keskiviikko 28. helmikuuta 2018

Yrittäjällä on monta vaihtoehtoa työvoiman hankkimiseen


Suomen Yrittäjäopisto toteuttaa Yrittäjästä työnantajaksi -palvelua Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla sekä suomeksi että ruotsiksi. Hanke kestää näillä näkymin vuoden 2018 loppuun asti.

Olen toteuttanut tätä palvelua ja tuntuu siltä, että se on kovin tarpeellinen palvelu yksinyrittäjille ja sellaisille yrityksille, joissa omistajayrittäjät työskentelevät ilman palkattua työvoimaa.

 Keskusteluissa otetaan esille kaikki työn ostamisen muodot: työsuhde, työntekijän vuokraaminen, laskutuspalveluiden käyttö, oppisopimus sekä Te-toimiston tuet työllistävälle yritykselle. Keskeiseksi on noussut työn ostaminen toiselta yritykseltä, mikä on useimmissa tapauksissa ollut suositus yrittäjälle.

 Henkilön rekrytoiminen työsuhteeseen on melko raskasta, sillä palkan maksamiseen liittyvät työnantajan velvoitteet ja vastuu ovat suuret. Henkilösivukulut muodostavat ison osan palkkaamisen kustannuksista. Työsuhteen sääntely on tunnettava, esimerkiksi koeaika, velvollisuus maksaa sairausajan palkkaa sekä vuosiloma ja irtisanominen. Lisäksi on järjestettävä palkkahallinto ja otettava mm. TyEL-vakuutus. Yrittäjien kanssa käymissäni keskusteluissa nämä asiat puhuttavat paljon, kuten myöskin työehtosopimusten yleissitovuussäännökset niillä aloilla, joilla tällainen työehtosopimus on.

 Niin ikään palkkaamisen tai työn ostamisen kustannuksia on tärkeä laskea. Selväksi tulee, kuinka paljon myynnin ja myyntikatteen tulee lisääntyä, jotta lisäkulut saadaan katetuiksi. Tämäkään ei kuitenkaan riitä, vaan hyödyn saamiseksi yrittäjälle myyntikatetta tulee tulla melkoisesti enemmän, jotta rekrytointi olisi kannattavaa. Rekrytoinnin kannattavuuden arviointi on haasteista keskeisin. Tällöin aletaan puhua myös osa-aikaisesta työntekijästä tai nollatuntisopimuksesta.

 Mikäli yrittäjä haluaa hyödyntää Te-toimiston tuet eli ottaa henkilön työkokeiluun tai palkkatuella, sopivan henkilön löytyminen on haaste.

 
Henkilökohtaista apua näiden kuvioiden miettimiseen yrittäjä saa nyt maksuttomasta Yrittäjästä työnantajaksi -palvelusta. Lue lisää palveluun hakeutumisesta sivuiltamme: www.syo.fi/ytp

Pekka Käyhkö
Yrittäjästä työnantajaksi -palvelun asiantuntija
pekka.kayhko@syo.fi

keskiviikko 14. helmikuuta 2018

Aloittavan yrittäjän markkinointivinkit

Markkinointi on yksi aloittavan yrittäjän ensimmäisistä ja tärkeimmistä tehtävistä. Loistavinkaan yritysidea ei riitä, jos asiakkaat eivät tiedä tarjoamistasi tuotteista tai palveluista. Mutta miten löytää oikeat asiakkaat ja saada markkinointi tuottamaan tehokkaasti? Tässä muutamia pohdittavia asioita sekä vinkkejä, miten aloittavan tai toimintaa suunnittelevan yrittäjän kannattaa lähteä liikkeelle.


Mieti kenelle markkinoit, eli pohdi ja suunnittele, kenelle tarjoat tuotteitasi ja palveluitasi. Laadi profiili ihanneasiakkaasta tai esimerkiksi TOP50 -unelmalista potentiaalisista yritysasiakkaista.


Suunnittele markkinointiviesti. Millaisella viestillä ja tyylillä vaikutat asiakkaisiin parhaiten? Millä erotut kilpailijoista asiakkaan näkökulmasta, mikä omassa tuotteessa tai palvelussa on erilaista ja mitä konkreettista hyötyä siitä on asiakkaalle? Entä millainen on palvelulupauksesi?


Laita perusasiat kuntoon, kuten yrityksen ammattimainen ilme, nettisivut ja someprofiilit. Tee hyvää, asiakasta kiinnostavaa sisältömarkkinointia kanavissa, joissa tavoitat asiakkaasi. Varmista löydettävyytesi verkossa.


Tee markkinointisuunnitelma, eli laadi tavoitteet sekä toimenpiteet ja mieti, miten mittaat markkinoinnin tehokkuutta. Laadi strategia ja suunnitelma myös sisältömarkkinoinnille. Tee suunnitelmasta konkreettinen, jossa on esillä mitä teet ja milloin. Se helpottaa käytännön työtä ja varmistaa, että tärkeät asiat tulevat hoidetuksi ajallaan.


Ole esillä ja verkostoidu. Tämä on yksi tärkeimmistä asioista. Lähde ulos, soita ja tapaa ihmisiä. Verkostoidu. Käy puhumassa tilaisuuksissa. Kerro joka viikko vähintään viidelle uudelle ihmiselle kuka olet ja mitä teet. Varmista myös, että kaverit ja kavereiden kaverit tietävät aloittamastasi yritystoiminnasta. Käy esittäytymässä yrityksissä ja kerro tuotteista ja palveluista, joita tarjoat. Tuo osaaminen ja asiantuntijuus esiin sekä verkostoidu myös somessa.


Näihin ja moniin muihin markkinoinnin teemoihin pohditaan ratkaisuja sekä aloittaville että pidempään toimineille yrittäjille suunnatuissa valmennuksissamme, tervetuloa mukaan!


Katso yrittäjävalmennuksemme aloittavalle yrittäjälle: https://www.syo.fi/aikuiskoulutus/yrittajyys/aloittava-yrittaja


Maiju Tuomaala
yritystoiminnan kouluttaja
maiju.tuomaala@syo.fi

keskiviikko 7. helmikuuta 2018

Esiintyminen on vuorovaikutusta

Esiintyminen nähdään usein vain yksilön toimintana, vaikka esiintyminen käytännössä lähes aina perustuu vuorovaikutukseen kuten viestintä yleensäkin. Esiintymisprosessin onnistumisen kannalta sekä esiintyjällä että yleisöllä on keskeinen rooli, sillä esiintyminen on aina yhteistyötä. Puhutaan yleisötaidoista, joilla tarkoitetaan esiintymistä vuorovaikutuksellisena prosessina ja yhteistyönä. Yleisön vuorovaikutuskäyttäytymisellä, esimerkiksi kuuntelemisella on suuri vaikutus esiintyjään ja siihen, kuinka jännittyneeksi tai vapautuneeksi esiintyjä itsensä kokee.

Yleisön kuuntelu

Taitava esiintyjä osaa kuunnella yleisöä ja seurata sen erilaisia reaktioita. Yleisöltä tulevat sanattomat viestit antavat puhujalle vinkkejä siitä, olisiko esitystä nopeutettava tai hidastettava vai olisiko ehkä tauon paikka. Pienemmille ryhmille esiinnyttäessä on hyvä huomioida katsekontaktilla jokainen kuulija tasapuolisesti. Katsekontakti myös innostaa yleisöä kuuntelemaan ja keskittymään aiheeseen.

Oppimistilanne yleisölle ja esiintyjälle

Mielenkiintoisesta aiheesta huolimatta, monotonisesti puhuvaa esiintyjää on vaikea kuunnella, joten esityksen tempoa ja tyyliä on hyvä vaihdella. Tilanteen salliessa, voi puhetta rytmittää välillä nopeammaksi tai painottaa hidastuksin. Esityksen ydinasioita voi painottaa myös erilaisilla kehon eleillä. Yleisöä on hyvä aktivoida esimerkiksi kysymyksillä, pikagallupeilla tai paritehtävillä. Hienointa esiintymisessä on huomata, että jokainen esiintymistilanne opettaa paitsi kuulijoita myös esiintyjää.

Hyvät kuuntelijat ovat tulevaisuuden menestyjiä

Olli-Taavetti Kankkunen toteaa väitöstutkimuksessaan, että kuuntelutaidosta on tullut yhä oleellisempi osa meitä ja arkipäiväämme. Lisäksi Kankkunen mukaan hyvät kuuntelijat ovat tulevaisuuden menestyjiä, sillä he pystyvät sujuvaan vuorovaikutukseen muiden kanssa. Kankkunen haluaakin kehittää nuorten kriittistä kuuntelutaitoa ja ehdottaa, että kuunteluopetus otettaisiin yhä tiiviimmäksi osaksi perusopetuksen opetussuunnitelmaa.


Suomen Yrittäjäopiston verkkokaupasta löydät verkkokursseja liittyen mm esiintymiseen, asiakaspalveluun, taloushallinnon eri aiheisiin sekä MS Office -perheen tuotteisiin. Katso ja lähde opiskelemaan helposti sekä nopeasti haluamaasi aihealuetta: https://kauppa.syo.fi/

Tiina Rintamäki
yritystoiminnan kouluttaja
tiina.rintamaki@syo.fi
@RintamakiTiina