keskiviikko 10. tammikuuta 2018

Suomen Yrittäjäopiston juhlavuosi


Suomen Yrittäjäopisto on toiminut yrittäjyyden hyväksi jo kunniakkaat 50 vuotta.  Kuluva juhlavuosi tulee näkymään vuoden aikana aktiivisena viestintänä somessa ja tapahtumina eri puolilla Suomea. Haluamme juhlavuotenamme ansaitusti nostaa esiin yrittäjyyttä ja yritysten tarinoita. Opiston historiikki julkaistaan syksyllä ja teoksen rinnalle etsimme julkaistavaksi myös vanhoja opiskelijatarinoita. Juhlavuosi huipentuu juhlaseminaariimme, jota vietämme syyskuun kolmannella viikolla.

Kuluva vuosi on opistollemme myös muutosten vuosi. Ammatillisen koulutuksen reformin mukaiset uudistukset ovat astuneet voimaan ja toimintaamme on sopeutettava tulleisiin muutoksiin ja resurssien leikkauksiin. Suurissa muutoksissa piilee aina mahdollisuuksia. Me haluamme hyödyntää nämä mahdollisuudet. Henkilökuntamme vahva asiantuntemus ja kyky uudistua antavat tähän erinomaiset edellytykset. Kevään aikana käymme neuvottelut loppuun Teuvan aikuiskoulutuskeskuksen kanssa koulutustoimintojemme yhdistämisestä. Rakenteellisilla uudistuksilla tavoitellaan entistä vahvempaa asemaa muuttuvassa ympäristössä. 

Haluamme jatkaa Suomen Yrittäjäopiston toiminnan uudistustyötä innostuneesti ja yrittäjämäisellä asenteella asiakkaiden hyväksi. Tulevaisuuteen luottaen ja yhdessä tekemällä juhlavuoteemme.

Seuraa juhlavuotemme tapahtumia juhlasivustollamme

Jorma Kukkeenmäki, rehtori


torstai 14. joulukuuta 2017

Miksi toinen maatila sietää enemmän velkaa kuin toinen?

Maatilayrityksen käyttökate lasketaan vähentämällä tuloista kaikki varsinaisen toiminnan menot. Käyttökate kannattaa laskea useammalta vuodelta totuudenmukaisemman kuvan saamiseksi. Maatalouden verotus, kun perustuu maksuperusteisuuteen ja ne menot ovat vähennyskelpoisia, jotka ko. vuonna olet pystynyt maksamaan. Vuoden vaihteen tienoilla laskuja on voinut siirtyä eri vuoden puolelle tai olet tarkoituksellisesta ostanut joitakin tuotantopanoksia ennakkoon. Yksittäisen vuoden menoissa voi olla myös jostakin syystä poikkeavia tilanteita esim. koneiden rikkoutumisten, eläinten sairastelujen tms. asioiden vuoksi.

 Käyttökatteen vaikuttavuus

Käyttökateprosentti vaihtelee samankokoisilla tiloilla suuresti. Jopa tuotantosuuntien sisällä vaihtelu voi olla useamman kymmenen prosenttiyksikköä. Tämä johtaa myös siihen, että tilat kestävät ihan eri tavoilla toimintaympäristössä äkistikin tulevia notkahduksia esimerkiksi tuotteen tai tuotantopanosten hinnoissa.

Käyttökatteen vaihteluista johtuen toinen tila voi sietää myös velkaa huomattavasti enemmän kuin toinen. Tämän päivän mittari kestävästä velkamäärästä on yhä useammin käyttökatteen suhde velkamäärään. Oman tilan velan kestävyysrajan saat kertomalla käyttökatteen viidellä tai kuudella. Riskirajana pidetään normaalilla maatilalla suhdelukuna 5 ja oy-maatilalla 6.

Kuva 1. Pekka Peltomiehen velkojen suhde liikevaihtoon alkaa olla äärirajoilla nykyiseen käyttökatteeseen nähden.

Käyttökateprosentin vaihtelun vaikutus tilan taloudessa

Käyttökatteen paraneminen investoinnin seurauksena tai tuotantomäärän kasvaessa ei ole itsestään selvää. Parantamiseen tarvitaan tuotannon volyymin kasvattamisen lisäksi tehostamista. Tuotantomäärän on kasvettava samoilla menoilla tai menojen on supistuttava tuotantoyksikköä kohden. Tehostaminen vaatii työtä, keinoja ja parantamista. Toimenpiteiden tulokset voidaan ajan mittaan lukea talousluvuista.

Kuva 2. Tässä kuvassa Pekka Peltomiehen kokoisia tiloja on neljä rinnakkain. Kuva osoittaa, mitä tarkoittaa, jos käyttökateprosentti samankokoisten tilojen välillä on eri. Erilaisilla toimenpiteillä ja resursseilla tehdään erilaista tulosta.
Toinen tila myös sietää velkaa enemmän kuin toinen.

Yrittäjästä toimitusjohtajaksi

Yrittäjän paikka johtajana pitäisi olla vahva ja kiistaton. Johtaja johtaa yritystään systemaattisesti ja suunnitelmallisesti kohti asettamiaan tavoitteita seuraten, parantaen, verraten ja analysoiden jatkuvasti. Jos johtaja ei johda, kuka johtaa ja vie tilaa eteenpäin? Johtajan on tunnettava talouden kriteerit, tuotannon mahdollisuudet ja osattava tehdä yrityksellä bisnestä. Yrityksen tehtävä on tuoda voittoa omistajalle. Hyvin menestyvää maatilaa on hienoa pyörittää!


 
Päivi Mäkinen
koulutuspäällikkö
paivi.makinen@syo.fi