittyviin koulutuksiin ilmoittautumisia on jo tullut.

Me Suomen Yrittäjäopistossa olemme aina tottuneet liikkumaan asiakkaan luo. Tänäkin syksynä olemme ahkerasti tien päällä, sillä koulutuksia käynnistyy Koillismaalta Varsinais-Suomeen saakka. Uskomme vanhaan sanontaan: ”vierivä kivi ei sammaloidu”.

Turvallisia ajokilometrejä kaikille toivottaa,
Kati 

Kati Mattila on markkinointi- ja 
viestintäkoordinaattori Suomen Yrittäjäopistollakati.mattila(at)syo.fi
p. 010 841 4034

Katso alkavat koulutuksemme