torstai 25. lokakuuta 2012

ELÄKÖÖN MYYNTI!


Ei liene kovin montaa ammattia, jossa punnitaan ihmistä niin paljon kuin myynnissä. Henkilökohtaista myyntityötä tekevä punnertaa joka päivä asiakkaiden vastaväitteiden, tottumusten ja ennakkoluulojen kanssa. Samalla hän oppii ihmisistä ja itsestään kaikenlaista. Myyntihenkilöllä on varaa noudattaa ihmisyyden mittaria: ”Todellinen ihmisyyden mittari on se, miten kohtelemme sitä ihmistä, josta ei voi hyötyä yhtään mitään.” Ja käänteisesti: myyntimies ja –nainen näkee, miten erilaiset ihmiset kohtelevat heitä eri tilanteissa.  Myyntityö on monia taitoja vaativa laji, jossa kokonaisuus ratkaisee. Ratkaisuja ja erityistä tuoteosaamista vaativissa lajeissa elämänkokemus sekä vuorovaikutustaidot ovat eduksi, suoraviivaisemmassa myyntityössä erityisesti kyky innostaa toista ihmistä ratkaisee. Hyvällä myyjällä täytyy olla nöyryyttä ymmärtää, että opittavaa on aina vielä paljon. Lisäksi kunnioitus asiakasta, sidosryhmiä sekä omaa organisaatiota ja itseä kohtaan täytyy löytyä.

Pitkän linjan myynnin ammattilainen Pauli Vuorio kuvaa myyntityötä seuraavasti: ”Useimmat ihmiset pelkäävät torjutuksi tulemista, jota myyntityössä joutuu jatkuvasti kohtaamaan. Sen sijaan, että he myöntäisivät pelkonsa, he käyttävät kiertoilmaisuja siitä, kuinka eivät ole myyjätyyppiä tai kuinka heillä on myyntityöhön sopimaton koulutus. Monet, jotka pelkäävät myydä, eivät halua myöntää sitä.”

Talouslehdistä ja mielipidekirjoituksista on saanut lukea jo monen johtajan mielipiteen siitä, että emme suinkaan elä viennistä vaan myynnistä. Totta, eihän mitään vientiä ole ilman myyntiä.  Periaatteessa koko hyvinvointimme syntyy myynnistä. Jopa sellaisia ihmisiä myynti koskettaa, jotka eivät heti miellä olevansa myynnin kanssa missään tekemisissä - hitsari saa tehdä työtään, koska urakka on myyty. Jos sana ”huippumyyjä” ärsyttää, on syytä perehtyä siihen tarkemmin: huippumyyjä työllistää myynnillään yleensä noin 20–100 työntekijää organisaatiossaan ja verkostoissaan, useat työt alkavatkin myyjän tuloksista. Lomautukset, työpaikkojen vähennykset ja ylipäätään huonot uutiset johtuvat usein siitä, ettei myyntiä ole tarpeeksi. Hyvät asiat taas siitä, että myynti toimii.

Myynti on sanana yksinkertainen, mutta useimmiten se pitää sisällään paljon erilaisia asioita ja tunteita. Prosessina se voi sisältää runsaasti iloa, tuskaa, sovittelua, hermojen hallintaa, pettymyksiä, periksiantamattomuutta ja matematiikkaa.

Yrittäjävalmennuksissamme yksi tärkeimmistä tehtävistämme onkin asiakasyritystemme auttaminen menestymään myynnissään.

Myyntiterveisin,

Tiina

Tiina Rintamäki on yritystoiminnan
kouluttaja ja konsultti Suomen
Yrittäjäopistolla.

tiina.rintamaki(at)syo.fi
p. 010 841 4024            

Tutustu sivuihimme                                                  

keskiviikko 17. lokakuuta 2012

Maatilayrittäjät pohjoisessa


”Me Suomen Yrittäjäopistossa olemme toimineet yli 40 vuotta työssäkäyvän aikuisen kumppanina yrittäjyyden, liiketalouden ja kaupan sekä tietotekniikan osaamisen kehittämisessä. Palvelemme yrittäjiä ja yritysten avainhenkilöitä, tarjoamalla koulutus- ja kehittämispalveluita valtakunnallisesti”.

Edellä mainittu teksti on suora lainaus Suomen Yrittäjäopiston internetsivulta. Käytännössä olemme pohjalaiseen tapaan olleet sanojemme takana. Tästä on yhtenä osoituksena Tervolassa tämän vuoden keväällä alkanut maatilayrittäjien liiketoimintavalmennus.

Mikä saa pohjoisen maatilayrittäjät lähtemään liiketoimintavalmennukseen? Ensinnäkin liiketoimintavalmennuksesta oltiin todella kiinnostuneita. Koulutukseen ilmoittautui alkujaan 20 opiskelijaa ja kesän aikana on tullut muutama lisää. Pohjoisessa välimatkat ovat pitkiä: kauimmaiset opiskelijat tulevat 160 kilometrin päästä päiväksi opiskelemaan. Motivaation täytyy olla kohdallaan.

Myös pohjoisessa rakennetaan paljon uusia navetoita sekä suunnitelmia uusien navetoiden rakentamiseksi tehdään jatkuvasti, jolloin tuotanto useimmiten laajenee ja jopa moninkertaistuu. Tarvitaan paljon uutta osaamista ja ison kokonaisuuden hallintaa. Yrittäjät ovatkin lähteneet hakemaan uutta oppia ja valmistautuvat muutokseen hyvissä ajoin tai muulla tavoin haluavat kehittää nykyistä toimintaansa ja saada uutta tietoa. Hyvä, sillä elämme jatkuvan muutoksen alla ja tilakokonaisuus tarvitsee jatkuvasti uutta osaamista ja tuotannon hallintaa.

Pohjoisen maatilayrittäjät ovat oivaltaneet keinon tavoittaa muita yrittäjiä osallistumalla liiketoimintavalmennukseen.  Tämä kokoaa yrittäjiä laajalta alueelta, jolloin tavataan samanhenkistä porukkaa.  Tällä on suuri merkitys uusien verkostojen luomisessa: lähipäivien aikana yrittäjät keskustelevat sekä ideoivat keskenään ja yhteistyössä on voimaa. Yhteiset koulutuspäivät poissa tilan arkirutiineista ovat panostusta myös henkiseen hyvinvointiin. Keskustelut samanhenkisten yrittäjien kanssa vahvistavat omia näkemyksiä sekä luo uusia ajatuksia ja toimintaa.

Tämän päivän maatalous on yritystoimintaa ja vaatii paljon yrittäjiltä. Pohjoisen yrittäjiltä ehkä vielä enemmän luovuutta, mielikuvitusta ja pitkäjännitteisyyttä, jotta selviää kovissa olosuhteissa sekä pystyy toimimaan pitkistä etäisyyksistä huolimatta.

Julkisuudessa puhutaan paljon ruoan alkuperästä ja vannotaan suomalaisen puhtaan ruoan nimiin. Pohjoisen viljelijät myös toimivat käytännössä tämän eteen kehittämällä tilakokonaisuuksia ja panostamalla omaan osaamiseensa sekä tätä kautta panostavat myös omaan hyvinvointiinsa. Usko suomalaiseen, laadukkaaseen ruoantuotantoon pohjoisessakaan ei horju.

Syoagri-tiimin puolesta,
Mikko Väntänen

Mikko Väntänen on yritystoiminnan
kouluttaja ja konsultti Suomen
Yrittäjäopistolla.mikko.vantanen(at)syo.fi
p.040 564 9826

Tutustu koulutukseen tästä

keskiviikko 10. lokakuuta 2012

”Yrittäjävaihtoon” Venäjälle


Suomen Yrittäjäopisto hyödyntää Venäjän verkostojaan nyt suomalaisten yrittäjien hyväksi!  Marraskuussa starttaa uudenlainen koulutus kansainvälistymistä suunnitteleville yrittäjille. Koulutukseen valitaan mukaan 20 yrittäjää tai yritysten avainhenkilöä Suomesta ja Venäjältä. Yhteisten opintojen äärellä opiskelijoilla on matala kynnys luoda kontakteja venäläisiin kanssaopiskelijoihin.

Suomen Yrittäjäopisto, Pietarin Insinööri- ja talousyliopisto sekä Pietarin alueellinen Resurssikeskus aloittavat lokakuussa kansainvälistymiseen painottuvan Yrityksen kehittäjä-valmennuksen. Taustatyötä koulutuksen suunnittelun ja toimintatapojen hiomisen parissa on tehty pitkin kevättä. Toteutustapa koulutuksessa on ainutlaatuinen.

- Tämä on ainutlaatuinen projekti, joka muistuttaa nuorten opiskelijavaihtoa. Aikuisten osalta meillä ei ole kokemusta tällaisesta toimintavasta, jossa siis eri kansallisuutta olevat opiskelijat kokoontuvat samaan luokkahuoneeseen, toteaa yhteistyökumppanimme Aigul Kadyrbaeva Pietarin Insinööri- ja talousyliopistosta ja jatkaa: Vieraiden kulttuurien kanssa työskentelystä syntyy väistämättä uusia ideoita, kulttuurin tuntemus kasvaa ja tässä koulutuksessa opiskelija pääsee syventymään toisen kulttuurin liiketoimintatapoihin. Koulutuksen myötä voi syntyä myös uusia avauksia yhteistyölle yrittäjien välillä.

Koulutuksen tavoitteena on luonnollisesti kansainväliseen liiketoimintaan liittyvien taitojen kehittäminen ja ennen kaikkea yritysten välisten kontaktien solmiminen ja käytännön yhteistyömahdollisuuksien luominen.

Ota yhteyttä ja lähde mukaan yrittäjävaihtoon!

Pirjo-Riitta Lunnas
Pirjo-Riitta Lunnas on yritystoiminnan
kouluttaja ja konsultti Suomen
Yrittäjäopistolla.
pirjo-riitta.lunnas(at)syo.fi
p. 050 345 9727

Tutustu koulutukseen tästä

torstai 4. lokakuuta 2012

Maatilayrittäjä, Investoi osaamiseenkin!


Hyvää alkanutta syksyä!

Olemme saaneet viettää kesää varsin vaihtelevien säiden merkeissä. Osalle vaihteleva kesän sää aiheuttaa lomanviettoon harmaita hiuksia, mutta maatalousyrittäjille kesä on vuoden tärkein ja samalla kiireisin ajanjakso. Nyt sadonkorjuukausi on loppusuoralla eri puolilla Suomea ja katseet käännetään talvikauteen valmistautumiseen. Syksy on myös sopiva hetki tehdä päätöksiä oman osaamisen kehittämisestä.

Oman osaamisen parantamiseen kannattaa investoida. Maatilojen investointihankkeiden koko varsinkin karjatiloilla on kasvanut rajusti viime vuosina. Maatilojen liiketoimintaan rakennetaan hulppeita ja nykyaikaisia puitteita. Tämä tarkoittaa samalla yritystoiminnan riskien merkittävää lisääntymistä. Investointihankkeiden onnistuminen vaatii yrittäjältä vahvaa osaamista. Kouluttautumista ja omaan hyvinvointiin panostamista ei osata useinkaan mieltää investoinniksi. Kuitenkin yrittäjät ovat maatilojen tärkein voimavara. Ilman osaavaa ja toimintakykyistä yrittäjää ei mikään yritys menesty. Osaamisen tulee uudistua yritystoiminnan rinnalla. Yrittäjien osaamisesta ja hyvinvoinnista huolehtimisen pitäisi sisältyä tilan investointisuunnitelmiin.

SYOagri-tiimin kesä ja alkusyksy ovat menneet tulevien valmennusten suunnitelmien ja järjestelyiden merkeissä. Uusia Maatilayrittäjän liiketoimintavalmennuksia lähtee käyntiin eri puolilla Suomea. Liiketoimintavalmennuksissa kehitämme yrittäjän taloustaitoja ja yrittäjäominaisuuksia. Valmennuksissa jokainen opiskelija laatii liiketoimintasuunnitelman omalle tilalleen, joten oppia sovelletaan suoraan oman tilan kehittämiseen. Samanhenkisessä opiskeluporukassa viihtyy ja yhdessä tekemisessä syntyy paljon uusia ajatuksia. Uusien verkostojen luomista ja yhteistyökumppaneiden löytymistä ei pidä myöskään maatalousyrittämisessä aliarvioida.

SYOagrin koulutuksissa voi kehittää osaamistaan vielä liiketoimintavalmennuksen jälkeenkin. Maatilan Johtamisvalmennus on tarkoitettu kokeneille yrittäjille ja erityisesti jatko-opiskelumahdollisuudeksi liiketoimintavalmennuksen jo käyneille. Valmennuksessa keskitytään syventämään yrittäjän taloustaitoja ja kehittämään oman tilansa johtamista. Valmennuksessa saat työkaluja oman tilan kehittämiseen.  Jokainen opiskelija valitsee yritysanalyysin perusteella juuri omalla tilalla tärkeän kehittämiskohteen ja toteuttaa projektin kouluttajien tuella. Maatilan menestyminen on usein kiinni tilan kokonaisuuden hallinnasta ja johtamisesta. Hyvä johtamisosaaminen luo hyvinvointia.

Tällä hetkellä ilmoittautuneita on jokaiseen alkavaan ryhmään, mutta vielä ehtii mukaan. Katso lisätietoja kotisivuiltamme ja tulevat startit koulutuskalenteristamme.

Tartu tilaisuuteen ja ilmoittaudu heti!

Opiskeluniloa ja yrittämisen hinkua, toivottaa SYOagrin tiimi

Jorma Kukkeenmäki on kehittämispäällikkö
Suomen Yrittäjäopistolla.
jorma.kukkeenmaki(at)syo.fi
p. 010 841 4020

Tutustu koulutukseen