keskiviikko 29. tammikuuta 2014

Kasvuyrittäjiltä vaaditaan kovaa kuntoa

Suomen Yrittäjien puheenjohtajanakin toimineen Jarkko Wuorisen mielestä yritysten kasvuhakuisuus perustuu yrittäjän visioon, tahtotilaan ja huippusuoritukseen: ”Kasvuyrittäjä on kuin huippu-urheilija, joka tavoittelee maailmanmestaruutta. Kasvuyrittäjä harjoittelee tarkan ohjelman mukaan, valmistautuu huolellisesti huippusuoritukseen ja tekee ponnistuksensa joka päivä paremmin kuin ne, jotka eivät ole kasvuhaluisia.” (yrittäjät.fi)

Kauhavan Kehityskeskuksen ja Suomen Yrittäjäopiston yhteistyönä on käynnistynyt hanke, jossa ohjataan ja tuetaan kauhavalaisia yrityksiä liiketoiminnan kasvattamisessa ja verkostoitumisessa avaamalla ovia uusille toimialoille. Tämän hankkeen tavoitteena on myös omalta osaltaan edistää kauhavalaisten yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistä ja uusien omien tuotteiden syntymistä konkreettisin toimenpitein.

Hanke kuuluu Kauhavan kaupungin äkillisen rakennemuutoksen hoitoon liittyvään suunnitelmaan ja se saa rahoituksen kansallisesta joustovarauksesta. Hankkeen rahoitukseen on saatu tukea EU:n rakennerahastosta, jonka on myöntänyt Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Ideasta markkinoille –hankkeen avulla on tarkoitus kirkastaa yhdessä kauhavalaisten yrittäjien kanssa konkreettisia toimenpiteitä. Sellaisia, joita kasvuhakuinen yritys voi hyödyntää kehittäessään toimintaansa joko uudelle toimialalle tai ottaessaan uusia innovatiivisia toimintatapoja käyttöön.

Suomen Yrittäjäopisto tarjoaa yrityksen kehittämiseen keinoja joko Ideasta markkinoille –hankkeen puitteissa tai eri mittaisten yrittäjävalmennustemme kautta. Kuten Wuorinen alussa toteaa, kasvuyrittäjyys vaatii suunnitelmallisuutta ja oikeanlaiset askelmerkit tavoitteisiin pääsemiseksi.


Tervetuloa suunnitelmallisen kehittämisen tielle.

yrityspalvelupäällikkö
Tapio Vuorenmaa
p. 050 309 6766
tapio.vuorenmaa(at)syo.fip.s. Lue myös Hesarin artikkeli (29.1.2014) asiasta.

tiistai 21. tammikuuta 2014

Yrittäjä, muistathan tarjota asiakkaalle kuittia!


1.1.2014 astui voimaan laki kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa. Lakia sovelletaan kaikilla toimialoilla toimiviin elinkeinonharjoittajiin, jos tilikauden liikevaihto on enemmän kuin 8 500 euroa.

Poikkeukset, joihin lakia ei sovelleta:
-    automaatista tapahtuvaan myyntiin
-    arpajaislainsäädännössä tarkoitettuun toimintaan
-    markkina- ja torikauppaan ulkotiloissa, lukuun ottamatta alkoholijuomien vähittäismyyntiä ja anniskelua
-    sähköiseen kaupankäyntiin, laskun maksamiseen ja muihin sellaisiin maksutilanteisiin, joissa ostaja voi   itsenäisesti maksaa tavaran tai palvelun ilman elinkeinonharjoittajan läsnäoloa

Kuitin muodon suhteen on monia vaihtoehtoja: se voidaan tehdä käsin, tulostaa tai tuottaa sähköisesti. Laissa määritellään myös käteiskuitin tietosisältö. Kuitissa tulee olla seuraavat tiedot:
-    elinkeinonharjoittajan nimi, yhteystiedot ja y-tunnus
-    kuitin antamispäivä
-    kuitin tunnistenumero tai muu yksilöivä tieto
-    myytyjen tavaroiden määrä ja laji sekä palvelujen laji
-    tavaroista tai palveluista suoritettu maksu ja suoritettavan arvonlisäveron määrä verokannoittain taikka  arvonlisäveron peruste verokannoittain

Tätä kuitintarjoamisvelvollisuutta valvoo verohallinto ja poliisi, jotka voivat määrätä yrittäjälle laiminlyöntimaksun. Tuon maksun määrä on 300 - 1000 euroa riippuen menettelyn laadusta ja toistuvuudesta, sekä tavaran tai palvelun arvosta.
Kirsi Övermark
yritystoiminnan kouluttaja

 p. 010 8414 079
 kirsi.overmark(at)syo.fi


Lisätietoja:

Finlex, Laki kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130658

Verohallinto, Kuitintarjoamisvelvollisuus astuu voimaan 1.1.2014: http://www.vero.fi/fi-FI/Tietoa_Verohallinnosta/Tiedotteet/Yritys_ja_yhteisoasiakkaat/Kuitintarjoamisvelvollisuus_astuu_voimaa(30519)