keskiviikko 28. elokuuta 2013

Opiskelijahaku perustutkintoihin käy vilkkaana

”Olen jo pitkään miettinyt, että haluaisin opiskella ja saada itselleni tutkinnon, mutta en ole oikein uskaltanut”, ”Olen jo 40-vuotias, enkä tiedä uskallanko enää aloittaa mitään opintoja ja opinko enää mitään”, ”En osaa oikein mitään, kielet ovat aina olleet minulle vaikeita, enkä oikein osaa käyttää tietokonettakaan”. Edellä mainitut kommentit ovat tulleet minulle tutuiksi niinä useina vuosina, jotka olen toiminut liiketalouden perustutkinnon parissa meillä Yrittäjäopistolla.

Kun tulet meille opiskelemaan perustutkintoa, ei sinun tarvitsekaan osata mitään. Perustutkinto on alalle tulo-tutkinto eli aloitetaan alusta. Ensin selvitetään opintopolkusi eli katsotaan mistä tutkinnon osista koko tutkintosi koostuu. Ovatko työtehtäväsi tai työharjoittelupaikan tehtävät asiakaspalvelun ja myynnin alalta tai taloushallinnon alalta? Henkilökohtaistaminen on tämän päivän sana ja tarkoittaa sitä, että jo ennen opintojen alkua katsotaan jokaisen kanssa, mitä opetusta tarvitset, jotta selviydyt tutkinnon suorittamisesta. Jollakin se tarkoittaa sitä, että opiskelet kaiken tarjottavan valmistavan koulutuksen eli osallistut opetukseen, joka toteutuu joko lähiopetuspäivinä Kauhavalla tai verkko-opintoina. Toisessa ääripäässä on henkilö, joka osaa jo kaiken tutkinnon suorittamisessa vaadittavan, mutta tutkinto puuttuu. Silloin tehdään vain tutkinnon suorittamisen suunnitelma ja osaaminen osoitetaan omalla työpaikalla omissa työtehtävissä. Kyseessähän on näyttötutkinto. Useimmilla opiskelijoillamme opetukseen osallistuminen on jotain näiden kahden ääripään välillä.

Ihminen ei ole koskaan liian vanha oppimaan, jos vain intoa, energiaa ja motivaatiota löytyy. Lähestyn itse kuuttakymmentä ja miltei aina minulla on ollut jotkut opinnot meneillään työn ohessa. Syksyllä alkavat taas uudet haasteet.

En voi luvata sinulle helppoa tietä opintoihin tullessasi, mutta erittäin palkitsevan. Miten mukavalta tuntuukaan, kun selviytyy jostain, mikä on tuntunut hyvin haasteelliselta. Mitään ei maailmassa saa yrittämättä. Itse sinun pitää työt tehdä, mutta lupaamme kannustaa ja ohjata sinua parhaalla mahdollisella osaamallamme tavalla.

Tartu siis luuriin ja ota meihin täällä Yrittäjäopistolla yhteyttä ja tule mukaan muiden parinsadan perustutkinto-opiskelijamme joukkoon. Olemme useat samanlaisessa tilanteessa kuin sinä.

Olet lämpimästi tervetullut joukkoomme!  Seuraavat ryhmät starttaavat syyskuussa, mutta muista, että meihin voi olla yhteydessä milloin vain. Onhan olemassa tuo aiemmin mainittu henkilökohtaistaminen, eli saattaa olla, että et opiskele ryhmän mukana, vaan aivan omia polkujasi.

Yhteydenottoasi odottava
Pekkisen Tuija
yritystoiminnan kouluttaja / koordinaattori


tuija.pekkinen@syo.fi
p. 010 8414 019

keskiviikko 21. elokuuta 2013

Terveisiä SYO:n työvoimakoulutuksista


Viime keväänä Suomen Yrittäjäopisto toimi kouluttajana työvoimakoulutuksissa yhdeksällä eri paikkakunnalla akselilla Kouvola – Rovaniemi. Koulutusten pääpaino oli taloushallinnon, myynnin ja projektiosaamisen koulutuksissa, mutta toteutimme myös ensimmäisen maahanmuuttajille suunnatun yrittäjäkoulutuksen Oulussa. Kokemukset olivat hyviä ja innokas monikulttuurinen porukka suoritti hienosti myös yrittäjän ammattitutkintoja tai osatutkintoja. Jatkoa seuraa syyskuussa, kun toinen maahanmuuttajille suunnattu yrittäjäkoulutus starttaa englanninkielisenä.
Suomen Yrittäjäopiston kouluttajat tekevät hienoa työtä työvoimakoulutettavien parissa innostaen ja kannustaen heitä opiskelussa ja työnhaussa. Kouluttajien heittäytyminen työhönsä näkyy kiitettävissä opiskelijapalautteissa. Ilmapiiri koulutuksissa on hyvä ja kannustava. Työvoimakoulutuksissa yhteistyö paikallisen TE-toimiston, kouluttajan, opiskelijan ja työssäoppimispaikan välillä on tiivistä ja palkitsevaa, sillä työvoimakoulutuksiimme osallistuneista arvioilta 70 % työllistyy heti tai pian koulutuksen päätyttyä.
Kuten muissakin koulutuksissamme, myös työvoimakoulutuksissa toimimme joustavasti ja räätälöimme koulutuksen kohderyhmälle sopivaksi. Henkilökohtaistamisen kautta jokaisen aiempi osaaminen ja myös lisäohjaustarpeet tulevat selvitettyä.
Kesälomien jälkeen on katse suunnattu syksyn koulutuksiin ja jälleen aherramme seitsemällä eri paikkakunnalla ympäri Suomen.  Alkavina koulutuksina, joihin vielä voi hakea ovat myynnin ammattitutkinto Ylivieskassa, yrittäjäkoulutus maahanmuuttajille Oulussa, korkeasti koulutettujen oman osaamisen tuotteistaminen ja myynti Varkaudessa sekä taloushallinnon osaaja Uudessakaupungissa. Tutustu koulutustarjontaamme www.syo.fi ja ota yhteyttä.


Ulla-Mari Heiskanen
koulutuskoordinaattori
ulla.heiskanen@syo.fi
p: 010 8414 017

keskiviikko 14. elokuuta 2013

Taloushallintoa työelämän tarpeisiin

Syyskuussa käynnistyvät Seinäjoella ja Hämeenlinnassa Osaava Kirjanpitäjä –koulutukset. Vasta-alkajille suunnatut Osaava kirjanpitäjä Start –ryhmät ovat jo pitkään olleet varasijoja myöten täynnä. Kysyntää alan koulutuksille siis riittää. Osaltaan tähän vaikuttaa hyvä työllisyystilanne – kuluneen vuoden aikana on saanut tiheään lukea lehdistä alan työpaikkailmoituksia. Start-koulutus tuo mahdollisuuden monen kaipaamaan alanvaihtoon, sillä koulutuksessa opiskellaan kirjanpitoa alkeista lähtien käytännönläheisesti.

Osaava kirjanpitäjä Pro –koulutuksissa on vielä muutamia paikkoja vapaana. Koulutuksessa syvennetään valmiuksia sisäisen laskennan, kirjanpidon, verotuksen ja tilinpäätöksen erityistilanteiden hoitamiseen. Työelämässä nämä taidot ovat valtteja muun muassa kirjanpitäjän, talouspäällikön ja controllerin työtehtävissä, joissa vaaditaan laaja-alaista osaamista ja ymmärtämistä talouden eri osa-alueista. Koulutuksessa nostetaan esille alan uusimmat tuulet ja nopeasti muuttuvat säädökset, joiden hallinta onkin alan ammattilaiselle tärkeää.

Kirjanpidon koulutuksissa huomioidaan jokaisen lähtötilanne ja oppimistarpeet. Tarvittaessa opintopolkuja räätälöidään yksilöllisesti, millä varmistetaan koulutuksen sopivuus jokaisen opiskelijan tarpeisiin.

Yrittäjäopistossa on mahdollisuus suorittaa taloushallinnon ammattitutkinto näyttötutkintona, mikäli työskentelee taloushallinnon tehtävissä. Tutkinnon voi suorittaa joko taloushallinnon koulutusten yhteydessä tai ilman koulutusta, mikäli tutkinnossa vaadittava osaaminen on hallussa. Taloushallinnon ammattitutkinto on uudistunut hiljattain ja uusi tutkintorakenne antaa mahdollisuuksia valita tutkinnon osia joustavasti omien työtehtävien sisällön mukaan. Suoritettu alan ammattitutkinto on virallinen osoitus ammattitaidosta työskennellä taloushallinnon työtehtävissä.

Tervetuloa uudistamaan osaamistasi kanssamme!


Tiina Luoma on yritystoiminnan kouluttaja / koordinaattori
Suomen Yrittäjäopistolla
tiina.luoma(at)syo.fi
p. 010 841 4018

keskiviikko 7. elokuuta 2013

PALUU ARKEEN

Suomen suvi on näyttänyt meille taas kerran moninaiset kasvonsa. Olemme saaneet nauttia niin helteen hellinnästä kuin välillä sateiden viilentävästä raikkaudesta. Kaikille jotakin. Kuka on viettänyt lomaansa kesämökin terassilla tai kuka on matkustellut maailmalla. Kaiken kaikkiaan ihana kesä, irtiotto arjesta! Meille jokaiselle kesä on oman näköinensä.

Akut täyteen ladattuina, käynnistämme vuoden 2013 toisen puoliskon täynnä uutta intoa, energiaa ja ideoita. Tässä yhteydessä onkin hyvä muistuttaa meitä jokaista paluusta arkiseen aherrukseen ja omaan työyhteisöön, jossa me kaikki yhdessä olemme vastuussa työyhteisön hyvinvoinnista ja omasta työssäjaksamisesta. Jokainen meistä voi vaikuttaa hyvän työyhteisön ja hyvän työpaikkahengen luomiseen. On tärkeää, että jokainen tekee työnsä huolella, tekemisen tavoista sovitaan ja ennen kaikkea sopimuksista pidetään kiinni, ilman, että sovitut päätökset muuttuvat päivittäin. Asioista tulee voida keskustella avoimesti, rauhallisesti ja säännöllisesti. Yksikään yhteisö ei toimi ilman luottamusta, avoimuutta ja erilaisuuden hyväksyntää. Yhteisön johtaja on luottamuksen rakentaja, jota muut seuraavat, sillä ”niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan”.

Työhyvinvointi ja työssäjaksaminen ovat muuta kuin pelkkiä työyhteisön virkistäytymispäiviä. Ne ovat ihmisen, työntekijän, arvostamista, yhteisöllisyyttä, joustavuutta ja vastuun ottamista tekemisistään. On uskallettava kohdata ihminen ihmisenä, löytää ihmisen, työntekijän, potentiaali onnistumiseen, hänen tiedot, taidot, näkemykset ja hänen tahtonsa tehdä työnsä niin hyvin kuin hän sen taitaa. Työyhteisön voimavarana ovat ihmiset, työntekijät. Meidän jokaisen tulee kunnioittaa itseämme ja toisiamme. Kunnioittaminen tarkoittaa sitä, että näemme ja tunnemme itsemme ja näemme toiset ihmiset sellaisina kuin he ovat. Erilaisina kuin me itse. Hyvä kohteleminen tarkoittaa sitä, että otamme huomioon toisen ihmisen, hänen tarpeensa ja erityisyytensä sekä hänen erilaisen omasta näkökulmasta poikkeavan näkemyksen asioihin. Meidän jokaisen on oltava oikeudenmukaisia ja otettava huomioon myös toisen ihmisen arvot. Näin syntyy luottamus, joka on välttämätön hyvän yhteistyön syntymiselle ja hyvälle työyhteisölle, jossa jokaisella on hyvä työskennellä ja saavuttaa siten työyhteisölle asetetut tavoitteet.

Olen itse ahminut kesän aikana useita työyhteisön työhyvinvointia ja työssäjaksamista käsitteleviä kirjoja ja saanut niistä moninaisia ajatuksen siemeniä toteutettavaksi myös omassa työssäni ja työyhteisössäni.

Kunnioitetaan erilaisuutta – siinä piilee työyhteisön voimavara!

Kaisu

Kaisu Aro on vararehtori Suomen Yrittäjäopistolla
Kaisu.aro(at)syo.fi
p. 050 3131 912

Tutustu Suomen Yrittäjäopiston kotisivuihin