maanantai 29. elokuuta 2016

Yrittäjäopiston verkko-opetusympäristö -mikä tilanne nyt?

Vuosia jatkunut suunnitelmallinen ja jatkuvasti aikaansa seuraava kehittäminen tuottaa tulosta ja tällä hetkellä Suomen Yrittäjäopistolla on käytössä todella monipuolinen ja joustavasti eri opiskelutapoja tukeva verkko-opetusvälineiden kokonaisuus.
Kokonaisuus rakentuu jo itsessään hyvin monipuolisen Moodle –oppimisalustan ympärille, johon on liitetty useita lisäosia pyrkien mahdollisimman saumattomaan ulkopuolistenkin palvelujen hyödyntämiseen.
 
Verkko-oppimisympäristöä on rakennettu päämäärätietoisesti vuodesta 2010 alkaen
Kehitystyön tuloksellisuuden suurimmat avaintekijät ovat dynaaminen pitkäjänteisyys sekä itse työn vastuutus ja roolitus. On siis seurattu tekniikan ja opetettavien aiheiden muutosta, mutta kuitenkin pidetty mielessä selkeät tavoitteet ja itse asia eli uuden ympäristön mahdollisuuksien valjastaminen  pelkän opetuksen verkkoon siirtämisen sijaan. Tämän toimintatavan on suurelta osin mahdollistanut nimenomaan toimiva roolitus, jossa kouluttajia ja ylläpitoa ei ole pyritty eriyttämään ja rajoittamaan toistensa toimintaa vaan heidät on asetettu saman pöydän ääreen yhdessä löytämään uusia mahdollisuuksia. Lisäksi tekniikan ja pedagogiikan rajapintaan on nimetty henkilö vastaamaan siitä, että yhteistyö pysyy käynnissä.
Saumaton kehitystyö ja sen tulosten jatkuva jalkauttaminen varsinaiseen toimintaan on sallinut nopean kehityksen ja reagoinnin uusiin sekä esimerkiksi varinaisessa käytössä esiin tulevien ongelmien kohdalla. Luonnollisesti myös kynnys uusien teknisten ratkaisujen testaamiseen on saatu opettajien ja teknisen henkilökunnan läheisen yhteistyön ansiosta erittäin matalaksi.
 
Mitä meillä on nyt ja mitä se mahdollistaa?
Suomen Yrittäjäopistossa on verkko-oppimisympäristön avulla mahdollista opiskella usean alan perus- ja ammattitutkintoja täysin verkossa, jäämättä paitsi reaaliaikaisesta ohjauksesta. Samalla videotallenteet ja monipuoliset verkko-opetussovellukset sallivat hyvinkin omaan aikatauluun sovitettavan opiskelutahdin.
Käytännössä tämä kaikki mahdollistuu edellä mainitun Moodlen ja sen ympärille rakennetun verkko-opetuskokonaisuuden avulla. Moodle itsessään on keskeinen paikka, johon kaikki kurssiin tai tutkintoon liittyvä aineisto ja tehtävät on kerätty. Moodlen omat työkalut mahdollistavat muun muassa moninaiset testit, joilla opiskelija voi selvittää omaa taitotasoaan tai selventää onko jokin opiskeltu asia ymmärretty oikein. Lisäksi perinteinen tehtävän palautus on mahdollista suorittaa tekstin lisäksi tai sijasta audiovisuaalisesti.
Moodlen ympärille olemme liittäneet myös niin kutsutun virtuaaliluokan, virtuaalikoneet sekä videopalvelun. Virtuaaliluokka on etäopetukseen soveltuva tila, johon pääsee liittymään suoraan kurssin työtilasta. Tässä ”luokassa” voidaan tehdä ryhmätöitä, pitää luentoa tai ohjata opiskelijoita, se siis periaatteessa korvaa verkko-opetuksessa perinteisen luokkatilan. Virtuaalikoneiden avulla pystymme tarjoamaan opiskelijalle etäyhteyden avulla koneen, johon on tehtävien suorittamista varten asennettu sellaisia ohjelmistoja, joita kotikoneilta ei välttämättä löydä. Tämän ympäristön avulla esimerkiksi monimutkaisemmat palvelinympäristöjä, kuvankäsittelyä tai taloushallinnonsovelluksia on mahdollista käyttää etänä. Videopalvelu on ”opiston oma Youtube” täältä linkitetään Moodleen saataville kurssiin liittyvät videomateriaalit, jotka ovat saatavilla automaattisesti skaalattuna opiskelijan päätelaitteelle ja yhteydelle soveltuvaksi. Näiden lisäksi käytössä on lukematon määrä erilaisia pieniä verkko-opetukseen soveltuvia sovelluksia, joilla aiheesta riippuen pyritään parantamaan opetuksen laatua. Näistä mainittavimpia ovat ohjaukseen soveltuvat Paddlet sekä opetusmateriaalin jalostamiseen erityisesti sopiva ThingLink.
 
Tulevaisuus? Mitä verkko-opetus mahdollistaa
Muutos ei lopu koskaan ja siksi on luonnollista, että hyvin vauhdissa oleva kehitysprosessimme ei ole ainakaan hidastumassa. Kehitämme jatkuvasti opetusympäristöämme sekä teknisestä näkökulmasta että itse pedagogisilta ratkaisuiltaan. Pyrimme rakentamaan varmempaa ja monimuotoisempaa ympäristöä ja jatkuvasti testaamaan uusia välineitä sekä sovelluksia hetkeksikään unohtamatta itse opetettavia aiheita ja niiden vaatimuksia. Seuraavat suuremman mittakaavan maalimme ovat laajempien webinaarien ja verkkoluentojen sekä kansainvälisen koulutusviennin saralla.
Verkko-opetus ei missään nimessä voi vain korvata perinteistä opetusta vaan hyvin suunniteltuna ja jalostettuna se voi tarjota ajasta ja paikasta riippumattomuuden lisäksi hyvinkin paljon enemmän: laadukkaampaa opetusmateriaalia, parempia oppimistuloksia ja enemmän lisäarvoa opiskelijalle, työnantajille sekä koko yhteiskunnalle.
 


Lauri Kivelä
Järjestelmäasiantuntija, verkko-opetusalustat
 
 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti