keskiviikko 7. helmikuuta 2018

Esiintyminen on vuorovaikutusta

Esiintyminen nähdään usein vain yksilön toimintana, vaikka esiintyminen käytännössä lähes aina perustuu vuorovaikutukseen kuten viestintä yleensäkin. Esiintymisprosessin onnistumisen kannalta sekä esiintyjällä että yleisöllä on keskeinen rooli, sillä esiintyminen on aina yhteistyötä. Puhutaan yleisötaidoista, joilla tarkoitetaan esiintymistä vuorovaikutuksellisena prosessina ja yhteistyönä. Yleisön vuorovaikutuskäyttäytymisellä, esimerkiksi kuuntelemisella on suuri vaikutus esiintyjään ja siihen, kuinka jännittyneeksi tai vapautuneeksi esiintyjä itsensä kokee.

Yleisön kuuntelu

Taitava esiintyjä osaa kuunnella yleisöä ja seurata sen erilaisia reaktioita. Yleisöltä tulevat sanattomat viestit antavat puhujalle vinkkejä siitä, olisiko esitystä nopeutettava tai hidastettava vai olisiko ehkä tauon paikka. Pienemmille ryhmille esiinnyttäessä on hyvä huomioida katsekontaktilla jokainen kuulija tasapuolisesti. Katsekontakti myös innostaa yleisöä kuuntelemaan ja keskittymään aiheeseen.

Oppimistilanne yleisölle ja esiintyjälle

Mielenkiintoisesta aiheesta huolimatta, monotonisesti puhuvaa esiintyjää on vaikea kuunnella, joten esityksen tempoa ja tyyliä on hyvä vaihdella. Tilanteen salliessa, voi puhetta rytmittää välillä nopeammaksi tai painottaa hidastuksin. Esityksen ydinasioita voi painottaa myös erilaisilla kehon eleillä. Yleisöä on hyvä aktivoida esimerkiksi kysymyksillä, pikagallupeilla tai paritehtävillä. Hienointa esiintymisessä on huomata, että jokainen esiintymistilanne opettaa paitsi kuulijoita myös esiintyjää.

Hyvät kuuntelijat ovat tulevaisuuden menestyjiä

Olli-Taavetti Kankkunen toteaa väitöstutkimuksessaan, että kuuntelutaidosta on tullut yhä oleellisempi osa meitä ja arkipäiväämme. Lisäksi Kankkunen mukaan hyvät kuuntelijat ovat tulevaisuuden menestyjiä, sillä he pystyvät sujuvaan vuorovaikutukseen muiden kanssa. Kankkunen haluaakin kehittää nuorten kriittistä kuuntelutaitoa ja ehdottaa, että kuunteluopetus otettaisiin yhä tiiviimmäksi osaksi perusopetuksen opetussuunnitelmaa.


Suomen Yrittäjäopiston verkkokaupasta löydät verkkokursseja liittyen mm esiintymiseen, asiakaspalveluun, taloushallinnon eri aiheisiin sekä MS Office -perheen tuotteisiin. Katso ja lähde opiskelemaan helposti sekä nopeasti haluamaasi aihealuetta: https://kauppa.syo.fi/

Tiina Rintamäki
yritystoiminnan kouluttaja
tiina.rintamaki@syo.fi
@RintamakiTiina


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti