torstai 14. joulukuuta 2017

Miksi toinen maatila sietää enemmän velkaa kuin toinen?

Maatilayrityksen käyttökate lasketaan vähentämällä tuloista kaikki varsinaisen toiminnan menot. Käyttökate kannattaa laskea useammalta vuodelta totuudenmukaisemman kuvan saamiseksi. Maatalouden verotus, kun perustuu maksuperusteisuuteen ja ne menot ovat vähennyskelpoisia, jotka ko. vuonna olet pystynyt maksamaan. Vuoden vaihteen tienoilla laskuja on voinut siirtyä eri vuoden puolelle tai olet tarkoituksellisesta ostanut joitakin tuotantopanoksia ennakkoon. Yksittäisen vuoden menoissa voi olla myös jostakin syystä poikkeavia tilanteita esim. koneiden rikkoutumisten, eläinten sairastelujen tms. asioiden vuoksi.

 Käyttökatteen vaikuttavuus

Käyttökateprosentti vaihtelee samankokoisilla tiloilla suuresti. Jopa tuotantosuuntien sisällä vaihtelu voi olla useamman kymmenen prosenttiyksikköä. Tämä johtaa myös siihen, että tilat kestävät ihan eri tavoilla toimintaympäristössä äkistikin tulevia notkahduksia esimerkiksi tuotteen tai tuotantopanosten hinnoissa.

Käyttökatteen vaihteluista johtuen toinen tila voi sietää myös velkaa huomattavasti enemmän kuin toinen. Tämän päivän mittari kestävästä velkamäärästä on yhä useammin käyttökatteen suhde velkamäärään. Oman tilan velan kestävyysrajan saat kertomalla käyttökatteen viidellä tai kuudella. Riskirajana pidetään normaalilla maatilalla suhdelukuna 5 ja oy-maatilalla 6.

Kuva 1. Pekka Peltomiehen velkojen suhde liikevaihtoon alkaa olla äärirajoilla nykyiseen käyttökatteeseen nähden.

Käyttökateprosentin vaihtelun vaikutus tilan taloudessa

Käyttökatteen paraneminen investoinnin seurauksena tai tuotantomäärän kasvaessa ei ole itsestään selvää. Parantamiseen tarvitaan tuotannon volyymin kasvattamisen lisäksi tehostamista. Tuotantomäärän on kasvettava samoilla menoilla tai menojen on supistuttava tuotantoyksikköä kohden. Tehostaminen vaatii työtä, keinoja ja parantamista. Toimenpiteiden tulokset voidaan ajan mittaan lukea talousluvuista.

Kuva 2. Tässä kuvassa Pekka Peltomiehen kokoisia tiloja on neljä rinnakkain. Kuva osoittaa, mitä tarkoittaa, jos käyttökateprosentti samankokoisten tilojen välillä on eri. Erilaisilla toimenpiteillä ja resursseilla tehdään erilaista tulosta.
Toinen tila myös sietää velkaa enemmän kuin toinen.

Yrittäjästä toimitusjohtajaksi

Yrittäjän paikka johtajana pitäisi olla vahva ja kiistaton. Johtaja johtaa yritystään systemaattisesti ja suunnitelmallisesti kohti asettamiaan tavoitteita seuraten, parantaen, verraten ja analysoiden jatkuvasti. Jos johtaja ei johda, kuka johtaa ja vie tilaa eteenpäin? Johtajan on tunnettava talouden kriteerit, tuotannon mahdollisuudet ja osattava tehdä yrityksellä bisnestä. Yrityksen tehtävä on tuoda voittoa omistajalle. Hyvin menestyvää maatilaa on hienoa pyörittää!


 
Päivi Mäkinen
koulutuspäällikkö
paivi.makinen@syo.fi