keskiviikko 14. marraskuuta 2012

”Suomen Yrittäjäopisto on perustettu yrittäjiä varten.”


Yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoa suorittamaan lähtevä yrittäjä ei useinkaan hae ensisijaisesti tutkintoa, vaan haluaa parantaa yrityksen menestymisen edellytyksiä kehittämällä omaa osaamistaan, yrittäjyyttään ja samalla tietenkin yritystään. Tämä asetelma luo haasteita ennen kaikkea valmistavan koulutuksen sisältöön mutta myös tutkinnonsuorittajan ohjaukseen. Vastuukouluttaja on merkittävässä roolissa rakentamassa opintopolkua yrittäjälle, joka toimii haastavassa kentässä ja jonka voimavarat on usein suunnattu tuloksen tavoitteluun tai ainakin käytännön tekemiseen. Jotta yrittäjän tarpeet tulevat aidosti kuulluksi ja ymmärretyksi, on ohjaukseen oltava mielenkiintoa ja jonkin tasoinen sielunkumppanuus tulisi löytyä. Tutkinnon perusteiden ja yritysmaailman todellisuuden yhteensovittaminen ei aina ole yksinkertaista, ei oikeastaan koskaan. Tavoitteet ovat kovat: saada mitattavaa hyötyä yrittäjälle sekä varsin tiukasti määritelty tutkinto aikaiseksi.

Resurssit liittyvät olennaisesti kaikkeen ohjaukseen. Aikaa ja osaamista. Näitä tulisi ohjaukseen olla riittävästi. Millaista osaamista yrittäjän ohjaaminen edellyttää? Ehdoton edellytys ohjauksen onnistumiselle on taito kuunnella eli selvittää yrittäjän todellinen tarve. Luottamuksellinen ja avoin suhde rakentuu hyvin yksilöllisesti eri ihmisten välillä. Tässä tarvitaan aikaa, herkkiä korvia sekä yrittäjän sielunelämän tuntemusta. Oma yrittäjäkokemus ei koskaan liene pahasta, sen valjastaminen hyötykäyttöön vaatii kuitenkin taidollisuutta. Yrittäjän kanssa käytyjä keskusteluja ei mikään lomake voi korvata vaan ohjauksessa tehdään reilusti omalla persoonalla töitä.

Yrityksen liiketoimintaan ja samalla yrittäjän maailmaan on päästävä sisälle, toki niissä puitteissa, jotka viime kädessä yrittäjä määrittää. Mielestäni onnistunut ohjausprosessi edellyttää myös aitoa kiinnostusta yrittäjän tilanteesta ja yritystoiminnasta. Oman osaamisen käyttäminen yrittäjän hyväksi onnistuu tällöin parhaiten. On uskallettava laittaa itsensä peliin, vaikka lopputulos ei aina olisi varma. Sitä voisi kutsua vaikkapa yrittäjän riskiksi. Kyseenalaistaminen, kannustaminen ja sparraaminen eri tilanteissa on ohjaajan työtä. Joskus on mentävä kauas, että näkisi lähelle ja joskus ulkopuolelta näkee paremmin yrityksen sisälle.

Ohjaajan on myös tunnettava omat ja talonsa ”tuotteet”. Kukaan ei voi olla kaikkien alojen asiantuntija. Kuitenkin suuntaa on osattava antaa ja näyttää tie todellisen osaajan luo, kun tilanne niin vaatii. Kollegoiden vahvuudet tuntemalla voidaan asiakas ohjata todellisen asiantuntijan puheille ja näin parantaa laadukasta tekemistä konkreettisesti.

Tutkinto on kuitenkin merkittävä tavoite tutkinnon suorittajalle, niin yrittäjälle kuin muillekin. Loppupeleissä yrittäjän kohdalla ratkaisee hänen tutkinnosta saamansa lisäarvo, jonka tuottamiseen me koulutusyhteisönä olemme sitoutuneet vahvasti, olimme sitten kouluttajan tai ohjaajan roolissa.  Viime kädessähän Suomen Yrittäjäopisto on perustettu yrittäjiä varten, kuten www.syo.fi –sivulla todetaan.

Kim LeppänenKim Leppänen on yritystoiminnan kouluttaja
ja konsultti Suomen Yrittäjäopistolla


kim.leppanen(at)syo.fi
p. 010 841 4088


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti