keskiviikko 26. syyskuuta 2012

Poimintoja vuoden 2013 budjettiesityksestä


Hallituksen ehdotus vuoden 2013 talousarvioksi näki päivänvalon 31.8. Eduskunta aloitti sen käsittelyn 17.9. ja lopullinen äänestys budjetista tehdään ennen joulua. Budjetissa talouskasvua tukemaan on haettu keinoja, joilla vauhditettaisiin varsinkin pk-yritysten kasvua, kehitystä ja investointeja. Merkittävimpiä toimenpiteitä yritysten kannalta on mahdollisten verokannustimien käyttöönottaminen. Arvonlisäveron korottaminen todennäköisesti taas haastaa yritysten taloushallinnon vuoden vaihteessa.

Yritysten T&K-toiminnan tukemiseksi on esitetty määräaikaista verokannustinta, jolla toivotaan tutkimus- ja kehittymistoimintaan uutta puhtia. Yritys saa yhteisöverosta verohyvityksen vuosina 2013 – 2015, joka on sidottu tutkimus- ja kehittämistoiminnan palkkakustannuksiin.

Myös sijoittamista listaamattomiin kasvuyrityksiin tuettaisiin pääomatuloverotuksen väliaikaisilla verokannustimilla vuosina 2013 - 2015. Yksityisen sijoittajan sijoituksessa listaamattomaan yritykseen hankintameno-olettama nostettaisiin 50 prosenttiin. Toisena verokannustimena sijoittajalle annettaisiin verovähennys sijoituksestaan listaamattomaan yritykseen. Verovähennyksen on kaavailtu olevan 50% sijoituksesta. Näillä toimilla pienille listaamattomille yrityksille aukeaisi uusi keinoa hankkia pääomaa esim. mahdollisia investointeja varten.

Teollisuusyritysten investointien vauhdittamiseksi on esitetty tuotannollisten investointien poisto-oikeuden kaksinkertaistamiseen verotuksessa vuoden 2014 loppuun saakka. Poisto-oikeuden kaksinkertaistaminen koskisi rakennuksista, koneista ja kalustosta tehtäviä poistoja. Talousarviossa huomioitaisiin myös viennin edistäminen ja sitä varten budjettiin varattaisiin lisää rahaa kansainvälistyvien yritysten tukemiseksi.

Yritysten taloushallinnosta vastaavat saavat taas tehtäväkseen suoriutua arvonlisäveron korotuksesta, jonka on kaavailtu tulevan voimaan hallituksen esityksestä 1.1.2013. Kaikkia arvonlisäverokantoja korotetaan yhdellä prosentilla, jolloin yleinen verokanta muuttuu
23% → 24% sekä alennetut verokannat 13% → 14% ja 9% → 10%. Edellinen arvonlisäveron korotus ajoittui heinäkuun alkuun 2010, mikä aiheutti melkoista hulinaa lomakauteen. Yritysten taloushallintopuolella kannattaakin jo nyt miettiä, kuinka muutosprosessi omassa yrityksessä ja omilla ohjelmilla toteutetaan mahdollisimman jouhevasti.

Kirsi Övermark

Kirsi Övermark on yritystalouden 
kouluttaja Suomen Yrittäjäopistolla.kirsi.overmark(at)syo.fi
p. 010 841 4079

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti