keskiviikko 15. marraskuuta 2017

Tehoa tuotantoon


Yksi keino tämän päivän haastavassa maatalouden tilanteessa on panostaa maatilan johtamisen kehittämiseen Leanin opeilla. Lean ei ole työkalukokoelma, vaan yksi johtamisen malli yritysten kehittämismalleissa. Siinä painopiste on jatkuvan ja systemaattisen parantamisen tarkkailussa, asioiden seuraamisessa ja esteiden tieltä raivaamisessa. Vähitellen kaikki tekeminen muuttuu sujuvaksi ja joustavaksi.  Leanissa katse on tulevaisuudessa ja omissa tavoitteissa. Sen sijaan, että keskitytään yksittäisiin asioihin, Leanissa keskitytään kokonaisuuden optimoimiseen
Lean -johtamisfilosofia
Teollisuudessa Toyotan autotehtaan ongelmana oli toisen maailmansodan aikoihin pääoman lähes täydellinen puuttuminen ja konekannan vanhanaikaisuus. Tehtaan pääinsinöörin piti keksiä toimenpiteitä, joilla pystyttäisiin tekemään enemmän vähemmällä. Tästä on lähtenyt Lean -johtamisfilosofian kehittäminen.
Suomalaisen maidontuotannon ja yleensä maatalouden kannattavuuden parantamiseksi on mietitty keinoja usealla eri taholla niin tuottajat kuin eri organisaatiot.  Kaksi Valiolaista maidontuottajaa olivat perehtyneet Toyotan kehittämään johtamisfilosofiaan ja miettineet miten sitä voitaisiin hyödyntää maataloudessa. Tästä syntyi myöhemmin idea, joka johti Tehoa tuotantoon - Valio Lean -pilottikoulutuksen järjestämiseen.  
Valio Lean -pilotti
Kahden maitotilan aloitteesta lähdettiin Valiolla pilotoimaan Leania. Tämän jälkeen Suomen Yrittäjäopisto ja Valio järjestivät yhteistyössä koulutuksen vuosina 2015-2016.  Koulutukseen osallistui Valion ja osuuskuntien henkilökuntaa sekä yhdeksän Valiolaista maitotilaa eri osuuskuntien alueelta. Koulutus rakennettiin käytännön läheiseksi ja siten, että se myös jatkossa palvelee maitotilojen kehitystä. Pilottikoulutuksen alussa kävimme tutustumassa tanskalaiseen maidontuotantoon ja miten Leaniä siellä sovelletaan tuotannossa.   Tanskassa maidontuotantotilat ovat jo pitkään soveltaneet tuotannossa Leanin työkaluja. Suomeen palattuamme teimme johtopäätökset tästä ja päätimme lähteä rakentamaan suomalaisille maidontuotantotiloille johtamisjärjestelmää, joka pohjautuu Lean –filosofian periaatteelle. Pilottikoulutuksen tuotteena saatu materiaali hyödynnetään Suomen Yrittäjäopiston ja Valion yhteisesti järjestämissä maidontuottajien koulutuksissa.  
Pilottikoulutuksen seurauksena Lean – pilotti palkittiin Lean – teko 2016 kilpailun kolmannella palkinnolla. Lean-teko 2016 -kilpailun palkinnot jaettiin Lean Management 2017 -seminaarin yhteydessä järjestetyssä palkitsemistilaisuudessa 5.10.2017 Finlandia-talossa. Kilpailun järjesti Suomen Lean-yhdistys. Pilottikoulutus on tuonut suomalaiseen maidon alkutuotantoon systemaattisen, mittaroidun tilan kokonaisvaltaista kehittämistä palvelevan Lean – johtamisjärjestelmän.  


Suomen Leanyhdistyksen toiminnanjohtajan Kalle Arsalon palkitsemisperusteita
” Valion käytännönläheinen hanke soveltaa Lean osaksi suomalaisten maitotilojen kehittämistä on mielenkiintoinen ja kauaskantoinen – laajaa yhteiskunnallista vaikutustakin saavuttava. Hanke on tuonut systemaattisen ja mittaroidun liiketoiminnan kehittämisen osaksi suomalaista maidon alkutuotantoa. Se on parantanut maitotilojen liiketaloudellista menestystä vaikeassa markkinatilanteessa”


Kysy rohkeasti lisää leanista ja koulutuksistamme!


Terveisin
Mikko Väntänen
yritystoiminnan kouluttaja
mikko.vantanen@syo.fi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti