keskiviikko 14. elokuuta 2013

Taloushallintoa työelämän tarpeisiin

Syyskuussa käynnistyvät Seinäjoella ja Hämeenlinnassa Osaava Kirjanpitäjä –koulutukset. Vasta-alkajille suunnatut Osaava kirjanpitäjä Start –ryhmät ovat jo pitkään olleet varasijoja myöten täynnä. Kysyntää alan koulutuksille siis riittää. Osaltaan tähän vaikuttaa hyvä työllisyystilanne – kuluneen vuoden aikana on saanut tiheään lukea lehdistä alan työpaikkailmoituksia. Start-koulutus tuo mahdollisuuden monen kaipaamaan alanvaihtoon, sillä koulutuksessa opiskellaan kirjanpitoa alkeista lähtien käytännönläheisesti.

Osaava kirjanpitäjä Pro –koulutuksissa on vielä muutamia paikkoja vapaana. Koulutuksessa syvennetään valmiuksia sisäisen laskennan, kirjanpidon, verotuksen ja tilinpäätöksen erityistilanteiden hoitamiseen. Työelämässä nämä taidot ovat valtteja muun muassa kirjanpitäjän, talouspäällikön ja controllerin työtehtävissä, joissa vaaditaan laaja-alaista osaamista ja ymmärtämistä talouden eri osa-alueista. Koulutuksessa nostetaan esille alan uusimmat tuulet ja nopeasti muuttuvat säädökset, joiden hallinta onkin alan ammattilaiselle tärkeää.

Kirjanpidon koulutuksissa huomioidaan jokaisen lähtötilanne ja oppimistarpeet. Tarvittaessa opintopolkuja räätälöidään yksilöllisesti, millä varmistetaan koulutuksen sopivuus jokaisen opiskelijan tarpeisiin.

Yrittäjäopistossa on mahdollisuus suorittaa taloushallinnon ammattitutkinto näyttötutkintona, mikäli työskentelee taloushallinnon tehtävissä. Tutkinnon voi suorittaa joko taloushallinnon koulutusten yhteydessä tai ilman koulutusta, mikäli tutkinnossa vaadittava osaaminen on hallussa. Taloushallinnon ammattitutkinto on uudistunut hiljattain ja uusi tutkintorakenne antaa mahdollisuuksia valita tutkinnon osia joustavasti omien työtehtävien sisällön mukaan. Suoritettu alan ammattitutkinto on virallinen osoitus ammattitaidosta työskennellä taloushallinnon työtehtävissä.

Tervetuloa uudistamaan osaamistasi kanssamme!


Tiina Luoma on yritystoiminnan kouluttaja / koordinaattori
Suomen Yrittäjäopistolla
tiina.luoma(at)syo.fi
p. 010 841 4018

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti