torstai 15. toukokuuta 2014

Aidosti henkilökohtaiset opintopolut

Suomen Yrittäjäopistossa on voinut suorittaa liiketalouden - ja tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoja jo vuosikymmenten ajan. Näyttötutkintona suoritettaviin perustutkintoihin on henkilökohtaistaminen kuulunut jo vuosia. Opiskelijoille on tehty omat opintopolut niin, että opiskelijan aikaisempi osaaminen tunnistetaan eikä valmistavaa koulutusta tarvitse jo osattuun osaamiseen.

Viime syksystä alkaen on tehty kehitystyötä, joka huomioi opiskelijalähtöisyyden vielä nykyhetkeäkin paremmin. Henkilökohtaisen opintopolun ajatusta viedään sille tasolle, että ei puhuta enää ryhmäkohtaisista lukujärjestyksistä vaan omista henkilökohtaisista lukujärjestyksistä.

Omat opinnot valitaan kurssitarjottimelta

Tulevana syksynä ei ole enää ryhmäkohtaisia startteja perustutkintoihin vaan opiskelijalle tehdään hakeutumisvaiheessa oma polku, jota hän lähtee suorittamaan. 

Tälläkin hetkellä opiskelijoille on räätälöity lukujärjestykset ja opinnot on voinut aloittaa non-stop periaatteella.  Nyt kuitenkin tehdään sisäisiin prosesseihin, oppilashallintajärjestelmään sekä verkko-opetukseen sellaisia muutoksia, että koulutustarjotinmalli pystytään toteuttamaan kaikilta osin paremmin.  Opintoja tarjotaan niin, että pitkiä odotusaikoja eri opintokokonaisuuksien välille ei tulisi, vaan opiskelija voisi edetä oman henkilökohtaisen aikataulun mukaisesti. 

Opinnot verkko-opinnoiksi

Verkko-opinnoista on saatu jo nyt paljon hyviä kokemuksia. Syksystä alkaen merkonomien kaksi ensimmäistä tutkinnon osaa sekä asiakaspalvelu – ja myynnin osaamisala aiotaan viedä kokonaan verkkoon. Datanomeissa kaksi ensimmäistä tutkinnon osaa viedään myös verkkoon ja lopuista tutkinnon osista opintoja vähitellen.

Verkko-opinnot mahdollistavat sen, että töistä ei tarvitse enää olla lähipäivien vuoksi pois, vaan saa tehdä opintoja silloin, kun itsellä on siihen parhaiten aikaa. Myöskään pitkä matka lähiopetuspäiviin ei enää koidu kauempana asuvalle opiskelijalle rasitteeksi.

Syksyllä perustutkinnot uudistuvat siis niin, että voimme palvella opiskelijoita vieläkin paremmin ja laajemmalta alueelta.  Tervetuloa mukaan – luodaan sinulle oma polku tutkinnon suorittamiseen.

Taina Hietamäki
koulutuskoordinaattori, kouluttajap. 010 8414 090
taina.hietamaki@syo.fi