keskiviikko 7. elokuuta 2013

PALUU ARKEEN

Suomen suvi on näyttänyt meille taas kerran moninaiset kasvonsa. Olemme saaneet nauttia niin helteen hellinnästä kuin välillä sateiden viilentävästä raikkaudesta. Kaikille jotakin. Kuka on viettänyt lomaansa kesämökin terassilla tai kuka on matkustellut maailmalla. Kaiken kaikkiaan ihana kesä, irtiotto arjesta! Meille jokaiselle kesä on oman näköinensä.

Akut täyteen ladattuina, käynnistämme vuoden 2013 toisen puoliskon täynnä uutta intoa, energiaa ja ideoita. Tässä yhteydessä onkin hyvä muistuttaa meitä jokaista paluusta arkiseen aherrukseen ja omaan työyhteisöön, jossa me kaikki yhdessä olemme vastuussa työyhteisön hyvinvoinnista ja omasta työssäjaksamisesta. Jokainen meistä voi vaikuttaa hyvän työyhteisön ja hyvän työpaikkahengen luomiseen. On tärkeää, että jokainen tekee työnsä huolella, tekemisen tavoista sovitaan ja ennen kaikkea sopimuksista pidetään kiinni, ilman, että sovitut päätökset muuttuvat päivittäin. Asioista tulee voida keskustella avoimesti, rauhallisesti ja säännöllisesti. Yksikään yhteisö ei toimi ilman luottamusta, avoimuutta ja erilaisuuden hyväksyntää. Yhteisön johtaja on luottamuksen rakentaja, jota muut seuraavat, sillä ”niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan”.

Työhyvinvointi ja työssäjaksaminen ovat muuta kuin pelkkiä työyhteisön virkistäytymispäiviä. Ne ovat ihmisen, työntekijän, arvostamista, yhteisöllisyyttä, joustavuutta ja vastuun ottamista tekemisistään. On uskallettava kohdata ihminen ihmisenä, löytää ihmisen, työntekijän, potentiaali onnistumiseen, hänen tiedot, taidot, näkemykset ja hänen tahtonsa tehdä työnsä niin hyvin kuin hän sen taitaa. Työyhteisön voimavarana ovat ihmiset, työntekijät. Meidän jokaisen tulee kunnioittaa itseämme ja toisiamme. Kunnioittaminen tarkoittaa sitä, että näemme ja tunnemme itsemme ja näemme toiset ihmiset sellaisina kuin he ovat. Erilaisina kuin me itse. Hyvä kohteleminen tarkoittaa sitä, että otamme huomioon toisen ihmisen, hänen tarpeensa ja erityisyytensä sekä hänen erilaisen omasta näkökulmasta poikkeavan näkemyksen asioihin. Meidän jokaisen on oltava oikeudenmukaisia ja otettava huomioon myös toisen ihmisen arvot. Näin syntyy luottamus, joka on välttämätön hyvän yhteistyön syntymiselle ja hyvälle työyhteisölle, jossa jokaisella on hyvä työskennellä ja saavuttaa siten työyhteisölle asetetut tavoitteet.

Olen itse ahminut kesän aikana useita työyhteisön työhyvinvointia ja työssäjaksamista käsitteleviä kirjoja ja saanut niistä moninaisia ajatuksen siemeniä toteutettavaksi myös omassa työssäni ja työyhteisössäni.

Kunnioitetaan erilaisuutta – siinä piilee työyhteisön voimavara!

Kaisu

Kaisu Aro on vararehtori Suomen Yrittäjäopistolla
Kaisu.aro(at)syo.fi
p. 050 3131 912

Tutustu Suomen Yrittäjäopiston kotisivuihin

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti