perjantai 8. marraskuuta 2013

Konefoorumilta kuultua

Tämän päivän maatalousyrittäjä saa ja joutuu painimaan ns. raskaassa sarjassa. Tämä tarkoittaa sitä, että yrittäjän toimenkuva on varsin monipuolinen: hän on yrittäjä, puoliso, vanhempi, esimies, omistaja, johtaja, tuotantotyöntekijä, ostaja, myyjä, yhteistyökumppani, sijoittaja... Tämän kokonaisuuden hallinta vaatii entistä enemmän johtamistaitoja. 

Maatalousyrittäjälle on tarjolla vuoden kierron aikana useita konemessuja, joiden tarkoituksena on tarjota helpotusta, tehokkuutta sekä työviihtyvyyttä maatilan töihin - ja sitä kautta myös parantaa toiminnan kannattavuutta. Kun maatilalle on ensin luotu visio, eli tavoitetila esimerkiksi seuraavalle viidelle vuodelle, asetettu välitavoitteet ja suunniteltu toimenpiteet tavoitetilan saavuttamiseksi on helpompi lähteä konemessuillekin tutustumaan siihen tarjontaan, mitä kone- ja laiteinvestointeja tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseksi.

Maatilan on tuotettava yrittäjäperheelle toimeentulo, tämän saavuttamiseksi navetan toimintojen täytyy olla kunnossa. Varsinkin robottitilalla kokonaisuus on niin iso, että sen hallitsemiseksi tarvitaan työkaluja. Tähän tarkoitukseen tarjotaan tuotannonhallinnanjärjestelmää mobiiliversiona. Rutiinityöstä eli lypsystä vapautuvaa aikaa voisi järjestelmän avulla käyttää enemmän tehokkaaseen työhön karjan lähellä, sillä laitteella voi heti syöttää järjestelmään tiedot karjasta. Tuo järjestelmä helpottaa yrittäjän tai työtekijän työtä myös muutoin: siihen voin kirjata tietoa karjan toiminnan tehokkuudesta, yksittäiselle lehmälle tehtäviä toimenpiteitä, ajankohtaisia ja ennakoivia huoltotöitä sekä muita päivittäisiä tehtäviä ja työohjeita esimerkiksi lomittajille.

Maatilalla on myös useita toimintoja, jotka vaativat valvontaa ja tarkistuksia. Tähän on tarjolla modulirakenteinen ja hajautettu ohjausjärjestelmä, jolla voidaan hallita ja ohjata navetan olennaisimpia toimintoja, myös etänä. Järjestelmä voidaan räätälöidä tilakohtaisten tarpeiden mukaisesti esimerkiksi ruokinnan, valaistuksen sekä seosrehun tekemisen ohjaukseen.

Tuotantokustannusten nousupaineet ovat jatkuneet pitkään ja rasittavat tilan taloutta aikaisempaa enemmän. Uusi tekniikka tuo helpotusta tähänkin asiaan, mutta se myös maksaa. Tarkoituksenmukaista onkin laskea onko yleensä automaation hankintaan riittävät perusteet vai käytetäänkö urakoitsijaa, jolla valmius on olemassa. Peltoviljelyssä voidaan gps-automaatiotekniikan avulla saada aina optimoidut ajolinjat, jolloin viljely tarkentuu ja tehostuu. Lisäksi lannoite- ja siemenkulut laskevat, polttoainekulut alenevat, työ nopeutuu ja helpottuu.

Tähän oli koottuna konefoorumeilta vain muutamia esimerkkejä, joilla saadaan maatilayrityksen toimintoihin helpotusta. Nämä ratkaisut eivät ole jokaisen tilan ratkaisuja, vaan yrittäjä itse tekee hankintapäätökset pitää omalle tilalleen laatiman vision eli tavoitetilan ja asetettujen tavoitteiden kautta. Tällä tavoin suunniteltuna saadaan omaan työhön myös enemmän järjestelmällisyyttä, pitkäjänteisyyttä ja mielekkyyttäkin, kun tehdään työtä tavoitteellisesti. SYOagri käynnistää vielä kuluvanakin vuonna useita maatilayrittäjille suunnattuja valmennuskokonaisuuksia, joissa visiota ja toimintatapoja on mahdollista kirkastaa. Tutustu tarjontaan osoitteessa: www.syoagri.fi

Yrittäjyys ja yrittäjät luovat pohjaa tulevaisuudelle ja takaavat Suomen menestymisen jatkossakin.


Mikko Väntänen
yritystoiminnan kouluttaja / konsultti

p: 0405649826
mikko.vantanen@syo.fi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti