keskiviikko 14. marraskuuta 2018

Kuka johtaa tilasi taloutta?

- Kun tilan tuotanto pyörii vauhdikkaasti, niin talous seuraa kyllä perässä.  - Ei tässä olisi edes aikaa ja paperihommat ovat aina olleet hiukan vastenmielisiä. - Olenhan minä ulkoistanut verokirjanpidon tilitoimistolle.  Nämä kaikki ovat tuttuja kommentteja, kun ottaa puheeksi talousjohtamisen maatilalla.

Kirjanpidon ulkoistamisella säästetään aikaa ja saadaan pikkurahalla siirrettyä tilan paperitöitä toisten hoidettavaksi. Tässä piilee sudenkuoppa, sillä kirjanpito ei ole talousjohtamista eikä margariini ole voita. Tärkeintä on yhdessä kirjanpitäjän kanssa päättää raportoinneista ja siitä, että voit hyödyntää talouslukujasi oman päätöksentekosi apuna.

- Kyllähän sitä tilaa kehittäisi, mutta pankki ei anna lainaa.  Oletko tullut miettineeksi, palveleeko suunnittelemasi investointi tilasi pitkän aikavälin tavoitteita? Lisääkö lainoitettu hankinta tilan liikevaihtoa?

- Naapurin pihassa on uusi traktori. Konekauppias lupasi kelpo hyvityksen vanhasta ja vielä edullisen rahoitustarjouksen. Ja verottajakaan ei vie niin paljon arvonlisäveroa ensi vuonna.  Hetkinen, onko traktorin vaihto välttämätön tilan kehittymisen kannalta juuri nyt?

Talousjohtamisen tarpeen voi maatilalla perustella kolmella sanalla: kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus. Avaimena noiden kolmen hallintaan on mittaaminen sopivalla tarkkuudella ja riittävän usein. Vaikka tilat eroavatkin toisistaan on varmaa, että talouden tarkastelu kerran vuodessa ja verotuksen näkökulmasta on liian harvoin.

- Talouslukujen pyörittämiseen käytetty aika on poissa tilan oikeista, tuotannollisista töistä!  Mutta liikenisikö kuitenkin tunti tai pari kuukaudessa. Enempää et tarvitse. Kun tiedonkeruu on sopivasti järjestetty ja seurattavat kohteet valittu, muodostuu talousjohtamisesta rutiini, jota ilman et kohta tule toimeen. Hyvänä esimerkkinä on kuukausibudjetti. Kun kerran sen laadit, et siitä enää luovu.

Tiedätkö, montako euroa oli maatilasi käyttökate viime vuonna? Paljonko se oli viime kuussa tai paljonko se pitäisi olla ensi vuonna? Käyttökate on liikevaihdon ja menojen erotus, jolla pitäisi maksaa mm. velanhoito ja perheen elanto. Sen kasvattamiseen on tasan kaksi keinoa: liikevaihdon kasvattaminen ja/tai menojen karsiminen. Esimerkiksi tilalle tehtävää investointia harkitessaan kannattaa yrittäjän miettiä,  että vaikuttaako hankinta liikevaihtoon vahvistavasti tai menoja pienentävästi. Tällöin käyttökate kasvaa ja hankinnan aiheuttama lainan lisäys on todennäköisesti helpompi kantaa.


Sinulla on hyvät mahdollisuudet saada talous kiinteäksi osaksi maatilasi johtamista avullamme. Suomen Yrittäjäopiston liiketoiminta- ja johtamisvalmennukset sisältävät tuhdin paketin taloudellista koulutusta, jossa pääset laskelmien avulla soveltamaan suoraan oman tilasi taloustietoja. Valmennuksia alkaa jatkuvasti, joten varaa paikkasi pikaisesti! Kysy lisää meiltä kouluttajilta tai käy katsomassa valmennusten sisältöä ennakkoon www.syoagri.fi  -sivustolta.

Mikko Lääveri
yritystoiminnan kouluttaja
mikko.laaveri(a)syo.fi


keskiviikko 7. marraskuuta 2018

Tulorekisteri tulee


Katujen varsilla nähtyä ilmoitusta mukaillen voisi kysyä, että oletko valmis? Olettaa kuitenkin sopii, että aika monet yritykset alkavat pääsääntöisesti olla valmiita tulorekisteriin, joka otetaan käyttöön vuoden 2019 alussa. Asian taustalla on uusi laki tulotietojärjestelmästä, joka astui voimaan vuoden 2018 alussa.

Tulorekisteri on yksi viime vuosien merkittävimmistä uudistuksista, joka koskee palkanmaksun rutiineja. Tulorekisteri on sähköinen tietokanta, joka kokoaa palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Se ei muokkaa tietoja vaan pelkästään kokoaa ne yhteen ja välittää tarvitseville tahoille. Tulorekisterin tietoja voi hyödyntää myös palkansaaja itse.

Tähän saakka palkkojen ja palkkioiden maksaminen on velvoittanut työnantajan tekemään ilmoituksia mm. Verohallinnolle, Kelalle, työeläkelaitoksille ja työttömyysvakuutusrahastoon. Ensi vuoden alusta alkaen tulorekisteri välittää nuo tiedot. Vuoden 2020 alusta alkaen tietojen saajiksi tulee vielä iso joukko lisää eri tahoja ja parin vuoden sisällä tulorekisterin tietoja hyödyntääkin toistakymmentä eri julkista organisaatiota. Aiemmin jokaiselle organisaatiolle on tiedot välitetty säännöllisesti tai pyynnöstä. Jatkossa erilaisten ilmoitusten ja lomakkeiden määrä on siis huomattavasti pienempi.

Miten tulorekisteriin tiedot ilmoitetaan?
Ilmoittamistapoja on useita, mutta pääsääntö on kuitenkin se, että ilmoittaminen on sähköistä. Käytännössä tulorekisteriin tiedot siirtyvät seuraavilla vaihtoehdoilla:

- Tekninen rajapinta (yrityksen palkanlaskentaohjelma välittää tiedot)
- Sähköinen asiointipalvelu latauspalveluna tai verkkolomakkeena (Tulorekisteri.fi -sivulla)
- Paperilomakkeella

Unohda paperilomake heti. Tiedot paperilomakkeella voi ilmoittaa vain poikkeustapauksissa ja  suomalainen tavallinen työnantajayritys ei ole sellainen poikkeus. Tekninen rajapinta tarkoittaa käytännössä sitä, että palkkaohjelma siirtää tiedot tulorekisteriin automaattisesti. Varmista ohjelmistosi toimittajalta, että yrityksesi käyttämä palkkaohjelma kommunikoi tulorekisterin kanssa. Verohallinto on jo ilmoittanut, että sen suosikki tietojen välittämiseen on tekninen rajapinta.

Ilmoittaa voi myös sähköisellä asiointipalvelulla Tulorekisteri.fi -sivun kautta. Latauspalvelussa palkka-aineisto muodostetaan ensin omasta palkanlaskennan järjestelmästä, mistä se ladataan tulorekisteriin.  Jos palkkoja maksaa ihan Excel-laskelmia laatimalla, niin yrityksen kannattaa hankkia itselleen tunnukset järjestelmään ja ilmoittaa tiedot verkkolomakkeella. Tähän saakka tunnistautuminen on hoitunut Katso-tunnuksilla, mutta vuoden vaihteen jälkeen tunnistautuminen hoidetaan Suomi.fi -sivuston kautta.


Ihan itsestään tulorekisteri ei siis tietoja saa. Huomioi tämä asia, jos yrityksesi on hoitanut palkanmaksun ihan omia lomakkeita käyttäen. Jos olet ensi vuonna työnantajana vasta aloittamassa palkanmaksua, niin ehdit vielä hyvin opiskella tämän asian.
Yrittäjäopiston verkkokaupasta löydät tammikuusta 2019 alkaen esimerkiksi kurssin nimeltä Palkanlaskennan ilmoitusten ja tilitysten perusteet, jossa käsitellään myös tulorekisteriä. Katso verkkokaupan tarjonta taloushallinnon koulutusten osalta täältä


Jarkko Björkbacka
yritystoiminnan kouluttaja
jarkko.bjorkbacka(a)syo.fi
torstai 1. marraskuuta 2018

Mielekästä työtä tulevaisuuden työpaikassa

Elämme jatkuvan muutoksen maailmassa, jossa työntekijät ja työpaikat joutuvat sopeutumaan erilaisiin toimintaympäristön muutoksiin yhä nopeutuvassa rytmissä.  Miten kehittää työpaikkaa kohti tulevaisuuden työelämän vaatimuksia, tätä me joudumme Suomen Yrittäjäopistollakin pohtimaan.

Tuoreen Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon mukaan tulevaisuuden työelämässä työllä on entistä enemmän myös muita kuin rahassa mitattavia merkityksiä ja arvoja. Työn merkityksellisyys ja mielekkyys nähdään tärkeiksi teemoiksi, joihin panostamisesta hyötyvät niin työntekijät, työnantajat kuin koko kansantalouskin - onnellisempina kun olemme tuottavampia työntekijöitä. Tietotyön aikakaudella on oleellista saada työntekijöiden osaaminen ja motivaatio esiin tulosten aikaansaamiseksi. Tulevaisuuden työelämässä korostuukin entistä enemmän jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämisen tärkeys. Työn aika- ja paikkasidonnaisuus heikkenee edelleen ja työelämän joustavuus lisääntyy. Lisäksi digitalisaatio ja teknologian kehittyminen muokkaavat ammatteja ja toimintatapoja.

Miten työntekijät sitten näkevät tulevaisuuden työelämän? Made by Finland -kampanjatutkimuksen (2017) mukaan lähes kaikki suomalaiset ovat sitä mieltä, että yhdessä tekeminen ja toisten auttaminen työpaikoilla luovat uusia ideoita ja hyvinvointia. Työelämän kehittämisen kannalta tärkeänä pidetään työntekijöiden ja työnantajien yhteistä kehittämistyötä sekä osaamisen jakamista. Tärkeimmiksi työhyvinvointia lisääviksi tekijöiksi kyselyssä nousi hyvä työilmapiiri, motivoiva työ sekä mahdollisuus vaikuttaa työn sisältöön. Lisäksi turvattu työpaikka, työn ja vapaa-ajan sovittamisen joustavuus, esimiestyö sekä omien vahvuuksien hyödyntämismahdollisuudet nähtiin tärkeinä työhyvinvoinnin kannalta. Tulevaisuuden työelämässä korostuu teknologian käyttö, kyky sopeutua jatkuvaan muutokseen sekä oman ammattitaidon kehittäminen.

Me Suomen Yrittäjäopistolla pyrimme luomaan työympäristön, jossa on innostavaa työskennellä nyt ja tulevaisuudessa. Saamme olla asiakkaiden arjessa mukana etsimässä ratkaisuja sekä edistämässä osaamista ja yrittäjyyttä. Vaativat, mutta palkitsevat koulutus- ja kehittämistehtävät haastavat meitä jatkuvasti päivittämään osaamistamme ja pysymään ajan hermolla. Juuri tämä tekee työstämme innostavaa, palkitsevaa ja merkityksellistä.

Olemme onnekkaita, sillä meillä on talo täynnä osaavia huipputyyppejä. Yhdessä me olemme enemmän – kehitämme toimintaamme ja palveluitamme yhdessä, iloisella tekemisen meiningillä ja yrittäjämäisesti toimien. Joustava ja luottamukseen perustuva tapa työskennellä on meille arkipäivää. Etätyötä tehdään paljon hyödyntäen erilaisia viestintävälineitä. Olemme siis hyvässä vauhdissa kehittymässä tulevaisuuden työpaikaksi. Löydämme toiminnastamme myös kehittämiskohteita, joihin tartumme yhdessä luottaen ratkaisujen löytymiseen.

Etsimme uusia osaajia tekemään työpaikastamme entistä vahvemman. Oletko sinä seuraava huipputyyppi täydentämään osaavaa joukkoamme? - seuraa ilmoitteluamme www.syo.fi -sivustolta!Tiina Luoma
henkilöstöpäällikkö
tiina.luoma(a)syo.fi
torstai 25. lokakuuta 2018

Ohjaajan viisi vinkkiä opiskelijalle

Moni aikuinen jättää opintoihin hakeutumatta, koska ei usko, että niille olisi riittävästi aikaa. Olen huomannut toimiessani aikuisten merkonomiopiskelijoiden ohjaajana, että on erilaisia tapoja  selvitä aikatauluhaasteista. Vaikeuksienkin keskeltä on tutkinto saatettu maaliin. Tähän blogiin olen koonnut käytännössä hyväksi havaittuja vinkkejä aikuiselle opiskelijalle. 

1. Motivaatio
Ilman motivaatiota ei löydy panostusta. Kun hakeutuu koulutukseen, tulee olla selkeät tavoitteet. Mitä hyötyä uudesta osaamisesta ja mahdollisesti tutkinnosta on? Miksi tutkinnon suorittaminen on minulle tärkeää? Näihin kysymyksiin kannattaa kirjoittaa vastaukset, koska varsinkin vaikeimpina hetkinä, niihin joutuu palaamaan.

2. Asenne ja realistiset tavoitteet
Päätavoitteen lisäksi on hyvä asettaa välitavoitteita ja tuulettaa niihin pääsystä. Välitavoitteet voivat olla esimerkiksi yksittäisiä oppimistehtäviä tai opintojaksoja. Unohda siis täydellisyyden tavoittelu ja pääset helpommalla.

3. Kalenteri, aikataulutus
Opinnot vaativat aikaa ja aika on poissa aina jostain muusta. Opinnoille pitää siis tehdä tilaa.  Esimerkiksi verkossa opintoja suorittava opiskeli sunnuntaisin ja vuorotyötä tekevä opiskeli iltavuoropäivinä aamuisin. Monen perheellisen opinnot ovat myös kulkeutuneet lasten harrastuspaikoille. 

4. Tuki ja tsempparit
Vertaistuki ja tsempparit ovat tärkeitä. Vertaistuen ei tarvitse välttämättä tulla samojen opintojen parista vaan se voi olla esimerkiksi ystävä, joka opiskelee omia opintojaan. Muista myös pyytää apua.

5. Ennakointi
Kun on vähänkin etuajassa tai vähintään aikataulussaan, ei yksi koko perheen läpikäyvä norovirus vie opintoja ojaan - ei välttämättä edes pientareelle.  Muista myös olla yhteydessä ohjaajaan, jos ongelmia aikataulun kanssa tulee. Ennakointi oman opiskelusuunnistelman kanssa kannattaa ja näin ei tarvitse murehtia suorittamatta jääneitä opintoja.


Loppuun haluan sanoa kaikille aikuisille opiskelijoille, että olkaa välillä armollisia itsellenne. Aikuisopiskelu on useasti yksi elämänvaiheista, se ei kestä ikuisesti. Tsemppiä!


Liiketoiminnan perustutkinto suoritetaan Suomen Yrittäjäopistolla kokonaan verkossa. Lue lisää tutkinnosta täältä


Susanna Kulmala
yritystoiminnan kouluttaja
susanna.kulmala(a)syo.fi