torstai 6. syyskuuta 2018

Tietotekniset taidot nopeasti työtehtäviesi tasolle

Työelämä, työtehtävät sekä työn asettamat vaatimukset muuttuvat jatkuvasti. Muuttuviin tarpeisiin on vastattu myös jatkuvasti kehittyvässä tieto- ja viestintätekniikan koulutuksessa.  Nykypäivän datanomit eivät ole enää pelkästään it-alan tietojen päivittämistä haluavia teknisesti suuntautuvia ohjelmisto- tai rautaosaajia.

Millainen on sitten nykypäivän tieto- ja viestintätekniikan aikuisopiskelija? Hän on tyypillisesti hyvin vaihtelevissa työtehtävissä toimiva ja melko pitkälle kouluttautunut oman alansa asiantuntija.  Hän kaipaa lisäosaamista oman työnsä tukena olevan tietotekniikan mahdollisuuksien ymmärtämiseen ja niiden käyttöönottoon.

Opettajat, pankkitoimihenkilöt tai vaikkapa terveydenhoidon ammattilaiset ovat tämän päivän aikuisiällä datanomiksi opiskelevia. Heidän syynsä lähteä koulutukseen saattaa poiketa siitä, mitä datanomitutkinto ja siihen kouluttautuminen perinteisesti on tarkoittanut.  Tämän vuoksi datanomikoulutuksessa tutkinnon osiin kouluttautumista ja niihin hakeutumista helpotetaan ja suoraviivaistetaan huomattavasti. Tällöin on mahdollisuus nopeaan erikoisosaamisen kasvattamiseen tietoteknisissä taidoissa. Tämä mahdollistaa myös myöhemmät lisäopinnot ja vaikkapa koko tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon, datanomin suorittamisen.

Tietoteknisiä taitoja vaaditaan tänä päivänä lähes kaikissa työtehtävissä. Esimerkiksi datanomin tutkinnosta nostetut osat toimivat liiketalouden tutkintojen täydentäjinä antaen lisäarvoa sähköiseksi muuttuvaan markkinointiin, tietoteknisiin hankintoihin, erilaisten palveluiden käyttöönottoon tai vaikkapa tietosuojaan.  Tällä hetkellä kehitetään koulutusta kahteen uuteen datanomin tutkinnon osaan eli monikanavajulkaisuun ja multimediatuotantoon. Nämä tutkinnon osat tukevat yritysten markkinointia ja sopivat näin hyvin liiketaloutta ja yrittäjyyttä opiskelevillekin.

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tai sen osien suorittaminen soveltuu työssäkäyvän aikuisen erilaisiin elämäntilanteisiin, koska se toteutetaan joustavilla verkko-opinoilla.  Opiskelijalle räätälöidään oma henkilökohtainen polku ja opiskeluja tukee oma ohjaaja.


Kiinnostuitko lisäämään tietoteknisiä taitojasi? Katso lisätietoja


Kari Kananoja
IT-kouluttaja
kari.kananoja@syo.fi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti