keskiviikko 15. marraskuuta 2017

Tehoa tuotantoon


Yksi keino tämän päivän haastavassa maatalouden tilanteessa on panostaa maatilan johtamisen kehittämiseen Leanin opeilla. Lean ei ole työkalukokoelma, vaan yksi johtamisen malli yritysten kehittämismalleissa. Siinä painopiste on jatkuvan ja systemaattisen parantamisen tarkkailussa, asioiden seuraamisessa ja esteiden tieltä raivaamisessa. Vähitellen kaikki tekeminen muuttuu sujuvaksi ja joustavaksi.  Leanissa katse on tulevaisuudessa ja omissa tavoitteissa. Sen sijaan, että keskitytään yksittäisiin asioihin, Leanissa keskitytään kokonaisuuden optimoimiseen
Lean -johtamisfilosofia
Teollisuudessa Toyotan autotehtaan ongelmana oli toisen maailmansodan aikoihin pääoman lähes täydellinen puuttuminen ja konekannan vanhanaikaisuus. Tehtaan pääinsinöörin piti keksiä toimenpiteitä, joilla pystyttäisiin tekemään enemmän vähemmällä. Tästä on lähtenyt Lean -johtamisfilosofian kehittäminen.
Suomalaisen maidontuotannon ja yleensä maatalouden kannattavuuden parantamiseksi on mietitty keinoja usealla eri taholla niin tuottajat kuin eri organisaatiot.  Kaksi Valiolaista maidontuottajaa olivat perehtyneet Toyotan kehittämään johtamisfilosofiaan ja miettineet miten sitä voitaisiin hyödyntää maataloudessa. Tästä syntyi myöhemmin idea, joka johti Tehoa tuotantoon - Valio Lean -pilottikoulutuksen järjestämiseen.  
Valio Lean -pilotti
Kahden maitotilan aloitteesta lähdettiin Valiolla pilotoimaan Leania. Tämän jälkeen Suomen Yrittäjäopisto ja Valio järjestivät yhteistyössä koulutuksen vuosina 2015-2016.  Koulutukseen osallistui Valion ja osuuskuntien henkilökuntaa sekä yhdeksän Valiolaista maitotilaa eri osuuskuntien alueelta. Koulutus rakennettiin käytännön läheiseksi ja siten, että se myös jatkossa palvelee maitotilojen kehitystä. Pilottikoulutuksen alussa kävimme tutustumassa tanskalaiseen maidontuotantoon ja miten Leaniä siellä sovelletaan tuotannossa.   Tanskassa maidontuotantotilat ovat jo pitkään soveltaneet tuotannossa Leanin työkaluja. Suomeen palattuamme teimme johtopäätökset tästä ja päätimme lähteä rakentamaan suomalaisille maidontuotantotiloille johtamisjärjestelmää, joka pohjautuu Lean –filosofian periaatteelle. Pilottikoulutuksen tuotteena saatu materiaali hyödynnetään Suomen Yrittäjäopiston ja Valion yhteisesti järjestämissä maidontuottajien koulutuksissa.  
Pilottikoulutuksen seurauksena Lean – pilotti palkittiin Lean – teko 2016 kilpailun kolmannella palkinnolla. Lean-teko 2016 -kilpailun palkinnot jaettiin Lean Management 2017 -seminaarin yhteydessä järjestetyssä palkitsemistilaisuudessa 5.10.2017 Finlandia-talossa. Kilpailun järjesti Suomen Lean-yhdistys. Pilottikoulutus on tuonut suomalaiseen maidon alkutuotantoon systemaattisen, mittaroidun tilan kokonaisvaltaista kehittämistä palvelevan Lean – johtamisjärjestelmän.  


Suomen Leanyhdistyksen toiminnanjohtajan Kalle Arsalon palkitsemisperusteita
” Valion käytännönläheinen hanke soveltaa Lean osaksi suomalaisten maitotilojen kehittämistä on mielenkiintoinen ja kauaskantoinen – laajaa yhteiskunnallista vaikutustakin saavuttava. Hanke on tuonut systemaattisen ja mittaroidun liiketoiminnan kehittämisen osaksi suomalaista maidon alkutuotantoa. Se on parantanut maitotilojen liiketaloudellista menestystä vaikeassa markkinatilanteessa”


Kysy rohkeasti lisää leanista ja koulutuksistamme!


Terveisin
Mikko Väntänen
yritystoiminnan kouluttaja
mikko.vantanen@syo.fi

tiistai 7. marraskuuta 2017

#Merkonomix nopeammin kuin koskaan


Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin, valmistava koulutus verkkototeutuksena on suosittu. Vuoden 2017 aikana tuleekin Suomen Yrittäjäopistolta valmistumaan ennätysmäärä merkonomeja.

 Opiskelijat saavat tutkinnosta hyötyä työelämään

Olemme ilolla ottaneet vastaan viestejä meiltä valmistuneiden merkonomien etenemisestä työurallaan. Tutkinnolla on taattu työn jatkuvuus, luotu kokonaan uutta työuraa ja vakiinnutettu omaa asemaa nykyisissä työtehtävissä. Monelle alalla jo kauemmin työskennelleelle tutkinto on laatutodistus omasta laaja-alaisesta liiketalouden osaamisesta.

 Henkilökohtainen ohjaus ja verkko-opetus

Olemme panostaneet vuosia tutkintoon valmistavan koulutuksen kehittämiseen ja opiskelijoiden henkilökohtaiseen ohjaamiseen. Verkko-opetus on tehty helposti aikuisopiskelijan elämään sopivaksi. Kun opiskella voi milloin vain, etenevät opinnotkin nopeasti. Tämä on yksi syy siihen, miksi opiskelijoita valmistuu aiempaa enemmän. Suurin syy nopeaan valmistumiseen ovat innostuneet ja motivoituneet opiskelijat. Opiskelijoiden nopean valmistumisen vuoksi, meille vapautui opiskelijapaikkoja.

Uudenvuodenpäätöksen aika on jo nyt

Jos olet ajatellut hakeutua suorittamaan merkonomin tutkintoa, sinun kannattaa tehdä se nyt. Jos sinulla on työpaikka, jossa voit tutkinnon suorittaa ja intoa ja paloa opiskeluun, hakeudu 1.12.2017 mennessä osoitteesta www.syo.fiLiiketalouden perustutkinto, merkonomi on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät:
•myynnin tai markkinoinnin työtehtävissä
•kaupan alan työtehtävissä
•taloushallinnon työtehtävissä
•toimistotyössä
• yrittäjänä


Terveisin
Susanna Kulmala
yritystoiminnan kouluttaja
susanna.kulmala@syo.fi 

 
tiistai 31. lokakuuta 2017

Tietosuoja-asetuksen kautta tehostuvaan toimintaan


Tietosuoja-asetuksen siirtymäaika päättyy keväällä 2018 ja siinä vaiheessa jokaisen yrityksen ja organisaation henkilötietojenkäsittelyn tulee olla järjestettynä asetuksen mukaisella tavalla. Asetus vaatii organisaatiota tunnistamaan henkilörekisterinsä ja henkilötiedon käsittelyketjunsa sekä erittäin merkittävässä roolissa on tunnistaa ja arvioida niihin kohdistuvat riskit. Kaikki tämä työ perustuu rekisteröidyn oikeudesta läpinäkyvään ja turvalliseen henkilötietojen käsittelyyn.Miten valmistautua tulevaan
Tietosuoja-asetuksen tuomat velvoitteet voi nähdä ns. "pakkopullana" tai mahdollisuutena tuntea oma toimintansa paremmin ja tehostaa sitä. Tehostaminen tapahtuu niin toiminnan kuin tekniikan tasoilla. Organisaation toimintaprosessien läpikäynti kirvoittaa usein kyseenalaistamaan nykyisten käytänteiden tehokkuuden. Viimeistään arjen työtä helpottavien toimintaohjeiden laatiminen tuo työntekijöiden kaipaamaa selkeyttä ja tehokkuutta jokapäiväiseen toimintaan.


Teknisesti asetukseen valmistautuminen voi sisältää järjestelmien käyttöä tehostavien ominaisuuksien käyttöönottoa tai kokonaan jonkin toiminnon digitalisointia. Kenties se paperinen arkisto minkä huolehtiminen on nykyisin riesa olisikin jatkossa sähköinen. Ei myöskään pidä aliarvioida organisaation tietoturvatason nousua henkilötietoa suojattaessa, sillä usein niitä käsitellään samoilla tietojärjestelmillä kuin organisaation muitakin tietoja.Suomen Yrittäjäopisto näkee mahdollisuuden toiminnan tehostamiseen
Suomen Yrittäjäopisto on käynnistänyt tietosuoja-asetuksen velvoitteisiin valmistautumisen syksyn alussa. Projektiryhmän työtä on luotsaamassa Opsec Oyn:n asiantuntijat. Henkilötiedon tunnistaminen on hyvässä vauhdissa. Heti ensimmäisestä työpajasta lähtien mahdollisuus toiminnan tehostamiseen ja laadun parantamiseen nähtiin merkittävänä seikkana asetukseen valmistautumista. Positiivinen suhtautuminen näkyy projektiryhmän toiminnassa ja kertoo organisaation halusta kehittää toimintaansa. Näillä eväillä on hyvä matkata kohti parempaa tietosuojaa ja tehokkaampaa toimintaa!

Mika Lindberg
Managing Director
Opsec Oy
mika.lindberg@opsec.fi
https://www.tietosuojakuntoon.fi/


torstai 19. lokakuuta 2017

Hallitustyön kehittäminen PK-yrityksissä

Suomessa ja varsinkin Etelä-Pohjanmaalla on erittäin paljon PK- yrityksiä, joista suurin osa on perheyrityksiä. Perheyrityksissä työskentelevät oman perheen jäsenet ja lisäksi vieraita muutamasta työntekijästä kymmeniin työntekijöihin. Omistajat muodostavat suurimmassa osassa yrityksiä hallituksen perheen sisältä ja hallituksen kokoukset käydään epävirallisesti, missä milloinkin tai niitä ei pidetä ollenkaan. Kokouspöytäkirjat tehdään silloin, kun niitä pyytävät joko pankki tai muu tarvitsija. Kuulostaako tutulta?


PK- yrityksien olisi yrityksen koosta riippumatta syytä kehittää oman yrityksen hallitustyöskentelyä eikä pitää hallitusta vain lakimääräisenä pakkona. Hallitustyöskentelyn laajuutta ja toimintaa voi säätää yrityksen koon ja tarpeen mukaan. Pienen PK- yrityksen ei tarvitse rakentaa hallitusammattilaisista koottua ulkopuolista hallitusta toimintansa tueksi aivan ensimmäiseksi toimiakseen ”oikein”. Hallitus voi olla aluksi Advisor Board mallinen.


Hallitus toimivaksi


Ensimmäinen askel hallitustoiminnan kehittämiseen on se, että hallitus alkaa kokoontua ja vielä säännöllisesti. Kun on päätetty, että hallitus kokoustaa esimerkiksi joka toinen kuukausi, niin pidetään se päätös. Joka toinen kuukausi on hyvä tapa, silloin ei tule liian pitkää taukoa. Myös kokouksen kesto pystytään pitämään kohtuullisen pituisena. 


Aikataulupäätöksen jälkeen voidaan alkaa miettimään hallituksen toimintaa enemmän. Kun kokouskäytäntö on saatu vauhtiin ja on harjoiteltu hallitustyötä, voidaan ottaa seuraava askel. Voisiko hallituksessa olla muitakin kuin omistajat hallituksen jäseninä tai käyttämällä vierailevia konsultteja alustamassa kokouksissa. Yksi vaihtoehto hallitustyöskentelyn laajentamiseen on Advisory Board- toiminta, jossa yrityksen omistajien ympärille kerätään yrityksen valitsemat ja heidän haluamansa, eri alojen asiantuntijat.


Hallituksen ulkopuolisia eli riippumattomia jäseniä ei pidä pelätä, sillä omistajat (yhtiökokous) päättävät ketä hallituksessa on. Toisekseen hallitukseen ei tarvitse, eikä pitäisikään valita ketään ”eläkevirkaan”, vaan on hyvä tehdä määräaikaisia sopimuksia. Esimerkiksi, jos yritys haluaa aloittaa vientitoimintaa, on hyvä vaihtoehto hallitukseen jäseneksi henkilö, joka on vientitoiminnan ammattilainen. Vastaavasti voi toimia, jos kyseessä on talous- tai rahoitusammattilaisen tarve.


Mitä yritys hyötyy


Ulkopuolinen näkemys ja usein myös riippumattoman hallituksen jäsenen pitkä kokemus antavat yrittäjälle/yritysjohdolle selkeää hyötyä oman liiketoiminnan kehittämiselle ja johtamiselle. Hallitus on toimitusjohtajan ”oikea käsi” ja antaa omistajayrittäjälle hyvän keskustelukanavan vaikeiden päätöksien tekemiseen. Kasvuun pyrittäessä ulkopuolinen henkilö antaa varmasti pontta ja uskottavuutta toiminnan kehittämiseen.


Lisätietoja Suomen Yrittäjäopiston johtamis- ja esimiestyönvalmennuksista: https://www.syo.fi/aikuiskoulutus/esimiestyo


Timo Maunula
yritystoiminnan kouluttaja
timo.maunula@syo.fi