perjantai 17. elokuuta 2012

Yhdessä kiinni tarjouksiin! Pienyrittäjillekin mahdollisuus voittaa isot kilpailutuksetIsoissa tarjouskilpailuissa suuryritykset tuntuvat järjestään voittavan sopimukset. Pienyrittäjät eivät edes tohdi osallistua kilpailutuksiin, joissa pitäisi hallita mm. laki- ja sopimustekstit, hinnoittelu ja markkinointi. Sopimukset velvoittavat moneen sellaiseen, mihin pienyrittäjän osaaminen ja aika eivät riitä. Useissa tarjouspyynnöissä edellytetään esimerkiksi kohtuullisen isoa henkilöstömäärää. Varsinkaan yksinyrittäjällä ei kuitenkaan ole tarjota tekemiseen kuin omat aivonsa ja käsiparinsa. Silti niin kilpailuttajat kuin yrittäjätkin toivoisivat, että sopimuskumppanit löytäisivät toisensa oman seutukunnan alueelta.  Olisi kaikkien etu, että paikalliset yrittäjät pääsisivät kiinni pitkäkestoisiin sopimuksiin ja voisivat näin uskaltautua myös palkkaamaan lisää henkilöstöä.

Seminaarisarjasta tietoa tarjousten laadintaan

Suomen Yrittäjäopisto järjestää Hämeenlinnassa syksyn 2012 ja kevään 2013 aikana seminaarisarjan TYLI - Yhdessä kiinni tarjouksiin! Seminaarien tavoitteena on lisätä yksin- ja pienyrittäjien tietoutta osallistua tarjouskilpailuihin kumppanuuksien avulla. Aihetta käsitellään mm. talouden, markkinoinnin ja sopimusoikeuden näkökulmista. Tärkeänä osana on miettiä, miten kumppanit/yritykset tarjouksiin osallistuvat; kuka ottaa päävastuun ja miten sopimustilanteessa vastuuroolitus jakautuu ja kuinka raha kulkee eri yritysten välillä. Asioista keskustellaan kansantajuisesti ja vaikeatkin termit puretaan sisällöiltään ymmärrettäviksi. Päivien aikana ideoidaan myös kanavaa tai tahoa, mitä kautta yrittäjät löytäisivät sopivat yhteistyökumppanit ja avun tarjousten tekoon. Seminaaripäivien aikana paikalla on eri aihealueiden asiantuntijoita, tilaajapuolen ja yrittäjäjärjestöjen edustajia, Suomen Yrittäjäopiston kouluttajia sekä itse yrittäjiä, jotka kertovat omista kilpailutus- ja sopimuskokemuksistaan. Päivien aikana on puheenvuoroja, koulutusta ja käytännön harjoituksia myönteisessä ja aktiivisessa ilmapiirissä.

Seminaarisarja on ESR-rahoitettua ja maksutonta osallistujille. Rahoitusta hallinnoi Hämeen Ely-keskus ja kuntarahoittajana on Kehittämiskeskus Oy Häme. Lisätietoa päivien aikatauluista, puhujista ja ohjelmasta saat hankkeen syyskuussa avautuvilta nettisivulta: www.tyli.fi tai allekirjoittaneelta.

yhteistyöterveisin,
Leena Lemola

Leena Lemola on projektipäällikkö (Tyli)
Suomen Yrittäjäopistollaleena.lemola(at)syo.fi
p.050 342 9323

Tutustu Tyli-hankkeeseen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti