perjantai 23. maaliskuuta 2012

Asiantuntija-avun hyödyntäminen yritystoiminnassa ja sen suunnittelussa


Suomalaisista yrityksistä yli 93 % työllistää alle kymmenen henkilöä. Pienen yrityksen omistajat ja yrittäjät ovat usein melko yksin tehdessään yritystoimintaansa koskevia ratkaisuja. Yritystoiminnan pyörittäminen on vaativaa ja kokonaisvaltaista asioiden hallintaa, mikä rajoittaa myös mahdollisten keskustelukumppaneiden määrää. Olemassa olevasta verkostosta ei välttämättä löydy juuri tiettyyn tilanteeseen tarvittavaa asiantuntemusta.

Yrityksen toiminnan eri vaiheissa saattaa tulla esiin tarpeita mm. toiminnan käynnistämiseen, yrityskauppoihin, sukupolvenvaihdoksiin ja kansainvälistymiseen liittyen. Esimerkiksi Työ- ja elinkeinoministeriön kautta on mahdollista saada asiantuntija-apua näihin tarpeisiin. Työ- ja elinkeinoministeriön tuotevastaavat auttavat myös sopivan asiantuntijan valinnassa.

Usein ajatellaan, että asiantuntija-avun käyttäminen on kallista, mutta näissä konsultointiin liittyvissä palveluissa yritys maksaa vain pienen omavastuuosuuden itse. Lisää tietoa tuotteista on löydettävissä osoitteesta 
http://www.tem.fi/index.phtml?s=683

Eri tahojen järjestämiin yrittäjäkoulutuksiin sisältyy yleensä myös asiakaskohtainen osuus, jossa kouluttajan kanssa käydään läpi liiketoimintaan liittyviä osa-alueita luottamuksellisesti.

Nykyään on tarjolla myös verkossa toteutettavia koulutuksia mm. yritystoiminnan aloitusvaiheeseen liittyen. Koulutukseen sisältyy henkilökohtaista ohjausta ja liikeidean kehittäminen tapahtuu asiakkaalle parhaiten sopivana aikana ja parhaiten sopivassa paikassa. Lue lisää 
http://www.syo.fi/index.php/koulutukset/yrittajaksiverkossa

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti