keskiviikko 29. tammikuuta 2014

Kasvuyrittäjiltä vaaditaan kovaa kuntoa

Suomen Yrittäjien puheenjohtajanakin toimineen Jarkko Wuorisen mielestä yritysten kasvuhakuisuus perustuu yrittäjän visioon, tahtotilaan ja huippusuoritukseen: ”Kasvuyrittäjä on kuin huippu-urheilija, joka tavoittelee maailmanmestaruutta. Kasvuyrittäjä harjoittelee tarkan ohjelman mukaan, valmistautuu huolellisesti huippusuoritukseen ja tekee ponnistuksensa joka päivä paremmin kuin ne, jotka eivät ole kasvuhaluisia.” (yrittäjät.fi)

Kauhavan Kehityskeskuksen ja Suomen Yrittäjäopiston yhteistyönä on käynnistynyt hanke, jossa ohjataan ja tuetaan kauhavalaisia yrityksiä liiketoiminnan kasvattamisessa ja verkostoitumisessa avaamalla ovia uusille toimialoille. Tämän hankkeen tavoitteena on myös omalta osaltaan edistää kauhavalaisten yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistä ja uusien omien tuotteiden syntymistä konkreettisin toimenpitein.

Hanke kuuluu Kauhavan kaupungin äkillisen rakennemuutoksen hoitoon liittyvään suunnitelmaan ja se saa rahoituksen kansallisesta joustovarauksesta. Hankkeen rahoitukseen on saatu tukea EU:n rakennerahastosta, jonka on myöntänyt Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Ideasta markkinoille –hankkeen avulla on tarkoitus kirkastaa yhdessä kauhavalaisten yrittäjien kanssa konkreettisia toimenpiteitä. Sellaisia, joita kasvuhakuinen yritys voi hyödyntää kehittäessään toimintaansa joko uudelle toimialalle tai ottaessaan uusia innovatiivisia toimintatapoja käyttöön.

Suomen Yrittäjäopisto tarjoaa yrityksen kehittämiseen keinoja joko Ideasta markkinoille –hankkeen puitteissa tai eri mittaisten yrittäjävalmennustemme kautta. Kuten Wuorinen alussa toteaa, kasvuyrittäjyys vaatii suunnitelmallisuutta ja oikeanlaiset askelmerkit tavoitteisiin pääsemiseksi.


Tervetuloa suunnitelmallisen kehittämisen tielle.

yrityspalvelupäällikkö
Tapio Vuorenmaa
p. 050 309 6766
tapio.vuorenmaa(at)syo.fip.s. Lue myös Hesarin artikkeli (29.1.2014) asiasta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti