keskiviikko 23. toukokuuta 2018

Tekoäly -totta jo tänään


Elämme tietoteknisessä maailmassa tällä hetkellä suuren murroksen aikaa. Tätä muutostilaa verrataan jopa teolliseen vallankumoukseen. Olenpa nähnyt sellaisenkin väittämän, että tekoälyä ja sen soveltamista verrataan sähkön keksimiseen. Tekoälystä on puhuttu tulevaisuutena jo varmasti yli 20 vuotta, mutta vasta nyt tekniset mahdollisuudet ovat sillä tasolla, että sen käytettävyyden vaatima datan käsittelykapasiteetti on realismia.
Mitä tekoäly sitten on ja mihin sitä voidaan käyttää? Tekoäly (Artificial Intelligence, AI) on käsitteenä varsin kattava ja melko heikosti jäsentymätön. Samaa voidaan sanoa kahdesta muustakin käsitteestä, jotka liittyvät kiinteästi tekoälyyn ja sen soveltamiseen (BigData ja IoT), jotka tässä yhteydessä vain mainitaan lyhyesti.
Jos tarkastellaan kokonaisuutta ikään kuin toimintojärjestyksessä, voidaan ajatella seuraavaa:
 1. IoT (Datan kerääminen)
  Internet of Things mielletään useimmin eri tavoin tapahtuvaksi tiedon reaaliaikaiseksi keräämiseksi ja tallentamiseksi johonkin, internetin välityksellä. Se on siis valtavan tietomäärän jatkuvaa keräämistä erilaisista reaaliajan toiminnoista ja tapahtumista.
   
 2. BigData ( Datan säilyttäminen ja jäsentäminen )
  Käsitteellä kuvataan edellisen kohdan tuottaman tai keräämän tiedon varastointia.
  Usein ongelmana on kerätyn tiedon tietojen häviäminen kertahyödyntämisen jälkeen, kuten myös se, että data on pirstaleina erilaisissa tietojärjestelmissä.
   
 3. Tekoäly ( Datan hyväksikäyttö ja jalostaminen )
  Kun edellä mainitut tietolähteet ja niiden tuottaman tiedon mahdollistama varastointi on hoidossa, varastoitua dataa voidaan alkaa käyttää erilaisten tekoälysovellusten ”oppimisalustana”.
  Tekoäly voi olla mitä tahansa ihmisen tuotoksen korvaavaa tai vaikkapa laitteen toiminnan dynaamista muutosta esim. olosuhde-, käyttö- ja vaikkapa suorituskykymuutokset toisiinsa vaikuttavina summina.
  Käytettävän tiedon ja tapahtumien määrä täytyy olla suuri, jotta oppimista ja ennen kaikkea oppivaa tiedon soveltamista voitaisiin tekoälysovellukselle opettaa.
Lukuisat some-, verkkopalvelut, jopa tavanomaiset kauppaketjut täydentävät omaa tiedonkeruutaan erilaisilla tekoälysovelluksilla. Näin ne tuottavat valmista ”kauppatavaraa” yrityksille profiloimalla sopivia asiakkaita ja ennustamalla esimerkiksi heidän ostokäyttäytymistään tuhansien keräämiensä tietojen ja niiden välisten suhteiden perusteella 

Mielikuvana tekoäly koetaan uhkaavana, esimerkiksi työpaikkoja vähentävänä muutoksena. Näin ei asia välttämättä ole, sillä tekoälyllä voidaan korvata, nopeuttaa ja tehostaa rutiinitoimenpiteitä.   Ihminen voidaankin hyödyntää esimerkiksi tekoälysovelluksien ohjaajana syntyvissä uusissa tehtävissä.

Verohallintokin kokeilee pilottihankkeessaan ohjelmistorobotteja, jotka kahlaavat läpi suuria datamääriä ja tarkistavat verotietoja. Ne käyttävät olemassa olevia järjestelmiä, kuten ihmisetkin - mutta väsymättä.  Tekoäly ja sen soveltaminen ei ole enää tulevaa vaan tätä päivää.

Tekstin tuottajana toiminut Jukan kanssa yhteistyössä myös Kari Kananoja. Jukka ja Kari toimivat tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnossa kouluttajana. Lue lisää Suomen Yrittäjäopiston datanomin koulutuksesta ja avaa ovi tietotekniikan maailmaan: https://www.syo.fi/aikuiskoulutus/tietotekniikka/tieto-ja-viestintatekniikan-perustutkinto


Jukka Hokkanen
IT-kouluttaja
jukka.hokkanen(a)syo.fi

torstai 17. toukokuuta 2018

Hyödynnä tilinpäätöstietoja päätöksenteossa


Tilinpäätöstietojen merkitystä päätöksenteossa on vähätelty, koska ne kertovat yrityksen historiasta, eivät tulevaisuudesta. Tiedot ovat kuitenkin tärkeä pohja, kun lähdetään tekemään suunnitelmia ja laskelmia tulevaisuutta varten esim. budjetointia. Tilinpäätöstietojen tuleekin olla päätöksentekijälle ymmärrettäviä, merkityksellisiä, luotettavia ja vertailukelpoisia.

Suomessa yrityksistä yli 90 % on pien- ja mikroyrityksiä. Mikroyrityksiä on noin 93 % ja pienyrityksiä noin 5 %. Näiden yritysten merkitys on tärkeä kansantaloudellemme huomioiden myös työllisyysnäkökulma, jonka vuoksi ne ovat myös tärkeä tutkimuskohde.

Taloushallinto on merkittävä tukitoimi yrityksille ja sen antaman tiedon ymmärtäminen auttaa yrityksiä hallitsemaan kannattavuutta, maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta. Taloustietojen hyödyntämisessä keskeisimmässä asemassa ovat yrityksen tilinpäätöstiedot vuosi-, neljännesvuosi- ja kuukausitasolla. Useissa kansainvälisissä tutkimuksissa on tullut selväksi, että niillä yrityksillä jotka ymmärtävät ja hyödyntävät taloudesta saatavia tietoja, on paremmat edellytykset kasvaa ja menestyä.

Suomalaisille pien- ja mikroyrityksille tekemässäni tutkielmassa (164 vastaajaa, vastausprosentti 11,4 %) vastaajista noin 82 % ilmoitti käyttävänsä tilinpäätöstietoja päätöksenteossa. Tietoja käytettiin enemmän, mikäli niiden tulkinta koettiin helpoksi ja saatuun tietoon pystyttiin luottamaan. Eniten yritykset käyttivät tietoja päätöksenteossaan vertailussa edelliseen tilikauteen sekä kannattavuuden- ja myynnin seuraamisessa. Tilipäätöstietoihin turvauduttiin useimmiten tarvittaessa, sekä kuukausi- ja vuositasolla.

Tutkielmassa selvisi myös yrityskoon kasvamisen merkitys tilinpäätöstietojen hyödyntämisessä. Yrityskoon kasvaessa mikroyrityksistä pienyrityksiin, myös tilinpäätöksen hyödyntäminen lisääntyy. Pienyritykset käyttivät mikroyrityksiin verrattuna tilinpäätöstietoja enemmän vakavaraisuuden seuraamisessa, budjetoinnissa ja katelaskelmien valmistelussa.

Kirjoittaja Kirsi Övermark on suorittanut Kauppatieteiden maisteri tutkinnon, yritysoikeus - ja talous, Itä-Suomen yliopistossa. Kirsin koko tutkielman voit lukea: http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20180061/

Suomen Yrittäjäopistolla yrittäjän-, yritysjohdon-, liiketalouden- ja taloushallinnon koulutuksissa opastamme yritysten johtoa ja työntekijöitä ymmärtämään tilinpäätöksen antamaa informaatiota ja annamme työkaluja tietojen hyödyntämiseen päätöksenteossa. Lue lisää

Kirsi Övermark
yritystoiminnan kouluttaja
kirsi.overmark[a)syo.fi


tiistai 8. toukokuuta 2018

Think big -ajattele isosti

Kun asetat isoja, mahtavia tavoitteita – pääset niihin sitten tai et – ne asiat, joita matkan varrella tapahtuu ovat niitä, jotka tekevät elämästä ihanan. - Richard Bandler

Mitä vastaat, jos pyydän sinua kuvittelemaan yrityksesi tilanteen 10 vuoden kuluttua?
Jos oma visiosi -tavoitteesi tai tulevaisuuden näkymä, miksi sitä haluat nimittääkin- on yhtä tarkka kuin ”katsotaan nyt, miten tästä selvitään”, niin sitä se varmaan tulee myös olemaan. Jos mielessään osaa nähdä sen -sopivasti kunnianhimoisen- tulevaisuuden mihin tähtäät, voit miettiä mitkä olisivat askeleet, jotta tuo unelma toteutuisi ja asettaa sen mukaan tavoitteet.

Huomaathan, että visiolla ja unelmalla on ero. Unelma on haave jostain, joka olisi mukava saada tai saavuttaa. Kukapa ei esimerkiksi lottovoitosta unelmoisi. Tai uudesta autosta. Tai paremmasta huomisesta, mitä se sitten jokaisen kohdalla tarkoittaakaan. Visioksi unelma muuttuu silloin, kun sillä on jokin tarkoitus ja kun sen saavuttamiseksi alkaa tehdä jotain. Eräs nuori isäntä vastasi minulle kerran näin, kun kysyin hänen tulevaisuuden suunnitelmiaan: -10 vuoden kuluttua karjani keskituotos on 15 000 kg ja pärjäämme taloudellisesti ookoosti. Aikaa jää myös harrastuksille. Hänellä oli selvät tavoitteet mielessä ja suunnitelmat välitavoitteineen kirjoitettu paperille, miten tavoitteisiin päästään. Hän uskoi visioonsa ja vakuutti minutkin. 50 km:n olympiavoittaja Iivo Niskanen totesi yhdessä haastattelussa mielestäni osuvasti: -Tavoite tulee motivoivaksi, kun sen sanoo ääneen, sitten se ei ole enää pelkkä haavekuva.”

Mitä vastasit esittämääni kysymykseen? Onko tavoitteenasi 10 vuoden kuluttua parempi taloudellinen kokonaistulos, tuotannon laajentaminen, korkeampi keskituotos, paremmat sadot, laadukkaammat rehut, eläinten hyvinvoinnin parantaminen, oman vapaa-ajan lisääminen vai jotain muuta…?

Visio ei saa olla monimutkainen. Parhaimmillaan se on selkeä, yksinkertainen ja johdonmukainen kuva siitä tilanteesta ja olotilasta, jolloin tärkeä tavoite on saavutettu. Visio antaa työllesi merkityksen, suunnan ja ohjenuoran esimerkiksi siihen, miten priorisoit tehtävät. Hyvä visio turvaa yrityksen tulevaisuuden ja on keskeinen osa johtamisjärjestelmää. Se ohjaa myös yrityksen päätöksentekoa ja ohjaa siihen minkälaisia kehityshankkeita käynnistetään, ihmisiä rekrytoidaan ja investointeja tehdään.

Pilko vision päätavoite sopiviin välitavoitteisiin, jotka toimivat motivoivina palkintoina matkalla kohti päätavoitetta. Näistä jokaisen saavuttaminen tuntuu aina hyvältä ja palkitsevalta ja on helppo edetä kohti isompaa tavoitetta. Välillä kannattaa muistaa myös miettiä, mistä lähdettiin ja mitä ollaan sillä hetkellä jo saavutettu. Ja juoda vaikka kakkukahvit! Mutta pidä katse suunnattuna kuitenkin koko ajan tiukasti eteenpäin.

Vielä yksi kysymys: paljonko visiosi on euroina? Kun lasket visiosi euroina, saat tavoitteet konkreettisimmiksi ja vakavammalle pohjalle. Mieti mitkä asiat tulevat muuttumaan, vaikka vain ranskalaisin viivoin ruutupaperille tai tallentamalla nykyaikaisesti pilvipalveluun. Sieltä ne on sitten helppo laittaa laskelmiin ja pysyt ajan tasalla myös talouden suunnittelussa.

Rohkeaan visioon kuuluu mukaan myös riski. Siihen kuuluu myös se, että välillä saattaa pelottaa. Mutta ennen kaikkea myös se, että siinä on palkitseva olla mukana! Mikä onkaan siis yrityksesi tahtotila 10 vuoden kuluttua?

Katso maatilayrittäjille suunnattuja valmennuksiamme täältä

Minna Rintamäki
yritystoiminnan kouluttaja
minna.rintamaki(a)syo.fi


keskiviikko 2. toukokuuta 2018

Yrittäjille iloa, ideoita ja inspiraatiota verkosta


Ideageneraattori -verkkokauppani sai alkunsa, kun ihmettelin, miksi paikalliset käsityö- ja lahjatuotteet ovat niin usein vaikeasti löydettävissä. Tuotteet ja niiden tekijät löytyivät usein vain uutteralla kaivamisella Facebookista, nettisivuilta ja viidakkorumpua kuunnellen. Sitten oli vielä se itse ostaminen. Kaikilla tuotteilla ei ollut selkeitä hintoja, sisältöjä, kuvauksia tai toimitusaikojakaan. Halua kaupantekoon kuitenkin löytyi. Lähtökohta pienyritysten ja paikallistuotteiden verkkokaupalle ei ollut siis kovin otollinen. Ajatus ei kuitenkaan jättänyt rauhaan vaan herätti minut keväisenä yönä 2015.  Kristallin kirkas ajatus oli siitä, että verkkokauppa on toteutettava.
Työruuhka oli hirmuinen, eikä aikaa olisi pitänyt olla minuuttiakaan mihinkään uuteen ja ylimääräiseen. Kuitenkin löysin itseni verkkokauppakurssilta. Seuraavaksi olinkin jo mainostoimistossa. Siinä vaiheessa kierrokset laskivat ja oli pakko keskittyä ja kirkastaa itsellekin, mitä olen tekemässä ja kertoa se mahdollisimman selkeästi. Onnekseni mainostoimisto puristi minusta ulos päätöksen myös siitä, kenelle tätä tehdään ja millä sanoilla asia kiteytetään. Siinä puserruksessa syntyi ”hyvällä maulla pohjalaista” ja ”pohjalainen lahjapuoti verkossa”, jotka ohjasivat vasemmalla kädellä hoitunutta verkkokauppaa seuraavat pari vuotta.
Ensimmäinen verkkokauppatilaus oli ilon aihe, samoin ensimmäinen myyntipäivillä ostoksen tehnyt asiakas ja ensimmäinen valmistajalta tullut pyyntö ottaa tuotteita jälleenmyyntiin. Silti muut työt veivät mennessään ja verkkokaupan kehittäminen ja markkinointi on tapahtunut sivutyönä hitaasti. Hitaasti on lisääntynyt myös verkkokaupan ja some-kanavien osaaminen, osin yrityksen ja erehdyksen kautta. Onneksi sain kuitenkin alussa hieman oppia aiheeseen ja mahtavat ammattilaiset tuekseni toteutukseen. Niillä eväillä pääsin matkaan ja olen pysynyt suurin piirtein valitsemallani reitillä. Alkumatkan valinnat kiteytyivät pohjalaisuuteen. Jatkossa tietä viitoittaa kiteytys iloa, ideaa & inspiraatiota, jonka tavoitteena on uudet laajemmat asiakassegmentit sekä laajempi tuotevalikoima. Edelleen uskollinen ollaan paikallisuudelle ja pienille tuottajille. 
Välillä olen epäillyt, että somettaminen on kuin tuuleen huutamista. Kukaan ei kuule – ainakaan oikein. Olen kuitenkin todennut, että usein Facebookissa ja Instagramissa aktivoituminen tuo hetken viiveellä enemmän liikennettä nettisivuille ja kasvanut liikenne puolestaan tuo usein myös uusia tilauksia. Ei kannata lannistua, vaikka heti ei tapahtuisi mitään. Ole kuitenkin aktiivinen ja valmis reagoimaan nopeasti, sillä verkko-ostaja on kärsimätön ja haluaa ostoksensa nopeasti, helposti ja luotettavasti.

Haluaisitko kehittyä digimarkkinoijana ja samalla kehittää yritystäsi ? Lähde mukaan yrittäjän ammattitutkinto -valmennukseen Vaasassa, joka starttaa kesäkuussa, ja ota digimarkkinoijan taidot haltuun.  https://www.syo.fi/aikuiskoulutus/yrittajyys/toimiva-yrittaja/kehittamisohjelma-yat-toimiva

Johanna Liinamaa
yritystoiminnan kouluttaja ja yrittäjä
johanna.liinamaa@syo.fi