torstai 19. lokakuuta 2017

Hallitustyön kehittäminen PK-yrityksissä

Suomessa ja varsinkin Etelä-Pohjanmaalla on erittäin paljon PK- yrityksiä, joista suurin osa on perheyrityksiä. Perheyrityksissä työskentelevät oman perheen jäsenet ja lisäksi vieraita muutamasta työntekijästä kymmeniin työntekijöihin. Omistajat muodostavat suurimmassa osassa yrityksiä hallituksen perheen sisältä ja hallituksen kokoukset käydään epävirallisesti, missä milloinkin tai niitä ei pidetä ollenkaan. Kokouspöytäkirjat tehdään silloin, kun niitä pyytävät joko pankki tai muu tarvitsija. Kuulostaako tutulta?


PK- yrityksien olisi yrityksen koosta riippumatta syytä kehittää oman yrityksen hallitustyöskentelyä eikä pitää hallitusta vain lakimääräisenä pakkona. Hallitustyöskentelyn laajuutta ja toimintaa voi säätää yrityksen koon ja tarpeen mukaan. Pienen PK- yrityksen ei tarvitse rakentaa hallitusammattilaisista koottua ulkopuolista hallitusta toimintansa tueksi aivan ensimmäiseksi toimiakseen ”oikein”. Hallitus voi olla aluksi Advisor Board mallinen.


Hallitus toimivaksi


Ensimmäinen askel hallitustoiminnan kehittämiseen on se, että hallitus alkaa kokoontua ja vielä säännöllisesti. Kun on päätetty, että hallitus kokoustaa esimerkiksi joka toinen kuukausi, niin pidetään se päätös. Joka toinen kuukausi on hyvä tapa, silloin ei tule liian pitkää taukoa. Myös kokouksen kesto pystytään pitämään kohtuullisen pituisena. 


Aikataulupäätöksen jälkeen voidaan alkaa miettimään hallituksen toimintaa enemmän. Kun kokouskäytäntö on saatu vauhtiin ja on harjoiteltu hallitustyötä, voidaan ottaa seuraava askel. Voisiko hallituksessa olla muitakin kuin omistajat hallituksen jäseninä tai käyttämällä vierailevia konsultteja alustamassa kokouksissa. Yksi vaihtoehto hallitustyöskentelyn laajentamiseen on Advisory Board- toiminta, jossa yrityksen omistajien ympärille kerätään yrityksen valitsemat ja heidän haluamansa, eri alojen asiantuntijat.


Hallituksen ulkopuolisia eli riippumattomia jäseniä ei pidä pelätä, sillä omistajat (yhtiökokous) päättävät ketä hallituksessa on. Toisekseen hallitukseen ei tarvitse, eikä pitäisikään valita ketään ”eläkevirkaan”, vaan on hyvä tehdä määräaikaisia sopimuksia. Esimerkiksi, jos yritys haluaa aloittaa vientitoimintaa, on hyvä vaihtoehto hallitukseen jäseneksi henkilö, joka on vientitoiminnan ammattilainen. Vastaavasti voi toimia, jos kyseessä on talous- tai rahoitusammattilaisen tarve.


Mitä yritys hyötyy


Ulkopuolinen näkemys ja usein myös riippumattoman hallituksen jäsenen pitkä kokemus antavat yrittäjälle/yritysjohdolle selkeää hyötyä oman liiketoiminnan kehittämiselle ja johtamiselle. Hallitus on toimitusjohtajan ”oikea käsi” ja antaa omistajayrittäjälle hyvän keskustelukanavan vaikeiden päätöksien tekemiseen. Kasvuun pyrittäessä ulkopuolinen henkilö antaa varmasti pontta ja uskottavuutta toiminnan kehittämiseen.


Lisätietoja Suomen Yrittäjäopiston johtamis- ja esimiestyönvalmennuksista: https://www.syo.fi/aikuiskoulutus/esimiestyo


Timo Maunula
yritystoiminnan kouluttaja
timo.maunula@syo.fiEi kommentteja:

Lähetä kommentti