keskiviikko 11. toukokuuta 2016

Mitä viennin aloittaminen yritykseltä vaatii?
Viennin aloittaminen on aina strateginen päätös.  Ja ei anneta nyt hienolta kuulostavan sanan hämätä yhtään.  Yritys, joka miettii viennin aloittamista, toiminnan laajentamista maantieteellisesti uudelle vientialueelle, asiakaspohjan laajentamista ja/tai uuden tuotteen lanseerausta, hyötyy takuuvarmasti hyvästä, suunnitelmallisesta ja toimivasta strategiatyöskentelystä.

 
Tavoite aina pitäisi kuitenkin olla että viennistä aiheutuvat kulut ovat pienempiä kuin siitä saadut tulot.  Eli kaiken toiminnan pitäisi tähdätä siihen että vientitoiminta on kannattavaa Päivästä Yksi lähtien. 

 
Mitkä ovat käytännön työvälineitä joita yritys voi hyödyntää, tai oikeastaan joita yrityksen ehdottomasti TULEE hyödyntää miettiessään viennin aloittamista tai päivittäessään toimintamallejaan vientiin?   Tässä neljä selkeää


I  Johtaminen


Yritysjohdon ja käytössä olevat johtamismenetelmät ja –tavat näyttelevät enemmän kuin keskeistä roolia vientitulosten suhteen. Yhteys yritysjohdon asenteiden ja osaamisen ja vientimenestyksen välillä on selkeä.   Asenne (=sitoutuminen) , osaaminen ja kokemus rakentavat pohjan yrityksen menestymiselle.


II  Lähtötilanne


Ainoa tapa lähteä vientiin on ymmärtää ja tiedostaa oma  lähtötilanne.  Kriittinen tarkastelu ja keskustelu esim. seuraavien kysymysten pohjalta: 
  

Miksi aloittaa ja laajentaa vientiä?

Mitkä ovat vientitoiminnan tavoitteet?

Mikä on mahdollista nykyisellä osaamisella ja resurssitasolla?

Mihin tarvitaan osaamista / lisäresursseja jotta asetettuihin tavoitteisiin päästään?

Mitä on yrityksen oikea ydinosaaminen, jonka avulla SELKEÄSTI edukseen kohdemarkkinoilla?

Kuka on asiakas kohdealueilla ja miten tunnistan asiakkaan tarpeet?


III Ymmärrys ja osaaminen siitä mihin ollaan menossa


Ns. vientimenestyjät aktiivisesti hankkivat ja hyödyntävät hankkimaansa tietoa liiketoimissaan, ovat ulospäin suuntautuneita sekä käyttävät pääasiallisesti ensisijaisia tiedonlähteitä ja näin toimiessaan ovat koko ajan tietoisia ja valmiita käsittelemään potentiaalisia kipukohtia suhteessaan asiakkaisiin ja/tai yhteistyökumppaneihin. Eli, ollaan aktiivisia ja rohkeita tiedonhankinnassa ja tiedon liikuttamisessa, mikä helpottaa mahdollisten ongelmien ratkaisua ja ennalta ehkäisyä. Yritykset kokevat ja tietävät että annettu ja saatu tieto auttavat niitä sopeutumaan paremmin ’vientiympäristön’ vaatimuksiin.
 

IV  Yhteistyökumppani(t)

 

Kohdat I – III muodostavat hyvän pohjan yrityksesi omalle paketille.  Oma paketti on se työväline jolla ’ostat’ parhaan mahdollisen kumppanin kohdealueelta.  Osaava, valmis, motivoitunut, työteliäs kumppani, joka tuntee markkinat, potentiaaliset asiakkaat, lainsäädännön, kielen ja kulttuurin.  Kumppani jonka kanssa sitoudutte yhdessä tekemään tulosta molempien hyödyksi. 
-------------------------------------------

Tekstin kirjoittaja Pekka Saarremaa toimii yrittäjänä PNP crossing borders Oy:ssä. PNP on Suomen Yrittäjäopiston pääyhteistyökumppani kansainvälisyyteen painottuvassa yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto -koulutuksessa.

 

 PNP on tehokas yksityinen koulutusyritys jonka työtä on saada asiakkaansa menestymään vientitoimissaan. Vuodesta 2002 alkaen PNP on auttanut yli 200+ suomalaista yritystä menestymään kansainvälisesti. Palveluvalikoimaan kuuluvat esimerkiksi vientivalmiuskartoitus, vientisuunnitelma, kumppanuushaku kohdealueella, käännös- ja dokumentointipalvelut  ja kohdennettu vientimyynti- ja kielikoulutus.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti