maanantai 18. marraskuuta 2013

Ohjelmointikoulutus uudistuu

Tietotekninen maailma muuttuu ja kehittyy kiihtyvällä vauhdilla. Uusia laitteita ja applikaatioita syntyy kuin sieniä sateella ja tämä vaikuttaa vääjäämättä myös täällä Suomessa. Työelämä, sen sisältö ja toimintatavat ovat jatkuvassa muutospaineessa. Tämä näkyy myös ohjelmistotuotannossa, jonka työtehtävissä painopiste on yhä enemmän muuttumassa projektiosaamiseen ja työnhallintaan. Myös koodareilta vaaditaan tänä päivänä yhä parempaa hallinnollista osaamista.

Yrittäjäopiston uusi Ohjelmoijakoulutus vastaa nyt osaltaan tähän haasteeseen siten, että ammattitutkinnon valmistavan koulutuksen sisällön painopistettä on selvästi muutettu aiemmasta. Projektihallinnan osuutta on selvästi lisätty siten, että uudessa koulutuksessa käydään tarkemmin läpi projektityön perusteet, ohjelmistoprojektien erityispiirteet ja dokumentit sekä mm. ketterien menetelmien käyttö ohjelmistoprojektien hallinnassa. Mukaan on otettu myös Microsoftin nykyaikaiset tuotteet ohjelmistotyön hallinnan ja suunnittelun pohjaksi nimenomaan ohjelmoijan näkökulmasta.

Tällä tavalla pyrimme vastaamaan koulutukselle syntyneen haasteen siitä, miten ohjelmistoprojekteissa mukana olevat koulutustarpeensa näkevät. Samalla itse C# -kielen opiskelua on fokusoitu tarkemmin ja sisältöä on suoraviivaistettu siten, että eri osa-alueiden lyhyiden opintokokonaisuuksien sijaan keskitytään enemmänkin perus-C#:iin, käyttöliittymiin sekä tietovarastointiin ja sen mahdollisuuksiin. Näin vähemmillä aiheilla saadaan enemmän koulutusaikaa haluttuihin aiheisiin.

Hyvää Joulun odotusta toivotellen,
Kari Kananoja, ohjelmistokoulutusvastaavakari.kananoja@syo.fi
p. 010 8414 044

keskiviikko 13. marraskuuta 2013

Millaisen kokemuksen asiakas saa palvelustasi?

Asiakkaan kokonaisvaltainen palvelu on yksi tärkeimmistä kilpailukeinoista – palvelulla erotutaan. On tärkeää, että asiakas saa yrityksessä miellyttävän palvelukokemuksen ja asiakkaalle jää tunne, että hänen tarpeensa on huomioitu. Oletko pohtinut, millaisen palvelukokemuksen asiakas saa yrityksessäsi asioidessaan?

Asiakkaan näkökulmasta palvelukokemus pitää sisällään muutakin kuin varsinaisen kohtaamisen asiakasta palvelevan henkilön kanssa. Miten esimerkiksi asiakkaan viihtyminen on huomioitu tai kuinka helpoksi ostaminen on tehty? Jääkö asiakkaalle tunne, että hän haluaa käyttää yrityksen palveluja uudelleen? Pienenkin asiakkaan tarpeeseen istuvan uuden ratkaisun löytäminen auttaa yritystäsi erottumaan.

Asiakkaan palvelukokemusta voidaan suunnitella etukäteen ja kehittää. Työkaluna tähän toimii palvelumuotoilu, jonka avulla löydetään tiedostamattomia asiakastarpeita, suunnitellaan ja kehitetään asiakkaan palvelukokemusta asiakasnäkökulmasta muotoilun menetelmin.

Tule kuulemaan käytännönläheisiä esimerkkejä ja vinkkejä, miten saada asiakkaat sitoutumaan palvelumuotoilun avulla. Palvelumuotoilusta potkua bisnekseen – järjestetään Kauhavalla maanantaina 9.12. klo 12.30 – 15.30. Kouluttaja toimii palvelumuotoilun guru Satu Miettinen.

Nähdään joulukuussa!


Maiju Tuomaala, yritystoiminnan kouluttaja
maiju.tuomaala(at)syo.fi
p. 050 449 1187

perjantai 8. marraskuuta 2013

Konefoorumilta kuultua

Tämän päivän maatalousyrittäjä saa ja joutuu painimaan ns. raskaassa sarjassa. Tämä tarkoittaa sitä, että yrittäjän toimenkuva on varsin monipuolinen: hän on yrittäjä, puoliso, vanhempi, esimies, omistaja, johtaja, tuotantotyöntekijä, ostaja, myyjä, yhteistyökumppani, sijoittaja... Tämän kokonaisuuden hallinta vaatii entistä enemmän johtamistaitoja. 

Maatalousyrittäjälle on tarjolla vuoden kierron aikana useita konemessuja, joiden tarkoituksena on tarjota helpotusta, tehokkuutta sekä työviihtyvyyttä maatilan töihin - ja sitä kautta myös parantaa toiminnan kannattavuutta. Kun maatilalle on ensin luotu visio, eli tavoitetila esimerkiksi seuraavalle viidelle vuodelle, asetettu välitavoitteet ja suunniteltu toimenpiteet tavoitetilan saavuttamiseksi on helpompi lähteä konemessuillekin tutustumaan siihen tarjontaan, mitä kone- ja laiteinvestointeja tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseksi.

Maatilan on tuotettava yrittäjäperheelle toimeentulo, tämän saavuttamiseksi navetan toimintojen täytyy olla kunnossa. Varsinkin robottitilalla kokonaisuus on niin iso, että sen hallitsemiseksi tarvitaan työkaluja. Tähän tarkoitukseen tarjotaan tuotannonhallinnanjärjestelmää mobiiliversiona. Rutiinityöstä eli lypsystä vapautuvaa aikaa voisi järjestelmän avulla käyttää enemmän tehokkaaseen työhön karjan lähellä, sillä laitteella voi heti syöttää järjestelmään tiedot karjasta. Tuo järjestelmä helpottaa yrittäjän tai työtekijän työtä myös muutoin: siihen voin kirjata tietoa karjan toiminnan tehokkuudesta, yksittäiselle lehmälle tehtäviä toimenpiteitä, ajankohtaisia ja ennakoivia huoltotöitä sekä muita päivittäisiä tehtäviä ja työohjeita esimerkiksi lomittajille.

Maatilalla on myös useita toimintoja, jotka vaativat valvontaa ja tarkistuksia. Tähän on tarjolla modulirakenteinen ja hajautettu ohjausjärjestelmä, jolla voidaan hallita ja ohjata navetan olennaisimpia toimintoja, myös etänä. Järjestelmä voidaan räätälöidä tilakohtaisten tarpeiden mukaisesti esimerkiksi ruokinnan, valaistuksen sekä seosrehun tekemisen ohjaukseen.

Tuotantokustannusten nousupaineet ovat jatkuneet pitkään ja rasittavat tilan taloutta aikaisempaa enemmän. Uusi tekniikka tuo helpotusta tähänkin asiaan, mutta se myös maksaa. Tarkoituksenmukaista onkin laskea onko yleensä automaation hankintaan riittävät perusteet vai käytetäänkö urakoitsijaa, jolla valmius on olemassa. Peltoviljelyssä voidaan gps-automaatiotekniikan avulla saada aina optimoidut ajolinjat, jolloin viljely tarkentuu ja tehostuu. Lisäksi lannoite- ja siemenkulut laskevat, polttoainekulut alenevat, työ nopeutuu ja helpottuu.

Tähän oli koottuna konefoorumeilta vain muutamia esimerkkejä, joilla saadaan maatilayrityksen toimintoihin helpotusta. Nämä ratkaisut eivät ole jokaisen tilan ratkaisuja, vaan yrittäjä itse tekee hankintapäätökset pitää omalle tilalleen laatiman vision eli tavoitetilan ja asetettujen tavoitteiden kautta. Tällä tavoin suunniteltuna saadaan omaan työhön myös enemmän järjestelmällisyyttä, pitkäjänteisyyttä ja mielekkyyttäkin, kun tehdään työtä tavoitteellisesti. SYOagri käynnistää vielä kuluvanakin vuonna useita maatilayrittäjille suunnattuja valmennuskokonaisuuksia, joissa visiota ja toimintatapoja on mahdollista kirkastaa. Tutustu tarjontaan osoitteessa: www.syoagri.fi

Yrittäjyys ja yrittäjät luovat pohjaa tulevaisuudelle ja takaavat Suomen menestymisen jatkossakin.


Mikko Väntänen
yritystoiminnan kouluttaja / konsultti

p: 0405649826
mikko.vantanen@syo.fi