torstai 17. toukokuuta 2018

Hyödynnä tilinpäätöstietoja päätöksenteossa


Tilinpäätöstietojen merkitystä päätöksenteossa on vähätelty, koska ne kertovat yrityksen historiasta, eivät tulevaisuudesta. Tiedot ovat kuitenkin tärkeä pohja, kun lähdetään tekemään suunnitelmia ja laskelmia tulevaisuutta varten esim. budjetointia. Tilinpäätöstietojen tuleekin olla päätöksentekijälle ymmärrettäviä, merkityksellisiä, luotettavia ja vertailukelpoisia.

Suomessa yrityksistä yli 90 % on pien- ja mikroyrityksiä. Mikroyrityksiä on noin 93 % ja pienyrityksiä noin 5 %. Näiden yritysten merkitys on tärkeä kansantaloudellemme huomioiden myös työllisyysnäkökulma, jonka vuoksi ne ovat myös tärkeä tutkimuskohde.

Taloushallinto on merkittävä tukitoimi yrityksille ja sen antaman tiedon ymmärtäminen auttaa yrityksiä hallitsemaan kannattavuutta, maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta. Taloustietojen hyödyntämisessä keskeisimmässä asemassa ovat yrityksen tilinpäätöstiedot vuosi-, neljännesvuosi- ja kuukausitasolla. Useissa kansainvälisissä tutkimuksissa on tullut selväksi, että niillä yrityksillä jotka ymmärtävät ja hyödyntävät taloudesta saatavia tietoja, on paremmat edellytykset kasvaa ja menestyä.

Suomalaisille pien- ja mikroyrityksille tekemässäni tutkielmassa (164 vastaajaa, vastausprosentti 11,4 %) vastaajista noin 82 % ilmoitti käyttävänsä tilinpäätöstietoja päätöksenteossa. Tietoja käytettiin enemmän, mikäli niiden tulkinta koettiin helpoksi ja saatuun tietoon pystyttiin luottamaan. Eniten yritykset käyttivät tietoja päätöksenteossaan vertailussa edelliseen tilikauteen sekä kannattavuuden- ja myynnin seuraamisessa. Tilipäätöstietoihin turvauduttiin useimmiten tarvittaessa, sekä kuukausi- ja vuositasolla.

Tutkielmassa selvisi myös yrityskoon kasvamisen merkitys tilinpäätöstietojen hyödyntämisessä. Yrityskoon kasvaessa mikroyrityksistä pienyrityksiin, myös tilinpäätöksen hyödyntäminen lisääntyy. Pienyritykset käyttivät mikroyrityksiin verrattuna tilinpäätöstietoja enemmän vakavaraisuuden seuraamisessa, budjetoinnissa ja katelaskelmien valmistelussa.

Kirjoittaja Kirsi Övermark on suorittanut Kauppatieteiden maisteri tutkinnon, yritysoikeus - ja talous, Itä-Suomen yliopistossa. Kirsin koko tutkielman voit lukea: http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20180061/

Suomen Yrittäjäopistolla yrittäjän-, yritysjohdon-, liiketalouden- ja taloushallinnon koulutuksissa opastamme yritysten johtoa ja työntekijöitä ymmärtämään tilinpäätöksen antamaa informaatiota ja annamme työkaluja tietojen hyödyntämiseen päätöksenteossa. Lue lisää

Kirsi Övermark
yritystoiminnan kouluttaja
kirsi.overmark[a)syo.fi


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti