keskiviikko 22. elokuuta 2018

Irti tutusta ajatusmallista


Ammatillisen koulutuksen reformi on muuttanut merkittävästi opetusalaa. Esimerkiksi nyt kannustetaan koko tutkinnon suorittamisen lisäksi yksittäisten tutkinnon osien suorittamiseen. Reformin myötä on ollut mahdollisuus uudenlaisten tuotteiden eli henkilökohtaisten opintopolkujen rakentamiseen. Kun on tarve päästää irti vanhasta tavasta ajatella ja kehittää uutta, tarjoaa tuotteistaminen keinoja ja menetelmiä uudenlaiseen ajatteluun siirtymisessä.


Osallistavan tuotteistamisen malli

Suomen Yrittäjäopistolla testattiin perustutkintotiimissä osallistavan tuotteistamisen malleja (Tuominen ym. 2015). Prosessiin osallistettiin asiakkaita, opiskelijarajapinnassa työskenteleviä ja organisaation johtoa. Esimerkiksi ideoiva tarinointi -menetelmä auttoi irrottautumaan vanhoista käsityksistä ja ajattelemaan koulutuksen tuotteistamista uudelleen.

Asiakkaan tarpeisiin perehdyttiin reformin uudistamista lähtökohdista. Konkretisoitiin tilanteet ja ympäristöt, missä kokonaan verkossa opiskeleva aikuinen opiskelee. Räätälöitiin jo hyvää palautetta saavuttaneen merkonomien verkko-opetus vieläkin paremmaksi.  Päätettiin tarjota jatkossa koko tutkinnon rinnalla yksittäisiä tutkinnon osia.

Liiketalouden perustutkinto on nyt liiketoiminnan perustutkinto

Liiketalouden  perustutkinnon jo aiemmin suorittanut voi täydentää osaamistaan suorittamalla yksittäisiä tutkinnonosia uudistuneesta tutkinnosta eli liiketoiminnan perustutkinnosta. Uusissa tutkinnon perusteissa erityisesti palvelumuotoilun, markkinointiviestinnän ja sisällön tuottamisen tutkinnon osat ovat herättäneet kiinnostusta. 

Suomen Yrittäjäopistolla merkonomien opetus on suunnattu työssäkäyville aikuisille ja se näkyy myös uudistuneessa koulutuksessa. Kehitystyö jatkuu edelleen jatkuvana prosessina, jonka pohjana on muuttuva toimintaympäristö, opiskelijan tarpeet sekä henkilökohtaiset opintopolut.

Lisää liiketoiminnan perustutkinnosta voit lukea täältä
Yrittäjäopiston Facebook -sivulla live-lähetys 29.8.2018 klo 12, jolloin yritystoiminnan kouluttajat Tuija Pekkinan ja Susanna Kulmala vastailevat tutkintoon liittyviin kysymyksiin.

Susanna Kulmala
yritystoiminnan kouluttaja
susanna.kulmala@syo.fi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti