torstai 15. maaliskuuta 2018

Verkostot yksinyrittäjän voimavaraksi

Verkostoitumisesta puhutaan paljon, se on esillä kaikkialla. Yksinyrittäjien työhyvinvointia käsittelevissä tutkimuksissa verkostojen merkitys työhyvinvoinnille nousee korostuneesti esiin. Yksinyrittäjillä ei ole perinteisessä merkityksessä toimivaa työyhteisöä ja työympäristöä kuten työnantajayrityksissä, mutta verkostot korvaavat niitä. Verkostoissa yrittäjä saa uusia näkökulmia vuorovaikutukseen, osaamisen kehittämiseen ja johtamiseen. Sieltä voi löytyä myös yhteistyökumppaneita ja uusia asiakkaita unohtamatta vertaistukea. Ilojen ja huolien jakaminen ovat yrittäjän jaksamiselle ja motivaatiolle yhtä  tärkeitä kuin liiketoiminnalliset hyödyt. Verkostoituminen kannattaa siis aina!

Menestyksen avain on verkostoissa

Yrittäjänkin työssä kannattaa panostaa ihmissuhteisiin, jotka voivat muodostua yhteisten kiinnostuksen kohteiden, jakamisen, auttamisen ja saamisen sekä yhteisen hyödyn edistämisen perustalle. Ja sivutuotteena syntyy verkostoja. Uusia kontakteja, mahdollisuuksia, ideoita ja neuvoja omaan työhönsä yksinyrittäjä löytää esimerkiksi Yrittäjäjärjestöjen toiminnasta, erilaisten hankkeiden järjestämistä tilaisuuksista, LinkedInistä, Facebookin suljetuista ja avoimista ryhmistä. Joskus myös työtilan vuokraaminen tunti- tai päivähinnalla paikoista, joissa pääsee työskentelemään muiden pienyrittäjien kanssa, tuo mukavaa vaihtelua arkeen.

Yksinyrittäjällä on vastuu kaikesta, mutta kaikkea ei kannata tehdä itse. Tiettyjä tehtäviä voi ulkoistaa hyödyntämällä verkostoja tai etsimällä sopivia yhteistyökumppaneita. Se on taloudellisestikin kannattavampaa ja lisää yrittäjän jaksamista. Aikaa vapautuu siihen, mikä lisää kassavirtaa. Alati muuttuvassa toimintaympäristössä, jossa innovoidaan uutta ja kyseenalaistetaan vanhoja toiminatatapoja, ei pärjää enää yksin. 

Menestyksen avain on verkostoissa.  Yksinyrittäjä - rohkeasti ovet avoinna ja verkostoitumaan!


Yksinyrittäjät ovat kohderyhmänä useissa Suomen Yrittäjäopiston hallinnoimissa hankkeissa. Esimerkiksi Buustia yksinyrittäjyyteen -hankkeessa on luotu mahdollisuuksia yrittäjille verkostoitumiseen Keski-Suomen alueella: https://www.syo.fi/asiantuntijapalvelut/hankkeet/buustia-yksinyrittajyyteenHenna Leppinen
projektisuunnittelija
henna.leppinen@syo.fi

keskiviikko 7. maaliskuuta 2018

Sinnikkäällä työllä kansainväliseen kasvuun


Yritys ei kasva itsestään kuin sienet sateella. Kasvu vaatii yrittäjältä sinnikästä työtä ja päämäärätietoista suunnittelua sekä keskeneräisyyden sietämistä. Sama pätee kansainväliseen kasvuun monin verroin. Ulkomailla menestymiseen ei ole oikotietä.
Yritykselle kansainvälistyminen on uusi kasvun paikka. Se pistää väistämättä liikkeelle myös toimintakulttuurin muutoksen. Kielen lisäksi maailmalla ovat vastassa erilaiset liiketoimintavat ja asiakaskunnan odotukset. Menestyminen edellyttää kustannusten laskemista ja pitkäjänteistä puurtamista mutta erityisesti liikkeelle lähtemistä.
Kauppalehti kertoo Tulevaisuuden Kasvupolut Oy:n tekemän tutkimuksen osoittavan, että pk-yritysten kasvu tyssää johtamiseen ja myyntiin. Kun taas myynti vetää, käynnistyy kasvu. Yrittäjän on pystyttävä muuttamaan prosessissa omaa rooliaan ja etsimään ajoissa kunnon kumppanit. Oikeiden kontaktien löytämiseen kannattaa investoida ja hyödyntää asiantuntijoiden apu jo kotimaassa. Kun asiat ovat kunnossa kotikentillä, voi siitä loikata maailmalle.
Maailmalla kilpailu on kovaa. Myyntiin ja markkinointiin kannattaa siis satsata, kun vietävä tuote on kunnossa. Joskus se merkitsee lisäosaamisen palkkaamista. Näin teki esimerkiksi pientislaamo Kyrö Distillery (Markkinointi&mainonta 25.6.2017), kun se vuosi sitten panosti vahvasti markkinointiin vauhdittaakseen viennin kasvua. Kilpailijoista erottaudutaan sen mukaan brändin sanoman ytimessä olevalla suomaisella rukiilla.
Kyrö Distilleryn matkaa maailmalle valottaa Miika Lipiäinen 22.3.2018 Kasva ja kansainvälisty -seminaarissa Hämeenlinnan Verkatehtaalla.
Seminaarissa tarinansa kertovat myös muovin materiaali-innovaatiolla haastaneen Sulapacin Laura Kyllönen ja käyttölasillaan arkeen juhlan tuovan Shoda Shop Design Oy:n Marjut Nummisen. Tapahtuman ratkaisutorilla voit vetää hihasta rahoitusta ja kasvupalveluita tarjoavia tahoja tai verkostoitua muiden yrittäjien kanssa.

Ulla Haukijärvi
projektisuunnittelija
ulla.haukijarvi@syo.fi
@UllaHow

keskiviikko 28. helmikuuta 2018

Yrittäjällä on monta vaihtoehtoa työvoiman hankkimiseen


Suomen Yrittäjäopisto toteuttaa Yrittäjästä työnantajaksi -palvelua Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla sekä suomeksi että ruotsiksi. Hanke kestää näillä näkymin vuoden 2018 loppuun asti.

Olen toteuttanut tätä palvelua ja tuntuu siltä, että se on kovin tarpeellinen palvelu yksinyrittäjille ja sellaisille yrityksille, joissa omistajayrittäjät työskentelevät ilman palkattua työvoimaa.

 Keskusteluissa otetaan esille kaikki työn ostamisen muodot: työsuhde, työntekijän vuokraaminen, laskutuspalveluiden käyttö, oppisopimus sekä Te-toimiston tuet työllistävälle yritykselle. Keskeiseksi on noussut työn ostaminen toiselta yritykseltä, mikä on useimmissa tapauksissa ollut suositus yrittäjälle.

 Henkilön rekrytoiminen työsuhteeseen on melko raskasta, sillä palkan maksamiseen liittyvät työnantajan velvoitteet ja vastuu ovat suuret. Henkilösivukulut muodostavat ison osan palkkaamisen kustannuksista. Työsuhteen sääntely on tunnettava, esimerkiksi koeaika, velvollisuus maksaa sairausajan palkkaa sekä vuosiloma ja irtisanominen. Lisäksi on järjestettävä palkkahallinto ja otettava mm. TyEL-vakuutus. Yrittäjien kanssa käymissäni keskusteluissa nämä asiat puhuttavat paljon, kuten myöskin työehtosopimusten yleissitovuussäännökset niillä aloilla, joilla tällainen työehtosopimus on.

 Niin ikään palkkaamisen tai työn ostamisen kustannuksia on tärkeä laskea. Selväksi tulee, kuinka paljon myynnin ja myyntikatteen tulee lisääntyä, jotta lisäkulut saadaan katetuiksi. Tämäkään ei kuitenkaan riitä, vaan hyödyn saamiseksi yrittäjälle myyntikatetta tulee tulla melkoisesti enemmän, jotta rekrytointi olisi kannattavaa. Rekrytoinnin kannattavuuden arviointi on haasteista keskeisin. Tällöin aletaan puhua myös osa-aikaisesta työntekijästä tai nollatuntisopimuksesta.

 Mikäli yrittäjä haluaa hyödyntää Te-toimiston tuet eli ottaa henkilön työkokeiluun tai palkkatuella, sopivan henkilön löytyminen on haaste.

 
Henkilökohtaista apua näiden kuvioiden miettimiseen yrittäjä saa nyt maksuttomasta Yrittäjästä työnantajaksi -palvelusta. Lue lisää palveluun hakeutumisesta sivuiltamme: www.syo.fi/ytp

Pekka Käyhkö
Yrittäjästä työnantajaksi -palvelun asiantuntija
pekka.kayhko@syo.fi

keskiviikko 14. helmikuuta 2018

Aloittavan yrittäjän markkinointivinkit

Markkinointi on yksi aloittavan yrittäjän ensimmäisistä ja tärkeimmistä tehtävistä. Loistavinkaan yritysidea ei riitä, jos asiakkaat eivät tiedä tarjoamistasi tuotteista tai palveluista. Mutta miten löytää oikeat asiakkaat ja saada markkinointi tuottamaan tehokkaasti? Tässä muutamia pohdittavia asioita sekä vinkkejä, miten aloittavan tai toimintaa suunnittelevan yrittäjän kannattaa lähteä liikkeelle.


Mieti kenelle markkinoit, eli pohdi ja suunnittele, kenelle tarjoat tuotteitasi ja palveluitasi. Laadi profiili ihanneasiakkaasta tai esimerkiksi TOP50 -unelmalista potentiaalisista yritysasiakkaista.


Suunnittele markkinointiviesti. Millaisella viestillä ja tyylillä vaikutat asiakkaisiin parhaiten? Millä erotut kilpailijoista asiakkaan näkökulmasta, mikä omassa tuotteessa tai palvelussa on erilaista ja mitä konkreettista hyötyä siitä on asiakkaalle? Entä millainen on palvelulupauksesi?


Laita perusasiat kuntoon, kuten yrityksen ammattimainen ilme, nettisivut ja someprofiilit. Tee hyvää, asiakasta kiinnostavaa sisältömarkkinointia kanavissa, joissa tavoitat asiakkaasi. Varmista löydettävyytesi verkossa.


Tee markkinointisuunnitelma, eli laadi tavoitteet sekä toimenpiteet ja mieti, miten mittaat markkinoinnin tehokkuutta. Laadi strategia ja suunnitelma myös sisältömarkkinoinnille. Tee suunnitelmasta konkreettinen, jossa on esillä mitä teet ja milloin. Se helpottaa käytännön työtä ja varmistaa, että tärkeät asiat tulevat hoidetuksi ajallaan.


Ole esillä ja verkostoidu. Tämä on yksi tärkeimmistä asioista. Lähde ulos, soita ja tapaa ihmisiä. Verkostoidu. Käy puhumassa tilaisuuksissa. Kerro joka viikko vähintään viidelle uudelle ihmiselle kuka olet ja mitä teet. Varmista myös, että kaverit ja kavereiden kaverit tietävät aloittamastasi yritystoiminnasta. Käy esittäytymässä yrityksissä ja kerro tuotteista ja palveluista, joita tarjoat. Tuo osaaminen ja asiantuntijuus esiin sekä verkostoidu myös somessa.


Näihin ja moniin muihin markkinoinnin teemoihin pohditaan ratkaisuja sekä aloittaville että pidempään toimineille yrittäjille suunnatuissa valmennuksissamme, tervetuloa mukaan!


Katso yrittäjävalmennuksemme aloittavalle yrittäjälle: https://www.syo.fi/aikuiskoulutus/yrittajyys/aloittava-yrittaja


Maiju Tuomaala
yritystoiminnan kouluttaja
maiju.tuomaala@syo.fi