perjantai 27. toukokuuta 2016

Yrittäjyyttä opettajille yrittäjätarinoiden kautta


Yrittäjyys on laajasti mukana uusissa opetussuunnitelmissa ja kuuluu oleellisesti eri kouluasteilla opetukseen. Yrittäjäkasvatukseen opettajilla on jo monenlaista osaamista, mutta yrittäjyyden ja siihen liittyvän osaamisen konkretisointi opetuksessa voi tuntua vieraalta. Mielikuva yrittäjyydestä voi olla jollain tasolla jopa kiemurainen. 
Yrittäjän ominaisuuksista ja esimerkiksi yrittäjän arjesta ovat parhaita kertomaan yrittäjät itse.  Tämän vuoksi  Yrittäjäopiston yrittäjyyttä opettajille –verkkokoulutuksessa annetaankin puheenvuoro yrittäjille.  Esimerkiksi Activity Parkin toimitusjohtaja Maarit Karvonen kertoo videoilla yrittäjäominaisuuksista, yrityksen ydinosaamisesta sekä liikeidean suunnitteluun liittyvistä kokonaisuuksista.

Yrittäjyyden opetus tarjoaa mahdollisuuksia monipuolisten ja soveltavien opetusmenetelmien käyttöön. Yksi mielekäs yrittäjyyden opetusmuoto voisi olla esimerkiksi kioskin pitäminen koulun tapahtuman yhteydessä. Kioskin pitäminen luo jo mielikuvaa siitä, mitä kaikkea yrittäminen vaatii; muun muassa alkupääomaa, myytävää tavaraa, välineitä myyntiin, rahaliikenteen hoitamista sekä asiakaspalveluosaamista. Yrittäjyys vaatii myös tietynlaisia ominaisuuksia, kuten rohkeutta, riskinottokykyä, yrittäjämäistä asennetta, itsenäisyyttä sekä visiointi- ja päätöksentekokykyä.

Yrittäjyyttä opettajille verkko-opinnoista opettajat saavat konkreettisia välineitä yrittäjyyden esittelyyn videoiden muodoissa sekä liiketoimintasuunnitelmapohjan, jota voidaan hyödyntää yritystoimintaa suunnittelevien opiskelijoiden kanssa.  Lisäksi perehdytään yrityksen markkinointiin, talouden hallintaan ja kannattavuuteen sekä yrityksen perustamiseen.


Tiina Luoma ja Suvi Peltokangas

Tiina toimii yrittäjäkoulutusten koordinaattorina ja Suvi yrittäjyyskoulutusten kouluttajana. Yrittäjyyttä opettajille -verkkokoulutus on syntynyt yhteistyössä yrittäjäopiston asiantuntijoiden sekä eri alojen yrittäjien kanssa

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti